သံဃာႏွင့္ကား တူ၏။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို မေစာင့္စည္း။ ထိုကဲ့သို႔ ေယာက်ာ္းမ်ဳိးကို လူအျဖစ္သာ ဆက္ဆံရမည္

Myo Minn

လူဟုသာ မွတ္ပါ

မဟာယန ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ရဆုံရၿပီဆိုရင္ အေတာ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ ဘယ္လို ဆက္ဆံရမွန္းမသိ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဆံပယ္၊ သစ္ေခါက္ဆိုးနဲ႔ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ဟန္အျပည့္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ ေန႔လြဲညစာ စားတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆို အိုးအိမ္ ရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆို သူရာမီွ၀ဲတယ္။ ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ေတြကို အကုန္ မေစာင့္ထိန္းၾကဘူး။ သကၤန္းစျမင္ရုံနဲ႔ ဆႏၵန္ဆင္မင္းလို ဦးခ်ရေအာင္လည္း၊ ကိုယ္က အရင့္အမာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ထိုဘုန္းႀကီးေတြကို ေတြ႕ရင္ ဦးပဲခ်ရမလား၊ မသိက်ဳိးကၽြံဘဲ လုပ္ရမလား ေ၀ခဲြရခက္ ျဖစ္တတ္တယ္။

ထိုမဟာယနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘယ္လို ဆက္ဆံသင့္သလဲဆိုတဲ့ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ရမွ ျပႆနာက ရွင္းေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဆိုမိန္႔ခ်က္ဟာ မဟာယနတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာသနာ့၀န္ထမ္း အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္က ‘အႏွီ ေယာက်ာ္းသည္ ဆံကိုကား ပယ္၏။ သကၤန္းကား ၀တ္၏။ ပုံပန္းသြင္ျပင္အားျဖင့္ သံဃာႏွင့္ကား တူ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုေယာက်ာ္းသည္ ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို မေစာင့္စည္း။ လူတို႔ကဲ့သုိ႔ ျပဳမူခ်င္၏။ လူတို႔ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ခ်င္၏။ ရဟန္းႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ လူတို႔၏ အေရးအရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ပတ္သက္ခ်င္၏။ ထိုကဲ့သို႔ လူႏွင့္ အလြန္တူခ်င္ေသာ ေယာက်ာ္းမ်ဳိးကို လူအျဖစ္သာ ဆက္ဆံရမည္’ တဲ့။

ျမတ္ဗုဒၶက သူ၏ သာသနာတြင္ အႏွစ္ကိုရွာေသာ ရဟန္းမ်ားအား ငါးမ်ဳိးခဲြျပခဲ့တယ္။

ရဟန္းတို႔

ဤေလာက၀ယ္ အႏွစ္ကို ရွာေသာ ရဟန္း ငါးမ်ဳိး ရွိၾကရာ၊ ယင္းတုိ႔မွာ အႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ကို ခ်ည္းကပ္ၿပီး၊ အႏွစ္ကုိ ရွာေဖြေသာ္လည္း

– အကိုင္းအခက္ႏွင့္ တူေသာ ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္လာဘကို အႏွစ္ဟု ယူဆေသာ ပထမ ရဟန္း

– အခြံအေပြးႏွင့္ တူေသာ သီလမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲေသာ ဒုတိယ ရဟန္း

– အေခါက္ႏွင့္ တူေသာ သမာဓိမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္ေသာ တတိယ ရဟန္း

– အကာႏွင့္ တူေသာ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ရရုံျဖင့္ ေက်နပ္ေသာ စတုတၳ ရဟန္း

– အႏွစ္ႏွင့္ တူေသာ အာသ၀ကၡရ ဥာဏ္တိုင္ေအာင္ အရိယာ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္မွ အႏွစ္သာရဟု စဲြယူေသာ ပဥၥမ ရဟန္း တို႔ ျဖစ္တယ္။

ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္သည္ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ပစၥည္းေလးပါးတည္းဟူေသာ အေပၚယံ အကိုင္းအခက္ အက်ဳိးငွာ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ ရရုံမွ်အတြက္ တည္ေထာင္ထားသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စင္စစ္ေတာ္မူ အရဟတၱတိုင္မွ ဤသာသနာသည္ အႏွစ္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း။

ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ သူရဲ႕ သာသနာကို သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ရည္စူးေၾကာင္း ရွင္းရွင္းေျပာထားတာပဲ။ ဒါကို မေက်နပ္လို႔ ေစာဒက တက္ခ်င္ရင္ သံဃာယနာတင္ မေထရ္ျမတ္ေတြ၊ ထိုမွ မေက်နပ္ေသးရင္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆင္ေျခတက္ႏိုင္ပါတယ္။

အႏွီေယာက်ာ္းသည္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္၊ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားက ၾကည္ညိဳ၍ ပစၥည္းေလးပါး ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးစီးျခင္းျဖင့္သာ၊ မိမိႏွင့္ ေဆြမေတာ္ သားမစပ္ေသာ လူအမ်ား၏ သဒၶါတရားကို အေကာင္းဆုံး ခ်ီးေျမွာက္ရာ ေရာက္ေပမည္။ ထိုမွသာလွ်င္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာအား အေကာင္းဆုံး တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေပမည္။

ဓူတင္ ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္ကဲ့သို႔ေသာ၊ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို အလြန္စက္ဆုပ္၍၊ တိတ္ဆိတ္ေသာ ေတာအရပ္ကိုသာ ေပ်ာ္ေမြ႕သည့္ ရဟႏာၱမေထရ္ျမတ္မ်ား ဤေလာကတြင္ ပါးရွား၍၊ လူတို႔၏ အေရးအရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရသည္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ အႏွီ လူႏွင့္တူခ်င္ေသာ ေယာက်ာ္းမ်ားသာ ႀကီးစိုးေနမည္ဆိုပါက ဤသာသနာသည္လည္း…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: