“ႏွမ ရႊံ႕ပိတ္ေနေလေတာ့ ဝီရသူနဲ႕ ၉၆၉ အေပါင္းအပါတို႕ေရ”

Htoon Nooth

ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ဟာ လူနည္းစုျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ျပန္႕က်ဲေနထိုင္ေနၾကတယ္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္ေတြရွိသကဲ့သို႕ အမ်ားစုဟာ ေတာင္အာရွတိုက္ေဒသၾကီးမွ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း အေျခခ်ခဲ့သူေတြလဲရွိတယ္။ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမြတ္စလင္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိသလို ဒီေန႕ေခတ္မွာ အမ်ားစုက ကျပားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီ။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဟာလည္း တေလာကလုံးက မြတ္စလင္ေတြလိုပဲ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕ထဲမွာတင္ အဖြဲ႕ေပါင္း၊ အုပ္စုေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ကြဲေနၾကတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ေတြရင္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ေနခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ မၾကည့္ခ်င္ေအာင္လည္း အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကတယ္။

အခု ေခတ္သစ္စျပီ။

ဖင္ျပဲေအာင္ ေအာ္ၾကစမ္း မ်ိဳးေစာင့္တရားေတြ။ လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေအာ္ၾကစမ္း မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးေတြ။ ငါတို႕ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို႕ ငါတို႕ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ ၾကိဳးစားလာတာ အထမေျမာက္ခဲ့တာေတြ၊ အရာမထင္ခဲ့တာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ေက်းဇူးအရမ္းတင္တယ္။ အခုငါတို႕ အလိုအေလ်ာက္ စည္းလုံးညီညြတ္လာျပီ။ စုစည္းေပါင္းစပ္ အားထုတ္စည္းရုံးလာျပီ။ မင္းတို႕က ငါတို႕ကို မုန္းေလေလ၊ ငါတို႕က အခ်င္းခ်င္း ပိုခ်စ္လာေလေလပဲ။ မင္းတို႕က မ်ိဳးေစာင့္တရားေတြေဟာ၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြထုတ္၊ ငါတို႕က ငါတို႕ႏွမေတြ၊ ငါတို႕သမီးေတြအတြက္ ပိုစိတ္ခ်ရေလေလ။ ငါတို႕ အခ်င္းခ်င္းရဲ့ တန္ဖိုးကို ပိုသိလာေလေလပဲ။

တစ္ခုပဲ ေျပာလိုက္မယ္။ “ႏွမ ရႊံ႕ပိတ္ေနေလေတာ့ ဝီရသူနဲ႕ ၉၆၉ အေပါင္းအပါတို႕ေရ”။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: