ဦး၀ီရသူကို ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ လက္ခ်က္ဘဲ ျဖစ္ရမယ္။

မႏၱေလးျမိဳ ့မစုိးရိမ္တုိက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယက အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက “ေဆြမ်ဳိးဆုိတာ မ်ားေလေကာင္းေလ” တရားေဟာၾကားေနစဥ္ ၉း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ တရားမ႑ပ္ေနာက္ေက်ာမွ ရုတ္တရပ္ေပါက္ကြဲမႈၾကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၇်္ ဦး၀ီရသူႏွင့္ အနီးကပ္ ရင္းႏွီးခဲ့သူ Maungmaung Skw (ဦးေမာင္ေမာင္- ယခုမေလးရွားတြင္ေနထုိင္သူ) ၏ ေျပာၾကားခ်က္
=========================================
Maungmaung Skw
ဒီကိစၥ တကယ္ျဖစ္ရိုးမွန္လွ်င္—ဦး၀ီရသူကို ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့
၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့လက္ခ်က္ဘဲ
ျဖစ္ရမယ္။

ဦး၀ီရသူဟာ နဂိုကထဲက ၉၆၉
အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ
သူတို႔ႀကိဳးဆြဲရာ က ေနရတဲ့ နယ္ရုပ္
ကေလးတစ္ရုပ္ ျဖစ္တယ္။

၉၆၉ အဖြဲ႔က လက္ခံစီစဥ္ေပးထားတဲ့ တရားပြဲ ေတြမွာ တရားေဟာရတယ္။

တရားမေဟာခင္မွာ ဦး၀ီရသူကို
အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္(ႀကီးၾကပ္)
ေနတဲ့သူေတြ စီမံေပးတဲ့ေဖ်ာ္ရည္
(မူးယစ္ေဆးခပ္ထားတာျဖစ္နိုင္)
ကို ေသာက္ရပါတယ္။

ေဆးက အၿမဲခပ္ေနတာေတာ့မဟုတ္ပါ။
လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလိုခပ္ပံုရပါ
တယ္။

ဦး၀ီရသူကိုယ္တိုင္က ေဆးသံုးျခင္း၊
ကြမ္းစားျခင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း လံုး၀မလုပ္ပါ။

ဦး၀ီရသူဧ။္ အခ်ိဳ႔တရားေခြမ်ားတြင္
ေဆးမူးေနျခင္းမွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္

ေဆးခပ္၍ တရားေဟာေစျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

ဦး၀ီရသူသည္ စာသင္သားမ်ားအား
စာ၀ါခ်ျခင္း(ထိုသို႔စာ၀ါခ်နိုင္ရန္အ တြက္-စာဖတ္ရျခင္း)-တရားပြဲမ်ား
(၉၆၉ အဖြဲ႔မွစီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္း)
နယ္အႏွံ႔လိုက္ေဟာရျခင္းေၾကာင့္
အျပင္ထြက္ခ်ိန္မရွိပါ။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
မႈခင္းသတင္းမ်ား ဦး၀ီရသူထံ ေရာက္ရွိေနျခင္းမွာ ဦး၀ီရသူအား
အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈေပး
ေနေသာ ၉၆၉အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဦး၀ီရသူေက်ာင္းတြင္ ညအိပ္ညေန အၿမဲေနထိုင္ၾကေသာ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔(SB)-၃ဦးမွ
စုေဆာင္းၿပီး-မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ
ထားေသာအခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္
တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔သည္ ဦး၀ီရသူဧ။္ ပင္ကိုယ္
အစၥလာမ္မုန္းတီးသည့္စိတ္ကို
ပိုမိုဆိုးယြားလာေစရန္လုပ္ႀကံေန
ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္ မႏၲေလးတြင္ရွိေနစဥ္က
ဦး၀ီရသူဧ။္ အနီးကပ္ သတင္းမွား
ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔ မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္-ဗုဒၶဘာသာ သာသနနုဂၢဟအသင္းမွဆိုသူဦးျမင့္သူ တို႔ဧ။္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ လီဆည္ၿပီး ဦး၀ီရသူသို႔ တင္ျပတိုင္တန္းထားသည့္ျပသနာ
မ်ားကို ဦး၀ီရသူထံတိုက္ရိုက္
ရွင္းျပၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့ရပါသည္။

အျဖစ္မွန္ကို နား၀င္ေအာင္မွန္မွန္
ကန္ကန္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္ကို
ဦး၀ီရသူ လက္ခံခဲ့သည့္သာဓက မ်ားရွိပါသည္။

ထိုသို႔အျဖစ္မွန္ရွင္းလင္းေပးနိင္ခဲ့
သည္ကို မေက်နပ္၍ ၉၆၉ အဖြဲ႔မ်ား
က ကၽြန္ုပ္အေပၚ ရန္ျငိဳးထားခဲ့ၾက
ပါသည္။

ဦး၀ီရသူအားလည္း ကၽြန္ုပ္ႏွင့္
အဆက္အဆံမျပဳရန္ အယံုအၾကည္မထားရန္ တိုက္ရိုက္
ကန္႔ကြက္သလို facebook မွလဲ
ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

လားရိႈးျပသနာကို ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့
သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သံဃာငယ္
အရွင္အကၤုရ ကဆိုလွ်င္ “ဦး၀ီရသူ အေၾကာင္းလာမေျပာနဲ႔-၀ီရသူက အခုေနာက္ပိုင္း ကုလားေတြနဲ႔ေပါင္းေနလို႔-က်ဳပ္တို႔ ကသိပ္လက္ခံတာမဟုတ္ဘူး-က်ဳပ္ တို႔က မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္းက ဦီကၠဳႏၵာစကၠ ေျပာတာဘဲနားေထာင္ တာ-သူခိုင္းတာဘဲလုပ္တာ-က်ဳပ္ တို႔က ၀ီရသူ႔ေနာက္လိုက္ မဟုတ္ ဘူး-ဦးကၠဳႏၵာစကၠေနာက္လိုက္ ”
ဟု တိတိက်က်ေျပာဆိုခဲ့ဘူး
ပါသည္။

ဦး၀ီရသူသည္ ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္မ်ားဧ။္
သေဘာတူညီမႈမရဘဲ-ခြင့္ျပဳခ်က္
မရဘဲ ဘယ္ေနရာသို႔မွ် သြားလို႔ မရပါ။

ဦး၀ီရသူဧ။္ facebook မွာလဲ
ဦး၀ီရသူလက္ထဲတြင္မရွိပါ။
၉၆၉အဖြဲ႔ဧ။္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ရွိေနပါသည္။

ဦး၀ီရသူ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးေသာ
အရာမ်ားကို ၉၆၉အဖြဲ႔၀င္မ်ားက
စာရိုက္ျခင္းတင္ေပးျခင္းမ်ား ရွိသ လို-ကြန္ပ်ဴတာကိုင္သူက တင္ခ်င္ ရာတင္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ေစာပိုင္းရက္မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာ
ကိုင္တြယ္ၿပီး status တင္ေပးရန္
တစ္လလွ်င္ လစာေငြ ၂သိန္းက်ပ္
ေပး၍ ငွားရမ္းခဲ့ဘူးပါသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကိုေထာက္ရႈ႕ ၍
ယခု ဗုန္းေဖာက္ခြဲျခင္းျဖင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔က ဦး၀ီရသူကို လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ၍ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ
ခ်ဳပ္ကိုင္သြားနိုင္ေရးအတြက္-

၉၆၉ အဖြဲ႔မွ ဦး၀ီရသူထိပ္လန္႔ သြားေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ခြဲျခင္း ျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ွ

Now read the news>>>

ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္
==========
မႏၱေလးၿမဳိ႔၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ၃၆လမ္း၊ ၈၄×၈၅ လမ္းၾကား၊ တရားပြဲကုိ ယေန႔ 21.7.2013 ရက္ေန႔ ည 8:35 နာရီတြင္ စတင္ေဟာၾကားသည္။
မစုိးရိမ္တုိက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယက အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက “ေဆြမ်ဳိးဆုိတာ မ်ားေလေကာင္းေလ” တရားေဟာၾကားေနစဥ္ ၉း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ တရားမ႑ပ္ေနာက္ေက်ာမွ ရုတ္တရပ္ေပါက္ကြဲမႈၾကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဦးဝီရသူက တရားဆက္မေဟာဘဲ ရပ္ထားလုိက္သည္။
ဟုိဟုိဒီဒီလွည့္ပတ္ၾကည့္ေနစဥ္ တရားနာပရိသတ္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ကုိ ပစ္တာ “ေအာက္ကုိဆင္းပါဘုရား ေအာက္ဆင္းပါဘုရား” ဟု ေအာ္ဟစ္ေလွ်ာက္ထားၾက၍ ပလႅေပၚမွဆင္း၍ စင္ေပၚတြင္ ခဏထုိင္ေနခဲ့သည္။
သံဃာေတာ္တာ္မ်ား အမ်ဳိးသားမ်ား စင္ေပၚတက္လာျပီး ဦးဝီရသူကုိ ၀န္းရံကာကြယ္ထားၾကသည္။
နိဗၺာန္ေဆာ္မွ ကားဘီးေပါက္သည္ဟု ေၾကညာသည္။ ဦးဝီရသူ တရားျပန္ေဟာသည္။
တရားနာပရိတ္သတ္မ်ား သုံးပုံတစ္ပုံသာ က်န္ေတာ့သည္။ ပလႅင္ေနာက္ေက်ာမွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္ေနဆဲ။
ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀အျပီး တရားနာပရိသတ္မ်ားက ၀န္းရံကာ အနီးရွိ သစၥပါရမီ တုိက္အိမ္ထဲ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ပရိသတ္ေရွ႕ဆုံးမွ နာယူေနေသာ မပန္းႏုေအာင္ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ ညာဘက္ေျခေထာက္ထိမွန္သြား၍ ပတ္တီးစည္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ထိမွန္စဥ္ မနာက်င္၊ ေနာက္မွ ပူေလာင္နာက်င္လာ၍ ေဆးခန္းသြားျပခဲ့ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။
အဖြားၾကီးတစ္ေယာက္ ေပါင္ရင္း ဗုံးစထိမွန္သြားသည္။
ျမေတာင္တုိက္ ေခမာ၀န္းေက်ာင္း မွ ကုိရင္ပညာသာမိ ေပါင္ႏွင့္ ဒူးေခါင္ဒဏ္ရာရသြားသည္။
ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဃသ(၁၃)ရပ္ကြက္၊ အိမ္အမွတ္ က(၃၀)ေန (အသံခ်ဲ႕စက္ ဆရာ) ဦးေက်ာ္၀င္း (၃၆)ႏွစ္ ခါးမွာ ဒဏ္ရာရသြားသည္။
ခဲယမ္းအစအနေလးမ်ား အသားထဲစူး၀င္ေန၍ ၀ုိင္း၀န္းဖယ္ရွားေပးရသည္။
တရားပလႅင္ေနာက္ေက်ာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဗီႏုိင္းစ အစအန ထိမွန္ေပါက္ၿပဲသြားသည္။ SE ကားျဖဴ ေနာက္ဘီး ႏွစ္ဘီးႏွင့္ ေရွ႕ဘီး ညာဘက္ဘီး ထိမွန္ေပါက္ကြဲသြားသည္။ ကားေအာက္ ဆီတုိင္ကီ ယုိစိမ့္ထြက္က်လာသည္။ ကားမွန္ေပါက္ၿပဲ၊ ကားေနာက္ခန္းေဘး အစအန ထိမွန္ေပါက္ၿပဲသြားသည္။
ေပါက္ကြဲရာေနရာလမ္းမေပၚတြင္ ခ်ုဳိင့္ငယ္တြင္းငယ္တစ္ခုလုိ ခ်ဳိင့္၀င္သြားသည္။
၅င/၈၆၆၅ ေနာက္ပုိင္း ကုိယ္ထည္ ယမ္းအစအနမ်ား စင္၍ ေပါက္ၿပဲသြားသည္။
ဦးဝီရသူ အျပန္အတြက္ ကားတစ္စင္း သီးသန္႔စီစဥ္ရင္း ဦးဝီရသူ၏ တပည့္ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တရားပြဲပင့္သူ လူငယ္အခ်ဳိ႕ စကားမ်ားၾက၍ ပရိသက္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ထပ္ျဖစ္သည္။
လုံၿခဳံေရး အရ ကားကုိစစ္ေဆးရာမွ စကားမ်ားရင္း လက္ပါသြား၍ ဦးဝီရသူ၏ တပည့္ ေမာင္ဆံရွည္ လက္သီးႏွင့္အထုိးခံရသည္။
ကုိျပာေလာင္ ေျခႏွင့္ အကန္ခံရသည္။
ေနာက္ဆုံး ဦးဝီရသူ၏ ဒကာရင္းကားျဖင့္ လာၾကဳိ၍ ေက်ာင္းသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ျပန္ေရာက္သည္။
၁၀း၃၀ နာရီ တရားပြဲျပီး၍ ၁၁း၀၀ နာရီမွ ေက်ာင္းေရာက္သည္။
ယခု ည ၁၁း၃၀ နာရီအထိ ေပါက္ကြဲေနရာတြင္ လုံၿခဳံေရးတင္းက်ပ္ထားျပီး ၾကဳိး၀ုိင္းထားကာ ေသခ်ာစစ္ေဆးေနျပီး၊ မပန္းႏုေအာင္ ေျခေထာက္ထဲ ယမ္းစႏႈတ္မရ၍ ေဆးရုုံၾကီး OPT သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေနာက္ဆုံးသတင္းအရ ယၡဳည ၁၂း၀၅ နာရီတြင္ ေအာင္ေျမသာဇံမွ ေဒၚေအးခင္၊ အမည္မသိ အေမၾကီးတစ္ဦး၊ ကုိရင္ပညာသာမိ၊ ဦးေက်ာ္၀င္း (အသံခ်ဲ႕စက္ဆရာ)၊ မပန္းႏုေအာင္ တုိ႔ ေဆးရုံတက္ေနေၾကာင္း၊ သိရသည္။

2 Responses to “ဦး၀ီရသူကို ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ လက္ခ်က္ဘဲ ျဖစ္ရမယ္။”

  1. ko lwin Says:

    ေခြးေတြ ေရွ့ဆက္ျပီးအခ်င္းခ်င္း ႏွဗန္းလုံးႀကလိမ့္မယ္ မယုံမရွိတဲ႔ ။ကဲ ခုခ်ိန္က စျပီး ပရိတ္သတ္ လုပ္မယ္ေဟ့

  2. ko lwin Says:

    ငေနဝင္း ငေစာေမာင္ ငခင္ညြွန္႔ ငသန္းေရႊ တို႔လို ဘုရင္ေတြေတာင္ မဟုတ္တာလုပ္တာ ႀကာႀကာ မဖုံးႏုိင္တာ ဒီေကာင္ ငဝီရသူ တို႔ လူသတ္ မႈိင္းတိုက္ အုပ္စု ဘယ္အခ်ိန္ထိ အမွန္တရား မေပၚေအာင္ ဖုံးထားႏုိင္မလဲ ေစာင့္ႀကည့္ဦးမယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: