၀ီရသူ ေဟာင္ထားတဲ့ – ျဖတ္မယ့္ ကိစၥပါတဲ့ေတရားေဟာင္ေခြ

Credit to my friend: ဒါကေတာ့ ၀ီရသူ ေဟာင္ထားတဲ့ ၁ နာရီ ၅၃ မိနစ္ တရားေဟာင္ေခြ အစအဆုံး – ျဖတ္မယ့္ ကိစၥပါတဲ့ေခြ .. ႀကဳိက္သလုိ ရွယ္ႏုိင္ပါတယ္။

One Response to “၀ီရသူ ေဟာင္ထားတဲ့ – ျဖတ္မယ့္ ကိစၥပါတဲ့ေတရားေဟာင္ေခြ”

  1. ko lwin Says:

    ဒီေခြး စကား ေရွ့တမ်ိဳး ေနာက္တမ်ိဳး ေျပာတယ္ သူဘယ္လို လူလဲ ကမာၻ သိေအာင္လုပ္တယ္ ။ မေကာင္းသတင္းနဲ႔ ေက်ာ္ႀကားတယ္ ။မျဖစ္စေလာက္ႏိုင္ငံေလးထဲ မွာေတာ့ ေခါင္းေမာ့ ေနေပါ့ သြားျပီ မင္းနံမယ္ သမိုင္းတြင္ျပီ လူသတ္ေကာင္ ဘုန္းႀကီး လို႔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: