ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ဖိႏိုပ္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သို႔ ေျပာရန္ ဦးလွေမာင္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား လက္မခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ဖိႏိုပ္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သို႔ ေျပာရန္ ဦးလွေမာင္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား လက္မခံ

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၁ ႏွစ္အတြင္း မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီး ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ဖိႏိုပ္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ေျပာရန္ ဦးလွေမာင္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား လက္မခံ

ႏိုင္ငံေတာ္အလိုက် လႈပ္႐ွားရမည့္ ဘာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရန္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သံအမတ္ေပာာင္းက ေနအိမ္ေခၚကာ အႏုနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္

သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္။ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္လံုးအတြင္းပိုင္း ျမင္ကြင္းဝဲ – သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္
ယာ – ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္လံုးအတြင္းပိုင္း ျမင္ကြင္း

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၃

“ဘာသာေပါင္းစံုအဖြဲ႕ကို သမၼတက အားေပး ခ်ီးေျမႇာက္ေနတာ၊ ဒီလုိအဖြဲ႕မွာ မပါရင္ လူပုဂၢိဳလ္ေရာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ ေကာင္း မေကာင္းစဥ္းစားပါလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္က သူ႔အိမ္မွာ အႏုနည္းနဲ႔ေခၚၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ပာု အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုမွ အမည္မေဖၚလိုသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ မီဒီယာသို႔ ေျပာသည္။

ဘာသာေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ အုိလမာ၊ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီ၊ “မမလ” အဖြဲ႕တို႔မွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္က ၄င္းေနထိုင္ရာ အိမ္သို႔ေခၚယူကာ အထက္ပါအတိုင္း အႏုနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွာ ဦးလွေမာင္ပါေနလို႔ကို မပါတာ၊ တျခား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးကိုေလးစားတယ္” ပာုလည္း အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးက ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အမ်ားစုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သံတမန္နည္းျဖင့္ ဖိအားေပးရန္ ဦးလွေမာင္က အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားကို ေခၚယူကာ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ မြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံ သံအမတ္ေပာာင္း၏ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္တြင္း႐ွိ သံရံုးအသီးသီးထံသို႔ သြားေရာက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိအားေပးေနမည္ ဆိုပါက မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အေနပိုက်ပ္မည္ပာုလည္း တန္ျပန္ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ အစီ အစဥ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေနရာ အႏွံုန္႔အျပားမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုပာင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္မွာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ သုေတသန စစ္တမ္းအရ ႐ိုပာင္ဂ်ာ ၄၀၀ (ေလးရာ)နီးပါး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မိတၳီလာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ရာေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား သိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား မ်ားျပားလာေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း လိမ္ညာရန္အတြက္ ယခင္ စစ္အစိုးရနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံခိုင္းေစမႈအား အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး ဦးလွေမာင္က အားထုတ္ ႀကဳိးပမ္းေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ႐ိုပာင္ဂ်ာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွသည္ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္မ်ားက မိတၳီလာမွ အစျပဳကာ လက္႐ွိတြင္ ေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ လား႐ိႈးၿမဳိ႕အဆံုး တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတြင္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ဖ်က္ဆီး ခံထားရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရအား တရား၀င္ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလိုက် လႈပ္႐ွားရမည့္ အစိုးရ လက္ကိုင္ဒုတ္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အလိုက်ေစမည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေနရသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

အစိုးရ လက္ကိုင္ဒုတ္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာက ႐ံႈ႕ခ်အံၾသရသည့္ မိတၳီလာၿမဳိ႕႐ွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ၿမိဳ႕လံုးကြ်တ္ သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ဥကၠံၿမဳိ႕တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင္ သမၼတ၏ ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မ႐ွိသည့္ ျပယုဒ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ပြဲေတာ္ကို အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးမ်ားက တညီတညြတ္တည္း လက္မွတ္ေရးထုိးကာ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း မ႐ွိခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ ထင္႐ွားသည္။

မိုးခ်စ္သူ(ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မီဒီယာ C J)

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: