မေလးရွားမွ အိမ္၀ယ္ၾကမယ္ဆိုယင္ “How to buy house in Malaysia”

မေလးရွားမွ အိမ္၀ယ္ၾကမယ္ဆိုယင္  ” How to buy house in Malaysia”

မေလးရွားမွာ အိမ္၀ယ္လိုေသာ သူမ်ားအတြက္ သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို လင္းယုန္ Journal မွ မေလးရွားေရာက္ ကုိသန္႔ဇင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး အား ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပေပးပါသည္။

လင္းယုန္ ။ ။ မေလးရွားမွာ အိမ္၀ယ္ဖို႔ စိတ္ကူး ရွိတဲ့လူေတြအတြက္ အနည္းငယ္ ရွင္းျပေစ ခ်င္ပါတယ္။

သန္႔ဇင္ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ၂၀၀၉ မွာ ၄ သိန္းေက်ာ္တန္ Condo တစ္ခန္းကို Bank Loan ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ၀ယ္ခဲ့တယ္။ 15% Down Payment ၆ေသာင္းေက်ာ္ ေပးရ တယ္။ 85% (Bank Loan)ဘဏ္ေခ်းေငြအေပၚ ႏွစ္၃၀ နဲ႔ လစဥ္ RM 1867 ေပးသြင္းရတယ္။ အခု မေလးရွားမွာ မေနျဖစ္လို႔ အိမ္ျပန္ငွားထားေတာ့ လစဥ္ RM 3200 အိမ္ငွားခ ျပန္ရတယ္။ အခု သူ႔Condo ေပါက္ေစ်းက ၆သိန္းခြဲေက်ာ္ေနၿပီ။

Ref: www.meshio.com/home-loan-calculater 2009
အိမ္တန္ဖိုး Condo 400,000
15% Down Payment 60,000
85% Bank Loan 340,000
အႏွစ္30/ Interest Rate 5.2 per annum
လစဥ္ ေပးသြင္းေငြ 1867 x လ360(၃၀ႏွစ္) = 672,120 (အတိုး + ေခ်းေငြ)
340,000 (ေခ်းေငြ)
332,120 (အတိုး)
……………………………………………………………………………………
လင္းယုန္ ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို Bank ကေခ်းေငြေပးတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။

သန္႔ဇင္။ ။ဘဏ္က အိမ္ဂရန္ကို သိမ္းထားၿပီး အႏွစ္၃၀ Compound Interest က၃သိန္း၃ေသာင္း ေက်ာ္ေတာင္ အတိုးရတာဆိုေတာ့ အရမ္းေခ်းခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ ဘဏ္ေတြဘက္က အဲ့ဒီေလာက္အျမတ္ယူတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေခ်းဖို႔တန္ ပါ့မလား?

သန္႔ဇင္။ ။ကိုယ္ငွားေနရတဲ့အိမ္ ရဲ႕အိမ္လခနဲ႔ ကိုယ္လစဥ္ဘဏ္ကိုေပးရတဲ့ ေငြသိပ္မကြာရင္ တန္ပါ တယ္။ အိမ္ေစ်းက တက္ေနတာလည္း ရွိေသးတယ္။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ ဘဏ္ကိုေပးရတဲ့ အတိုး ( Compound Interest )သက္္သာေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ?

သန္႔ဇင္။ ။ Down Payment ပိုေပး၊ ႏွစ္တို ေခ်းေငြကိုယူ (ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၁၅ႏွစ္ေပါ့) ႏွစ္စဥ္ Interest Rate ေသခ်ာစစ္ေပါ့။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကေလးေတြ ေျပာေပးပါဦး။

သန္႔ဇင္။ ။
(၁) Foreigner တစ္ေယာက္အတြက္ Down Payment ကို အနိမ့္ဆံုး 15% (သို႔) 15% အထက္ ေပးရပါမယ္။
(၂) 1 Jan 2010 မတိုင္မွီက ၂သိန္းခြဲႏွင့္ အထက္ဆို၀ယ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ၅သိန္းႏွင့္ အထက္ဘဲ ၀ယ္ခြင့္ရွိေတာ့မွာပါ။ (မွတ္ခ်က္။ ။ Google မွာ ”FIC Guidelines 2010” ရွာၾကည့္ႏိုင္တယ္)
(၃) မေလးရွားမွာေနတာ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ?
(၄) ဘာပါမစ္နဲ႔ ေနသလဲ?
(၅) အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ ?
(၆) Age of Borrower အိမ္၀ယ္သူ (ေခ်းေငြေလ်ာက္သူ)ရဲ႕ အသက္
အသက္ + ေငြေခ်းကာလ < ၆၅ႏွစ္ အထိဘဲ စဥ္းစားပါတယ္။
ဥပမာ – ေငြေခ်းသူ အသက္ ၄၀ + ႏွစ္၂၀ (သို႔) နွစ္၂၅ ဆိုရင္ ရပါတယ္။
ကိုယ့္အသက္က ၅၀- ေခ်းေငြယူမယ့္ႏွစ္က ႏွစ္၃၀ ယူလို႔မရပါဘူး၊
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ လစဥ္၀င္ေငြနဲ႔ လစဥ္ payment ဆက္ႏြယ္မႈေလး ေျပာျပပါဦး။

သန္႔ဇင္။ ။ ကိုယ့္ရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြ Monthly Income ဟာ ကိုယ္လစဥ္ေပးသြင္းရမယ့္ ေငြထက္ ၃ဆခန္႔ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ (ကိုယ့္၀င္ေငြရဲ႕ 40% (သို႔) 33% ကိုသာ အိမ္ + ကား ၀ယ္ခြင့္ေပးထား တာပါ)
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ၀ယ္လို႔မရတဲ့အိမ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေရာ ရွိပါသလား?

သန္႔ဇင္။ ။ ရွိပါတယ္။ Low & Medium Cost နဲ႔ ေဆာက္ထားေသာ မေလးBumi Putra မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာအိမ္မ်ား Malay Reserved Land မ်ား Bumi-Lot ကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္၊ Non-Bumi Lot & Free Hold ဘိုးဘြားပိုင္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။Lease hold ဆိုရင္လည္း ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ က်န္လဲ ေသခ်ာၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ Under-Construction ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေတြလဲ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအဖို႔ ေရွာင္တာေကာင္းပါတယ္။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ ဘဏ္ဘက္က ႏိုင္ငံျခားသားကို ေခ်းေငြေပးၿပီး ဘယ္လိုမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုုင္ပါသလဲ?

သန္႔ဇင္။ ။ ေယဘုယ်အခ်က္ ၃ ခ်က္ေလာက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္
(၁) အိမ္ဂရန္ကို ဘဏ္က သိမ္းထားတယ္။
(၂) Valuation Report
အိမ္တန္ဖိုးက ဥပမာ-၆သိန္းဆိုေပမယ့္ ဘဏ္ရာျဖတ္က အနိမ့္ဆံုးတန္ဖိုးျဖတ္တာ
ဥပမာ – ၅သိန္း၂ေသာင္းဆိုရင္ အဲ့ဒီ ၅သိန္း၂ေသာင္းရဲ႕ 80% ကိုဘဲ ေခ်းတာပါ။ တခ်ိဳ႕လူေတြ ဒီေနရာမွာ ျပႆနာတက္တတ္ပါတယ္။
Valuation ဘဏ္မွရာျဖတ္က အိ္မ္တန္ဖိုးျဖတ္တဲ့ေစ်းဟာ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ေစ်းထက္ ေလ်ာ့မွာပါ။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေငြေခ်းသူဘက္က ဘဏ္ကို ပိုက္ဆံမသြင္းႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔ Bank Lelong ေလလံတင္ရင္ ဘယ္လိုမဆို ဘဏ္ဘက္က ဘဏ္ေခ်းေငြ ျပန္ရႏိုင္ေအာင္ပါ။
ဥပမာ –
အိ္မ္ေစ်း 600,000 Valuation (ရာျဖတ္) 520,000
80% ေခ်းေငြ 480,000 80% ေခ်းေငြ 416,000
20% Down Payment 120,000 Down Payment (၆သိန္း-416,000) = 184,000
ကိုယ့္ဘက္က မူလတြက္ထားတဲ့ Down Payment 20% 120,000ရယ္, Lawyer Legal fees, stamp duty စသျဖင့္ 150,000 စုထားေပးမယ့္ Valuation ရာျဖတ္က ေစ်းေလ်ာ့ျဖတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အပို 64,000 RM ကုန္ဖို႔ရွိ ပါတယ္၊
ေနာက္တစ္ခုက Location of Property၊ ဒါသိပ္အေရးႀကီးတယ္။
ကိုယ္၀ယ္မယ့္ေနရာဟာ land slide ေျမၿပိဳႏိုင္မယ့္ ေနရာမ်ိဳးဆိုရင္ အိမ္ရာျဖတ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ပိုနည္းသြားမယ္။ ဘဏ္ကေခ်းေငြ 80% မေပးႏိုင္ဘဲ 60% ဘဲေခ်းႏိုင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အိမ္အတြက္ Deposit ကို Valuation Report & Bank Loan offer letter ရၿပီးမွ ေပးသင့္ပါတယ္။
(3) MRTA-Mortgage life Assurance အိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသက္ Insurance .
– ဘဏ္က ၄ သိန္းေခ်းတယ္ဆို ပါဆို႔
– အဲ့ဒီ ၄သိန္းေခ်းေငြအတြက္ MRTA ၀ယ္ရင္ 12,000 RM ခန္႔ကုန္က်မယ္.
– ၄သိန္းေခ်းထားတဲ့ အႏွစ္၂၀ အတြင္း ေငြေခ်းသူ (အိမ္၀ယ္သူ) ေသဆံုးခဲ့ရင္ (သို႔) ဒုကၡိတ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘဏ္မွာက်န္ေသာ ေငြအားလံုးကို Insurance ကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်န္မိသားစု၀င္မ်ားက အိမ္ဖိုးဆက္ေပးစရာမလိုဘဲ အိမ္ကို ပိုင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ အိမ္ရွာဖို႔ လမ္းညြန္ေလးေျပာပါဦး

သန္႔ဇင္ ။ ။ စကၤာပူ ဆိုရင္ Real Estate (Property) Myanmar Agent ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေလးရွားမွာ (ျမန္မာ) market ေတာ့မရွိေသးပါဘူး၊ ဒီႏိုင္ငံသား Agent ေတြက တဆင့္ ျဖစ္ျဖစ္ Internet ကျဖစ္ျဖစ္ ရွာႏုိင္ပါတယ္။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ Internet ကရွာမယ္ဆိုရင္ website ေျပာေပးပါအံုး၊

သန္႔ဇင္ ။ ။ www.mudah.com.my , www.iproperty.com.my, , www.starproperty.my , www.thinkproperty.com.my
ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၅သိန္း အထက္ကိုေရြးၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Area eg. Ampang , Cheras , Puchong ဆိုၿပီး ရွာႏိုင္ပါတယ္၊ Link House တို႔ Bungalow (Semi-D) Condo, Apartment စသျဖင့္ေပါ့။
……………………………………………………………………………………….
လင္းယုန္ ။ ။ အခုလို အေသးစိတ္ရွင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း Procedure ေလးနဲ႔ အဆံုးသတ္ေပးပါလား။

သန္႔ဇင္။ ။ (၁) အိမ္ရွာမယ္၊ ေတြ႔ၿပီဆိုရင္ Lawyer အေၾကာင္းၾကားပါ။
(၂) Lawyer မွ Land title Search လုပ္မယ္ ၊လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ ေတြလုပ္မယ္၊ ေရာင္းသူဟာ တကယ္ပိုင္/ မပိုင္ ၊ ကန္႔ကြက္မည့္သူ ရွိ/မရွိ၊ ေရာင္းသူဟာ ဒီအိမ္ကိုေရာ ဘဏ္ေခ်းေငြ နဲ႔၀ယ္ထားလား
ေငြေက်ၿပီလား၊ အေၾကြးက်န္ေသးလား၊
အေၾကြးက်န္ေသးရင္ အဲ့ဒီဘဏ္ဘက္ကေရာ ေရာင္းဖို႔သေတာတူလား။
(၃) Down Payment 20% ႏွင့္ 5% အျခား legal fees ေတြကို ကိုယ့္ Bank Account မွာ Ready ျပင္ထား…
(၄) Bank Loan offer letter ရဖို႔ ျပင္ဆင္မယ္။
(၅) SPA (Sale & Purchase Agreement) လုပ္မယ္၊ တခ်ိဳ႕က 2% earnest deposit ႏွင့္ ၂ပါတ္ေနရင္ 8% ခြဲၿပီး ေပးတာရွိသလို ေရာင္းသူ၀ယ္သူ သေဘာညီရင္ 10% တစ္ခါတည္းေပးမယ္၊ ၃ လအတြင္း က်န္ေငြေပးဖို႔လိုပါမယ္။
Sale & Purchase ဆိုင္းထိုးတဲ့ေန႔မွာဘဲ ကိုယ့္ lawyer ကို သူ႔ fees ႏွင့္ တျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား တခါတည္း ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
(၆) Consent letter ကို land office (State Authority) မွ ရေအာင္lawyer ကလုပ္ေပးမယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ ၁ လမွ ၂ လၾကာႏုိင္တယ္။
(၇) Lawyer မွ Stamp Duty ေပးဖို႔ စီစဥ္မယ္။
စလယ္ဆံုး စုစုေပါင္း ၃ (သို႔မဟုတ္) ၄လ ခန္႔ၾကာႏိုင္ ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါလ်င္ ကိုသန္႔ဇင္ ကို ယခု PAGE တြင္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ https://www.facebook.com/thantzin.htwe.35?fref=ts

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: