အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

Source: FB of Mohammed Bilarl Rangooniအစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဝါ Transparency ကို ယေန႔ကာလ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ပဲ ေျပာလာၾကသည္။ အစၥလာမ္ကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ရမ္းတုတ္ မွန္းအုပ္လာၾကသည္။ ဗမာစကားပံု တစ္ခုရွိသည္။ သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူက ျမဴပင္ျမင္သည္။

ေတာထဲမွာ မိမိသြားေနေသာေနရာသည္ လမ္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေတာေကာင္ေနထိုင္သည့္ ဂူျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ေတာေကာင္အစားခံလိုက္ရျခင္းကို ပမာျပဆိုထားေပသည္။ သတိထားပါလွ်င္ ေသးငယ္ေသာ ျမဴႏွင္းမ်ားကိုပင္ ျမင္ႏိုင္၍ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ထိုစကားပံုအတုိင္းပင္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔သည္ သတိမမူ၍ အစၥလာမ္ဘာသာကို မျမင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာက ကမာၻ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုး ဘာသာတရားျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးဝတ္ျပဳမႈအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တစ္ေန႔ ငါးၾကိမ္ ႏႈိးေဆာ္ရသည္။ အရဗီဘာသာျဖင့္ သံေတာ္ဆင့္ရသည္။ ထိုႏႈိးေဆာ္သံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ၾကီးမားျမင့္ျမတ္မႈကိုု ထုတ္ေဖာ္ရသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ စာသားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ႏွစ္ဘဝေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေခါင္းေဆာင္မြန္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္သခင္ (PBUH) သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာရသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံရသည္။ ျမန္မာလို ဘာလို႔ သံေတာ္မဆင့္သလဲဟု အေမးရွိပါက ငါးပါးသီလကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မယူဘဲ ကုလားလို ပါဠိဘာသာျဖင့္ ယူသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖရမည္ျဖစ္သည္။ ငါးပါးသီလ ဘာလဲသိခ်င္ရင္ ပါဠိမွ ျမန္မာျပန္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ကို ေမးရမည္။ မေမးျမန္းဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုေျပာပါက မေမးသူ၏ အျပစ္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာကို သိခ်င္ပါက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ကို ေမးျမန္းရမည္။ မေမးဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ေျပာလို႔မရေပ။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ တစ္ေန႔ ငါးၾကိမ္ စုေပါင္းဝတ္ျပဳေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားထဲသို႔ ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းသူ အမ်ိဳးသားမွန္သမွ် ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာသည္။ အခ်ိဳ႕ ဗလီမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး မခြဲဘဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။ စည္းကမ္းေတာ့လိုက္နာရမည္။ ဖိနပ္ခၽြတ္ရမည္။ ေလးစားမႈ ၊ ရိုေသသမႈျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဒါကို မေလ့လာဘဲ အိမ္ကေန ထိုင္ေအာ္ေနလို႔ကေတာ့ ေအာ္သူ႔ အျပစ္သာ ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ ဦးထုပ္ေဆာင္း၊ အကႌ်ရွည္ဝတ္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေသာၾကာေန႔ ဗလီတက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ သူတို႔သည္ ထိုအျခင္းအရာကိုျမင္မွ ဒီေန႔ ေသာၾကာေန႔ပါလားဟု အမွတ္ထားမိသည္။ သိလိုပါက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ေမးျမန္းရမည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ရွင္ေလာင္းလွည့္ျခင္းကို ဘာ့ေၾကာင့္လဲ သိလိုပါက ဗုဒၶဘာသာဝင္ကို ေမးျမန္းရသလိုပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလိုေနလာျပီးမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ေျပာလွ်င္ ေျပာသူ႔အျပစ္သာျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ိဳးသားတို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မုတ္ဆိတ္ထားၾကသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ က်င့္သံုးေနလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကဲ့သို႔ မုတ္ဆိတ္ ေျပာင္ေအာင္ရိတ္ၾကမည္။ သိလိုလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ေမးျမန္းရမည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဘုန္းၾကီးဝတ္လွ်င္ ဦးေခါင္းတံုးသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ မသိခ်င္လွ်င္ မေမးႏွင့္။ သိလိုလွ်င္ ဆရာေတာ့္ထံ သြားေလွ်ာက္ရမည္။ မေမးဘဲႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု စြတ္မေအာ္သင့္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဥပုသ္လေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွည္းေနေလွေအာင္း၊ ျမင္းေဇာင္းမက်န္၊ ပ်ိဳအို၊ က်ားမ၊ ႏုရြ၊ ပုကြ မေရြး အလႊာစံု၊ အတန္းစံုတို႔ သိၾကသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ ဥပုသ္ကို ဘယ္လုိေစာင့္ရသလဲဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုလည္း သိၾကသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေခ်။ ကိုယ္ဥပုသ္ေစာင့္ထားတာကို ဖြင့္မေျပာမခ်င္း တပါးသူ မသိႏိုင္ေခ်။ ဖြင့္ေျပာမွသာ သိႏိုင္သည္။ ဆိုင္ထိုင္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနရင္း ဥပုသ္ေစာင့္ေနႏိုင္သည္။ မည္သူမွ် သိမည္မဟုတ္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဥပုသ္ေစာင့္ရန္ မည္သည့္ ဘာသာေရးဆရာေတာ္တစ္ဦးဦး၏ ဥပုသ္တိုင္ေပးရန္လည္းမလို။ မည္သည့္ သီးသန္႔ အဝတ္အစားကိုမွ် လဲလွယ္ရန္မလို။ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ တစ္ဦးတည္းသာ သိေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဒီလို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ေသာ ကိစၥေတာင္ ဘာသာျခားေတြ အားလံုးသိသည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ယုတၱိရွိပါဦးမည္ေလာ။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အနက္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူတို႔သည္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ဟိဂ်ားဇ္နယ္ (ဆအူဒီအာရဗ္) ရွိမကၠာဟ္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ဟဂ်္ ခရီးထြက္ၾကရသည္။ ဟဂ်္သည္ ဘုရားဖူးခရီးမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ဘုရားဖူးခရီးဟု အမည္တပ္ေပးထားသည္။ ရွိေစေတာ့။ ဟဂ်္ဟူေသာ က်င့္စဥ္သည္ မည္မွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသနည္းဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားအားလံုး ခ်ဳပ္ရိုးမပါေသာ အဲဟ္ရာမ္ေခၚ ဝတ္စံုကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္း ဝတ္ရသည္။ သံရံုးမ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဟာဂ်ီမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ ကမာၻအရပ္ရပ္က ေလယာဥ္၊ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း တစ္လံုးတစ္ခဲ သြားၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသလဲဆိုလွ်င္ ဟာဂ်ီ ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သည္။ အားေပးသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဟဂ်္ က်င့္စဥ္ကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္လို႔ရပါသေလာ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဘိုးေတာ္မ်ား ေျဖၾကပါကုန္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ အီးဒ္ေန႔မ်ားကို ေလ့လာပါ။ အီးဒ္ေန႔နံနက္ဆိုလွ်င္ ဦးထုပ္ေဆာင္း၊ ေခါင္းေပါင္းပတ္၊ အကႌ်ရွည္ဝတ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား မိုးမလင္းခင္ကတည္းက ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ လူၾကီးလူငယ္ အသြယ္သြယ္သည္ ျဖဴလြင္ေတာက္ပေသာ ဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္၍ မိမိတို႔ရပ္ကြက္ဗလီသို႔လည္းေကာင္း ၊ အီးဒ္ေန႔ စုေပါင္းဝတ္ျပဳရာ အမိုးမပါေသာ အီဒ္ဂါဟ္ေခၚ ကြင္းျပင္မ်ားသို႔လည္းေကာင္းသြားေနၾကသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အီးဒ္ေန႔ကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ က်င္းပလို႔မရေပ။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ကမာၻ႔ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုး ဘာသာျဖစ္ေပသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ျပဳမူက်င့္ၾကံရေသာ အျပဳအမူမ်ား မရွိေခ်။ ဘာသာျခားတို႔ မသိေအာင္ ဘာေလးေတာ့လုပ္လိုက္ပါဟု ခိုင္းထားတာမရွိ။ ဘယ္ေလာက္အထိပြင့္လင္းျမင္သာရွိသလဲဆိုရင္ တစ္ေန႔ငါးၾကိမ္ဝတ္ျပဳမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္သာမက သန္႔ျပန္႔ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဝတ္ျပဳခြင့္ေပးထားရာ မီးရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ သေဘၤာ၊ စသည့္ အစီးအနင္းမ်ားအေပၚတြင္သာမက ပန္းျခံ၊ ေျမျပန္႔ကြင္းျပင္၊ ဘူတာရံု၊ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္ စသည္တို႔ရွိ သန္႔ျပန္႔ေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သန္႔ျပန္႔ေသာ အခင္းတစ္ခု ခင္း၍ ဝတ္ျပဳႏိုင္ေပသည္။ သင္သည္ ကမာၻလွည့္ဖူးသူ ျဖစ္က ထိုအတိုင္းေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဝတ္ျပဳမႈကိုလည္း မည္သို႔မွ် ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ျပဳလုပ္လို႔မရေပ။ စိတ္ျဖင့္ ဝတ္ျပဳျခင္းသည္ တရားမဝင္ဘဲ က်န္းမာေရးေကာင္းသူအဘို႔ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း၊ ဦးညႊတ္ျခင္း၊ ဦးခ်ျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း စသည့္ ေလးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနျဖင့္ ဝတ္ျပဳရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ အရွိဆံုးေသာ ဝတ္ျပဳနည္း ဟုပင္ ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဝတ္ျပဳေနပံုကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေပသည္။ မည္သည့္ဘာသာတရားမွာမွ် မရွိေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဝတ္မျပဳမီ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အားလံုးအတြက္ ဝတ္မျပဳမီ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေရးနည္းလမ္းမွာ တစ္မ်ိဳးတည္းပင္ ျဖစ္ေပရာ ထိုအရာေၾကာင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျဖစ္လာေပေတာ့သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အျခားကိစၥမ်ား အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ရွိပါေသးသည္။

ယခု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိႏိုင္ေသာ အစၥလာမ့္က်င့္စဥ္အနည္းငယ္ကို တင္ျပပါမည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔သည္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အထူးဂရုစိုက္ရသည္။ လက္သည္းေျခသည္းမ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ခါ ညႇပ္ရသည္။ ခ်က္ေအာက္ႏွင့္ ခ်ိဳင္းေမြးမ်ား မထားရွိရေပ။ ဇနီးေမာင္ႏွံ ကာမဆက္ဆံျပီးခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳး၍ သန္႔ရွင္းမႈယူရသည္။ ခင္းၾကီး၊ ခင္းေလးသြားျပီးလွ်င္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျပီးမွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို ထိကိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ ဝတ္ျပဳခြင့္ရွိသည္။ ေကာက္ရေသာပိုက္ဆံ-ပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္ရွာ၍ေပးရသည္။ မေတြ႕လွ်င္ သံုးရက္ေၾကညာရသည္။ ပိုင္ရွင္မေပၚလွ်င္ လွဴပစ္ရသည္။ ဝယ္သူက ဝယ္ယူျပီးမွ မၾကိဳက္လို႔ အခ်ိန္မေရြး ပစၥည္းျပန္ေပးလွ်င္ အေကာင္းအတိုင္းရွိေနပါက ေငြျပန္အမ္းေပးရသည္။ အနာအဆာကို ဖံုးကြယ္မေရာင္းရေပ။ အိမ္နီးခ်င္း (ဘာသာတူ ဘာသာကြဲ) မွာ စားစရာမရွိလွ်င္ ကိုယ့္အိမ္ကေပးကမ္းရသည္။ သူေဌးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အပိုပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒါနေၾကးအျဖစ္ လွဴရသည္။ သူတပါးအဖို႔ေပးကမ္းလွ်င္ မိမိၾကိဳက္တာကိုပဲေပးရသည္။ ကိုယ္တိုင္ မၾကိဳက္တာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ သူမ်ားအဖို႕ မေပးရ။ အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ ဝက္သား၊ ေသြး၊ ျပည့္တန္ဆာ၊ မူးယစ္ေဆး၊ စသည္တို႕ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ခြင့္မရွိသလို စီးပြားေရးအျဖစ္လည္း သူတပါးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိ။ အတိုးေပးျခင္း၊ ယူျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ ဘဏ္မွ အတိုးေငြရရွိပါက ကုသိုလ္မေမွ်ာ္ကိုးမရည္စူးဘဲ ေပးလွဴလိုက္ရန္ ဆံုးမထားသည္။ အစားက်ဴးျခင္းခြင့္မျပဳ၊ စားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ သားေကာင္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးျခင္းခြင့္မျပဳသျဖင့္ ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ကို ကာကြယ္ရာေရာက္သည္။ ေတြ႕မေရွာင္စားသည္ဆိုျခင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔တြင္မရွိ။ ေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ လူအမ်ားကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ရန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရမည္။ အကယ္၍ အစိုးရသည္ မေကာင္းမႈမ်ားကို တရားဝင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားပါကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကေတာ့ ေရွာင္ရွားရမည္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ သူေတာ္စဥ္မ်ားသည္ ေန႔တဓူဝကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၨာယ္ၾကသည္။ ညအခါ လူအမ်ားအိပ္ေကာင္းခ်ိန္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ သံုးနာရီခြဲေလာက္မွာထ၍ ေန႔ပိုင္းဝတ္ျပဳသကဲ့သို႕ ဝတ္ျပဳၾကသည္။

မိတ္ေဆြ………… အစၥလာမ္သာသနာ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားႏွင့္ မပြင့္လင္းမျမင္သာမႈမ်ားကို သိရွိျပီးပါက သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူပါ။

MB.Rangooni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: