ေမတၱာရပ္ခံခ်က္-

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္-
စိတ္လိုက္မန္ပါ ေဒါသအေလွ်ာက္ အစၥလာမ္ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ဘာသာတရား တို႔အား ျပစ္တင္ ရႈ႔ံခ်လွ်က္ ေရးသား ေျပာဆိုျခင္း၊ မသင့္ေလွ်ာ္တဲ့ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တိုင္းထြာေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ့အား ခ်စ္ခင္ေလးစား သည့္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အြမၼတ္သူ အြမၼတ္သား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔အား အထူး ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ အတိတ္မွာ ျဖစ္ခဲ့မႈ ေရးသား ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ဒီေန႔ကစ ျပဳျပင္ပါလို႔ ထပ္ဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မတရားမႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးယူဘို႔သာ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ လက္စားေခ်ဘို႔ ႀကိဳးစားေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အေရးယူမႈနဲ႔ လက္စားေခ်မႈရဲ႔ အနက္ သေဘာက ကြာျခားလြန္းလွပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဦးဇင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ လူေတြဟာ အျပန္အလွန္ ရိုေသေလးစားမႈရွိရပါမယ္။
ကၽြန္ေတာ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ေထာက္ခံ ေစလိုပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တာ၀န္ေက်ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေပးပါမယ္။

ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: