“လူရည္ခ်ြန္လူရည္မြန္တို႔၏အပန္းေျဖငပလီ၊စခန္းေႏြငပလီ“

Credit to Ko Mon Thein Chit
(1984)ခုနွစ္(21)ၾကိမ္ေျမာက္ငပလီလူရည္ခ်ြန္စခန္းတြင္ မႏၱေလးဆရာအတတ္သင္
သပၸၸံမွဂီတစာဆိုဦးခ်စ္ေငြ ေရးသားသီကံုးခဲ႔ေသာသီခ်င္း
“ လူရည္ခ်ြန္လူရည္မြန္တို႔၏အပန္းေျဖငပလီ၊စခန္းေႏြငပလီ “
ငပလီေသာင္ယံမွာ
သဘာ၀အလွလြန္သာယာ
အပန္းေျဖရာငပလီစခန္းေႏြ
စခန္းေႏြကဗ်ာငပလီစခန္းေႏြ……..
ခရုကမာ ေယာက္သြားေလးမ်ားရယ္
ေငြသဲမွဳန္ကေလးမ်ားနဲ႔
ျမသားေရယမုန္ေတြ႕ဆံုရာအလွ
ျမျပင္ လင္းသာ ဂ်ိတ္ေတာ လံုးသာ ငပလီရြာ မဇင္ရြာ
အားလံုးခ်စ္စရာအလွ

အင္ဒရူးပင္လယ္ေအာ္ လွိဳင္းျပာျပာအလွ
ရခိုင္ျမန္မာ တူယွဥ္မကြာ
ဟိုယခင္ေရွးမွရခိုင္ျမန္မာ
ယေန႔မွာလည္းရခိုင္ျမန္မာ
အနာဂါတ္မွာလည္း တို႔ရခိုင္ျမန္မာ…………….
ဗမာျပည္ ငါတို႔ေျမ
တို႔ဘိုးဘြားအေမြ
တို႔တေတြညီညြတ္သည္
တို႔သာတည္ေဆာက္မည္……….
သည္ေျမ သည္ေရ
တို႔ဘိုးဘြားအေမြ
တို႔တေတြညီညြတ္သည္
တို႔သာတည္ေဆာက္မည္……….
သည္ေနရာတို႔ေနရာ
သည္ေျမခ်ာ တို႔ေျမယာ
တို႔ေျမရာ တို႔တည္မွာ
တို႔ညီညာ တည္ေအာင္ျပဳ
ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္
သမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္နွင္႔
တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူမ်ားကို
ခ်စ္ခင္ျမတ္နိဳး၍သာ ထာ၀စဥ္သစၥာရွိမည္ပင္……….
အနာဂါတ္တိုင္းျပည္ တို႔လက္တြဲကာတည္ေဆာက္မည္
သာယာစိုေျပသန္႔ရွင္းေသာ ၀န္းက်င္ကိုဖန္တီးနိဳင္ရန္
ပညာရည္အစဥ္ထက္ျမက္ထူးခ်ြန္ရန္ပင္
က်န္းမာၾက႕ံခိုင္ေပ်ာ္ရွြင္စြာျဖင္႔ ပညာသင္ၾကားဘက္စံုခရီးနွင္
အက်င္႔စာရိတၱျမင္႔မားၿပီး ယဥ္ေက်းေသာ
အလုပ္လုပ္ေသာ နိဳင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေစရန္ပင္………….
ဤေခတ္တို႔ေခတ္ တို႕ျပည္ တို႕ပိုင္ရမည္သာပင္
တကိုယ္ေကာင္းမဆန္ အမွန္ကိုေျမွာ္ကိုး
လုပ္ငန္းတန္ဘိုး ခ်စ္ျမတ္နိဳးကာခင္မင္
အလုပ္ဟူသမ်ွ ဂုဏ္ရွိသည္ပင္………….ရွြင္လန္းတက္ၾကြ ရွြန္းလို႔ျဖာ
ကိုယ္႔မာန္္ ကိုယ္႔အားဇြဲသန္စြာ
ျပည္ရြာအက်ိဳး တို႔သည္ပိုး
(အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္႕ေကာင္းက်ိဳး)၂(ျပည႔္ရတနာ ျပည္႔တန္ဘိုး)၂
လူေကာင္းလူေတာ္ ပန္းမာလ္ ပ်ိဳး
ပ်ိဳးၾကစို႔ ၾကိဳးၾကစို႔
ကိုယ္႔တိုင္းျပည္အက်ိဳး
ကိုယ္႕လူမ်ိဳးအတြက္
မယ္တရြက္ ေမာင္တထမ္း
ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ပါ၀င္…………..
သစၥာရွိစြာ ကတိတည္ၾကည္
အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္႔ေကာင္းက်ိဳးမို႔ပင္
တက္ညီလက္ညီ ေလွာ္ၾကခတ္ၾက
အနာဂါတ္ေရွ႕လမ္းခရီးစဥ္တြင္………….
ေယာက်ၤားဘသားေဟ႔
ကိုယ္႔မာန္ကိုးလို႔ ေရွ႕ကိုနွင္
တို႕အင္အားနဲ႕ တို႔ဥာဏ္ျမင္
ကိုယ္႔လုပ္အားကို ကိုယ္အားထားလို႔
တက္ၾကြားၾကြၾကြပင္
တို႔နိဳင္ငံ တို႔ဗိမာန္
တို႔ဗိမာန္သစ္ တို႔တာ၀န္
{ (တည္ေဆာက္ၾကစို႔)၂…ညီညာအစဥ္}၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: