၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ(၉) စာမ်က္ႏွာ (၉၀) ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိ

U Tin Mg Than
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ(၉) ကိုျပန္ၾကည့္မိတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ရဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၉၀) မွာ ဒီလို ေဖၚျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ လူဦးေရ (၄) သိန္း (၅) သိန္း ခန္႔ရွိရာ လူအမ်ားစု (၇၅% ခန္႔) မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီစာအုပ္မွာေဖၚျပထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ခုလက္ရွိ ဘဂၤါလီအျဖစ္ လူမ်ိဳးေျပာင္းသြားတဲ့ လူမ်ိဳးစုကို ရည္ညႊန္းတာဆိုေတာ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မွာေတာင္မွ ေမယုခရိုင္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: