ေၾကာက္ရမယ့္သူက မြတ္ဆလင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘူး အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အစိုးရ

ေၾကာက္ရမယ့္သူက ကိုယ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး

သန္းေခါင္စာရင္း ပိုးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အြမၼတ္ထဲကို HIV ပိုးလို ခံစားရေအာင္ မလုပ္ ပါနဲ႔။

ပသီ၊ ပသွ်ဴး၊ ပန္းေသး၊ ကမန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္၊ က်ဴလီယာ၊ စူရ္တီ၊ မဂို၊ မိမိ စိတ္သန္႔ရာ၊ အားသန္ရာကို ေရးပါ။ ျဖည့္ပါ။

မိမိရဲ႔ အမည္နာမကို မိမိ ခံယူျခင္း ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း အေပၚ အစိုးရက ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ လံုး၀ ေၾကာက္ေနစရာ မလိုပါ။

ျမန္မာအစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အစိုးရ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက သိေနၿပီ။

သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပစ္ပါယ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကမၻာ့ ဥပေဒ ရွိတယ္။

UN Resolution နဲ႔ ႏိုင္ငံသား ယူလို႔ရပါ တယ္။ ဒါကိုလည္း ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေရးဆြဲေနပါၿပီ။

UN Resolution ကို ျမန္မာအစိုးရ က မလိုက္နာရင္-

  1. ေလာေလာဆယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ လမ္းေတြ အကုန္ပိတ္ကုန္မယ္။
  2. ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခပ္မႈေတြ ဆက္တိုက္လာမယ္။
  3. ခဏ ဆုိင္းငံ့ေပးထားတဲ့ လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္မႈ အမႈက ဘြားကနဲ႔ ေပၚလာမယ္။

ဒါေတြကို ျပည္တြင္းက လူေတြ သိဘို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ပသတင္းေတြနဲ႔ ကမၻာ့ဗဟုသု တေတြကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ဘို႔ လုိပါတယ္။

အေမွာင္ပတ္ မုန္တိုင္းက်ေနတဲ့ ဘ၀နဲ႔ အေၾကာက္တရားေတြခ်ည္း ခံစားမေနပါနဲ႔- လို႔ အသိေပးလိုပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ကယ္ေၾကာက္ရမွာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အြမၼတ္ ညီညြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ မိမိေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ ဘို႔ကိုပဲ စဥ္းစားပါ။

မိမိေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ ဘို႔ကိစၥကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: