ၿမိတ္ပသီ

Meik Pathi

“ၿမိတ္ပသီ”

၁၉၂၉ခုနစ္ထုတ္ ၿမိတ္ရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးအရကေတာ႔ ဆင္ၿဖဴရွင္ ဘုရင္ (၁၇၆၃-၁၇၇၆)လက္ထက္၊ ၿမန္မာၿမဳိ႕ဝန္ ေခမရာဇာက ၁၇၆၈/၁၇၇၀မွာ ၿမိတ္ၿမဳိ႕ၿပန္တည္ေတာ႔ ပသီကုလားမ်ားေနေသာအရပ္ကုိ ကန္ေခါင္းရပ္လုိ႔ ေခၚတယ္လုိ႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။

[ၾကာေတာ႔ၾကာၿပီဗ်…အြန္လုိင္းက နံမည္ႀကီး တရုတ္မ်ဳိးမစစ္တေကာင္ေရးထားတာ တနသၤာရီတုိင္းမွာ မြတ္စ္လင္တြမရွိဘူး၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ၾကမွ ဝင္လာတယ္၊ေနာက္ပုိင္းႀကမွ ဘဂၤလီေတြခုိးဝင္လာတယ္ဆုိၿပီးေရးထားတာဖတ္လုိက္ရတယ္။ထုံစံအတုိင္း LIKE ေထင္ဂဏန္းရယ္၊ SHARE တာက ရာဂဏန္း ဘယ္ေလာက္ ဥာဏ္နဲသလဲဆုိတာ အရမ္းေပၚလြင္တယ္။ အဲ႔ဒီတုန္းက ဒါေလးနဲ႔ ေထာက္ၿပဘူးေသးတယ္။ အခုကေတာ႔ ပသီ fever ၿပင္းေနႀကလုိ႔ ၿပန္တင္လုိက္တာ]

Reference: Source of the above page here>

history

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: