သူ႔ဘာသာ…ကိုယ့္သာသာ အျပန္အလွန္ေလးစားနားလည္မႈ႕ ရွိၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္

Maung Maung shared Aung Than Nyunt Aungnilai‘s status.

က်ြန္ေတာ္ ဤစကားေျပာျခင္သည္မွာၾကာခဲ့ပါၿပီ……….

ကြၽန္ေတာ္သည္မေလးရွား တြင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေန ပါေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္တိုင္းျပည္
တြင္ေနထိုင္ၿပီး အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မိမိကိုးကြယ္ ရာ ဘာသာအား ျပစ္တင္ ေျပာဆိုသည္ဟုယူဆၾကမည္ကို

စိုးရိမ္မိသည္ကတေၾကာင္း၊သာသာေရးကိစၥ မ်ားသည္ထိလြယ္ရွလြယ္ကိစၥမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ပိုင္နိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ သူတပါးေရးသည္မ်ားအားဖတ္ရႈ႕ေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္သာ မ်ိဳသိပ္ခဲ့ရပါသည္၊

……….ၿပီးခဲ့သည့္ကာလက မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကထိန္ပြဲမ်ားစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္၊မည္သည့္အခက္အခဲအဟန႔္႔အတားမ်ွမရွိခဲ့ၾကပါ၊လာမည့္ တနဂၤေႏြတြင္လည္းက်င္းပၾကပါအုန္းမည္၊မည္သည့္အခက္အခဲအဟန္႔အတားမွရွိမည္မထင္ပါ၊

သို႔ေသာ္….ၿပီးခဲ့သည့္ကာလ ကုရ္ဘာနီ
ကာလတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ ဘာသာေရးပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း၌ ကန္႔သတ္ဟန္႔တားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရပါသည္၊နားမလည္နိုင္ခဲ့ပါ၊

မေန႔က(15•11•2013) တြင္ OIC ဆႏၵ
ျပပြဲ အတြင္း မိမိမကိုးကြယ္ယံုနွင့္၊မိမိမယံုၾကည္ယံုနွင့္ သူတပါးကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာအား နိုမ့္ခ်ေျပာဆို
ေရးသားထားေသာဗီနိုင္း အားေတြ႕ျမင္ဖတ္ရႈ လိုက္ရ၍ အံၾသရွက္႐ြံ႕မိရပါသည္၊သာမာန္အရပ္သားမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည္မဟုတ္ပဲဘာသာ၊သာသနာ ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သံဃာေတာ္မ်ားမွ ကိုင္ေေဆာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရ၍ျဖစ္ပါသည္၊

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိ၊သတိတို႔အား ေရွ႕တန္းတင္၍ ေရွ႕သို႔ဆက္နိုင္ေရး..သည္အေရးႀကီးသည္ဟုခံယူမိပါသည္၊

ယေန႔ကမာၻ ့နိုင္ငံ ႀကီးမ်ားတြင္ ဘာသာ
ေပါင္းစံုမွလူမိ်ဳးေပါင္းစံု သည္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပ်႕ံနွ႔ံ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္၊

သူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႕…ကိုယ္ယဥ္ေက်းမႈ႕၊
သူ႔ဘာသာ…ကိုယ့္သာသာ အျပန္အလွန္ေလးစားနားလည္မႈ႕ ရွိၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုျမင္မိပါေသာေၾကာင့္ဤစာကိုေရးျဖစ္ပါသည္။

•••••••••••••ေလးစားစြာျဖင့္
••••••••••••••ေအာင္(နီလိုင္း)
•••••••••••••••16•11•2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: