OIC ကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

OIC ကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ႏုိဝင္ဘာ ၁၅-၂၀၁၃ M-Media A.N.Lay

DSC00819a

ရန္ကုန္။         ။ OIC မွလာေရာက္၍ ႐ံုးခန္းဖြင့္မည္ကုိ မလုိလားေသာေၾကာင့္ ရုံးခန္းဖြင့္မည္ကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ (ယေန႔) ေန႕လည္ ၂ နာရီမွစ၍ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္းမွ  ဆူးေလ ဘုရားလမ္း ျမဳိ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕ အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရုံးခန္းဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအား ၀င္ေရာက ္စြက္ဖက္ျခင္းကုိ လက္မခံႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းကာ ယခုလုိဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မေကြး ပရိယတၱိ စာသင္တုိက္မွ ဦးပါေမာကၡ က OIC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၁၃.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔က ကာတာ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သုိ႕ေရာက္ရွိလာတာကုိ ဘုန္းၾကီးတုိ႕ေတြ႕ရွိခဲ႕ရပါတယ္။ အဲ့လုိေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အေပၚမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံကုိေရာက္ရွိလာတာလ ဲဆုိရင္ေတာ့ မိထၱိလာႏွင့္ ရခုိင္တုိ႕မွာ ျဖစ္ပြား သြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီးေတာ့ အဲ့ဒီ့ဌာန အသီးသီးမွာရွိတဲ႕ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္ လူမ်ဳိးတုိ႕ထံမွ သူတုိ႕က ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွ လူနည္းစုျဖစ္တဲ႕ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ ညွင္းဆဲ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆုိျပီးေတာ့ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံျပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ႕လူမ်ဳိးေတြက သူတုိ႕ကုိေျပာၾကားပါလိမ့္မယ္။  မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္မ်ားမွ တဆင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႕တင္ျပျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ဝင္ေရာက္ျပီးေတာ့ OIC ရုံးမ်ားစုိက္ဖြင့္လာဖုိ႕အၾကံအစည္ရွိပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေျပာလုိတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ရခုိင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက မည့္သည့္ေနရာကုိ မဆုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေစ OIC ရုံးစုိက္တာကုိ အလုိမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ အလုိမရွိသလဲ ဆုိရင္ ဘုန္းၾကီးတုိ႕လူမ်ဳိးကုိ ဝါးမ်ဳိတတ္ေသာ ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတုန္းေအာင္ လုပ္တတ္သာေၾကာင့္  ဘုန္းၾကီးတုိ႕လူမ်ဳိးေတြက အလုိမရွိပါဘူး။ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္လာရင္  ယခုလုိပဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တ့ဲ ရဟန္း သံဃာေတြျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေစ ဆက္လက္ျပီး ကန္႕ကြက္သြားပါလုိ႕ ေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္။

sittwe 2013

Photo-ရခိုင္လူငယ္ FB

ဆက္လက္ျပီး ဆရာေတာ္ ဥဳသုေဝရ မွ OIC ဆုိတဲ့အစၥလာမ္မစ္ ၅၇ ႏုိင္ငံက မရုိးေျဖာင့္ေသာ အၾကံအစည္ေတြနဲ႕ ဦးဇင္း တုိ႕ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံကေန အစၥလာမ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကုလားႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္္ ၾကံစည္ေနတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ OIC ကုိလက္ခံသင့္သလား မလက္ခံသင့္ဘူးလား ဆုိတာစဥ္းစားၾကပါ။  ရုိးသားေျဖာင့္မက္စြာ ပြင့္လင့္ျမင္သာစြာ ဦးဇင္းတုိ႕ႏုိင္ငံကုိ တကယ္လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားတယ္ဆုိရင္ ဦးဇင္းတုိ႕က မၾကဳိဆုိစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အခုက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း မရွိဘူး။ လူနည္းစုဆုိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ အားေပးအားေျမာက္လုပ္ျပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနတာေတြ႕ရတဲ႕အတြက္ ဦးဇင္းတုိ႕က လုံးဝ လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အဲ႕ဒါေၾကာင့္ဦးဇင္းတုိ႕ ဒီေန႕ပြဲက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာေနၾကတာက လူအမ်ားစုက လူအနည္းစုကို အႏုိင္က်င့္တယ္ဆုိတဲ႕ေနရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဝဖန္ သုံးသပ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။  လူနည္းစုကုိ ဘယ္သူေတြက အားေပးျပီးေတာ့မွ  ႏုိင္ငံကုိ ဆူပူေအာင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လဲဆုိတာ အားလုံးသိေအာင္ ဦးဇင္းတုိ႕ ယခုလုိေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႕ေျပာၾကားခဲ႕ပါတယ္။

၄င္းေနာက္ အဆုိပါ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု စုစုေပါင္း ၃၀၀ ခန္႕ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အိုအိုင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲမွ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးဘဲ လူအဖြဲ႔အစညး္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို လူမႈေရးနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကူညီခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။

Tags: , , , , , , ,

One Response to “OIC ကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္”

 1. drkokogyi Says:

  Artist Lagoon Eain
  ဝမ္ေပါင္ကိုုထိ ေသနတ္ၾကည္႕
  ကုလားကိုဆဲ မ်က္ႏွာလႊဲ
  လက္နက္မပါ တို႕ေတြဟာ
  ေသနတ္ကိုေတာ႕ ေၾကာက္ရတာ
  ေဘးကင္းစြာနဲ႕ ကုလားကိုပဲ
  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ဝိုင္းလို႕ဆဲ
  ငါဟဲ႕ သတၱိခဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: