ဗ ေဆြ ။ ေက်ာ္ ၿငိမ္း စ ခဲ႕ တယ္…ဘယ္ ႏွစိ ႏွစ္ ႀကာ ရင္…ကုလါး ေတြ ႀကီး စုိး လိမ္႕ မယ္

Maung Maung Ko
မန္းေလး က ညီ ဆရာ ဝန္ လါ တယ္..
စ ကား ေၿပာ ၿဖစ္ ႀက တယ္…
ဒီ ကိစၥ ေတြ ဘယ္ တုန္း က ဘယ္ သူ စ ခဲ႕ လဲ ေပါ႕…
ဗ ေဆြ ။ ေက်ာ္ ၿငိမ္း စ ခဲ႕ တယ္…ဘယ္ ႏွစိ ႏွစ္ ႀကာ ရင္…ကုလါး ေတြ ႀကီး စုိး လိမ္႕ မယ္ ဆုိ တဲ႕ ေၿခာက္ လုံး ေအာက္ လမ္း နည္း ေတြ စ သုံး တယ္ ။
ဦး ႏု က ။ ဒီ တုိက္ ကြက္ ကုိ ဗမက ဖ်က္ သိမ္း ေရး နဲ႕ တန္ ၿပန္ ခဲ႕ တယ္။
ေန ဝင္း တက္ လါ ေတါ႕ ။ ဟုိ ၂ ဖြဲ႕ ကုိ ဘယ္ လုိ မုန္း မုန္း ကုလါး မုန္း တီး ေရး ကုိ ေမြးစား ခဲ႕ တယ္ ။ ဆက္ ၿပီး အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖၚ ခဲ႕ တယ္။

တပ္ ရဲ႕ First Column Enemy က Communist, 2nd Column Enemy က Karen, 3rd Column Enemy က Muslim ဆုိ တါ ကုိ ၁၉၇၀ ခု ႏွစ္ ေတြ က တည္း က National Defense College မွာ သင္ ခဲ႕ ရုိက္ သြင္း ခဲ သ လုိ ၊ မဆလ ရဲ႕ ဗဟုိ ႏုိင္ ငံ ေရး တကၠသုိလ္- ဗနတ ၊ တက္ သူ ေတြ အား လုံး ကုိ လည္း သင္ ခန္း စာ မွာ ထည္႕ သြင္း ခဲ႕ တယ္ ။
နဝတ တက္ လါ လည္း ဒီ Ideology က စြဲ စြဲ ၿမဲ ၿမဲ ဘဲ ။ ပုိ ဆုိး တါ က စစ တုန္း က အလႈဳ ဓါးၿပ တုိက္ ႀက သူ ငွာ အ ဆင္႕ က ေန ။ သာၿပန္႕ ဦး စီး ဌာန ဖြင္႕ ၿပီး အံ႕ ေမာင္ ကုိ ညႊန္ ခ်ဳပ္ ခန္႕ ။ ၿဖဴး ဆရာေတာ္ ရဲ႕ ကုလါး ဆန္႕ က်င္ ေရး တ ရာ ရယ္ ။ ဂုိအင္ဂါ ရဲ႕ India က Import လူပ္ လါ တဲ႕ Anti Islamic Propagation ေတြ ရယ္ ေပါင္း ၿပီး….ေကာင္း ေကာင္း အ ရွိန္ တင္ ယူ တယ္ ။ လူ ထု ကုိ မႈိင္း တုိက္ စည္း ရုံး တယ္ ။ ေအာင္ ၿမင္ တယ္ ။
အဲ ေတါ႕…ေနာက္ ပုိင္း ကိစၥ ေတြ က လူ ငယ္ ေတြ သိ ၿပီး သား ပါ ဘဲ ။
ဆုိ လုိ တါ က ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀ ေလါက္ အ ၿမစ္ တြယ္ ခဲ႕ ၿပီ ။
က်ဳပ္ တုိ႕ ေတြ က လည္း ။ ဖါ သိ ဖါ သာ ဘဲ ေန ခဲ႕ တယ္ ။ သူ တုိ႕ ေတြ နဲ႕ ပုိ အ ေန လည္း ေဝး ခဲ႕ တယ္ ။ ေရာ စ ရာ လည္း မ ရွိ ဘူး ေလ .စ ခါ စ မွာ တပ္ ။ ေနာက္ ၿပည္ ထဲ ေရး ေနာက္ ဌာန တုိင္း လုိ လုိ မွာ Senior Officers Post ေတြ ဒိ ေနာက္ မွာ ၿပန္ တန္း ဝင္ ရာ ထူး ေတြ က အ စ မ ေပး ေတါ႕ ဘူး။
ခု ေကာင္း ေကာင္း ခ်ည္ ၿပီး တုပ္ ၿပီး ၿပီ ဆုိ ေတါ႕ ။ အ ေမႊး နႈတ္ ။ အ ေရ စုတ္ စီ မံ ကိန္း ေတြ စ ေန ၿပီ ။ သူ ပုန္ ထ ေစ ခ်င္ ေန တါ ေပါ႕ ။ ဒါ မွ တပ္ က ေန ရာ ေလး တ ခု ရ မွာ ။ လူ ေလး စား မွာ ။ တုိင္း ရင္း သား နဲ႕ သူ တုိ႕ မ ၿဖစ္ ခ်င္ ေတါ႕ ဘူး ။ တ ကယ္ လုိ႕ မ ခံ ႏုိင္ လြန္း လုိ႕ သူ ပုန္ ထ လည္း …ဘယ္ မွာ လည္း…ေက်ာ ေထာက္ ေနာက္ ခံ နယ္ ေၿမ ၊
ေန႕ ေန႕ ည ည …ထြက္ ေပါက္ စဥ္း စား ႀက ပါ ။ ဘါ ဘဲ လုပ္ လုပ္ ။ တ ကယ္႕ အင္ အါး က ေငြ…ဒီ Factor အ ေရး ႀကီး တယ္ ။ ဗကပ ရဲ႕ တန္ ၿပန္ နည္း က ေတါ႕ ေအာက္ ေၿခ လူ တန္း စား ဆူ ပူ ေစ တဲ႕ နည္း နဲ႕ ..အ စုိး ၇ ကုိ အ ႀကပ္ အ တည္း ေတြ႕ ေစ တယ္ ။ ဗမာ ေအာက္ ေၿခ လူ တန္း စား က မီး ပ်က္ ပ်က္ ။ ေရ ပ်က္ ပ်က္ သီး ခံ တယ္ ။ အဲ…..ဆန္ ရွား တါ ေတါ႕ သိပ္ ထိ လြယ္ တယ္ ။ သီး မ ခံ ဘူး ။
၁ ။ ေၿပး ႀက မ လါး ?
၂ ။ သူ တုိ႕ ႀကည္ ၿဖဴ လါ ေအာင္ ။ Winning their hearts and souls…ဒီ လုိ Campaigning ေတြ လုပ္ ႀက မွာ လါး ။
၃ ၊ သူ ပုန္ ထ မွာ လါး….( အ ခက္ ဆုံး ၊ ၿဖစ္ ႏုိင္ ေၿခ အ နဲ ဆုံး Option ပါ )စဥ္ စား ႀက ဖုိ႕ အ ခ်က္ ေလး ေတြ ပါ ။ ေဆြး ေႏြး ႀကည္႕ ပါ…စိတ္ ဝင္ စား ရင္ ေပါ႕ ဗ်ာ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: