ဗလီ ေတြမွာ ဓား ။တုတ္ ေတြ ထားလို ့လည္း ဘယ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း။ဘယ္ ဗုဒၶဘာသာတဦး တေယာက္မွ သတ္ျဖတ္ မီးရိႈံဲံ႕ တာ မခံ ရဘူးဗ် – ကိုယ့္ ဟာကိုယ္ ကာကြယ္ဖို ့။

Even IF (I repeat IF ) we kept for self defense it is not a crime when 99% of the Buddhists (Bamas and Rakhines) are supporting 969 Buddhist TERRORISTS led by MI Monks keep on inciting HATRED on Muslims and attacking Masjids and Muslim properties. Gov authorities, Police and Military most of the time FAILED to protect effectively. Go to HELL BUDDHIST TERRORISTS!
Solonight Emparor with Venus Flytrap and 2 others
မႏၱေလး က မသကၤာ တ့ဲ ဗလီ ေတြကို ဝင္စစ္ေဆး မယ္ ဆိုေတာ့ မီးရိႈံ႕ လူသတ္ မုဒိမ္းက်င့္ လုယက္ တ့ဲ ဘုန္းႀကီးေတြ ရဲ႕ ခိုေအာင္းေနထိုင္ရာ ေက်ာင္းေတြ က်ေတာ့ ဝင္မစစ္ ဘူးလား ဗမာ အစိုးရ ရဲ႕ ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေတြဟာ သာသနာ ့ ေနရာ နဲ႕ မတူေတာ့ ပဲ တပါးသာသနာ ကို ဖ်က္ဆီး ေရး ေဆြးေႏြး ရာေနရာ။ ဓာတ္ဆီ တုတ္ ဓား လက္နက္မ်ား စုေဆာင္းထားရာ ေနရာ။ on line ေပၚမွာ လႈံ႕ ေဆာ္ဝါဒျဖန္ ့ သူ သကၤန္းျခဳံ သံဃာ လိမ္မ်ား အတြက္ ခိုေအာင္း ရာ ေနရာ ေတြ ျဖစ္ ျဖစ္လာေနတာကို မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေန လို ့ ခင္ဗ်ား တို ့ လြတ္သြားေရာ လား ဗ်။ ဝင္စစ္ ေလ။ လႈံ႕ ေဆာ္ေရး စာရြက္ စာတန္း ေတြက အစ ။ အဲဒီ စာရြက္ေတြ ရိုက္ ျပီး မိတၲဴ ပါဆြဲတ့ဲ computer , မိတၱဴ ကူးစက္ ေတြပါ ေတြ႕ လိမ့္မယ္။

ခင္ဗ်ားတို ့ ဗမာ အစိုးရ မသိခ်င္ေယာင္ဆာင္ေနလို ့ တမင္သက္သက္ေဖာ္ ရတာပါ ဗ်ာ။ ဘယ္မွာလဲ ။သက္ေသျပ ပါလို ့ေတာ့ တက္မလာ ခ့ဲနဲ႕ ေနာ္။ သက္ေသအေထာက္ကထား နဲ႕ သတင္းေပး ရင္ေတာင္ ခင္ဗ်ားတို ့ အခ်င္းခ်င္း သတင္းႀကိဳ ေပးျပီး သိမ္းထားခိုင္း လိုက္ေတာ့ ဘယ္သူ က ဘာေျပာ နိုင္ေတာ့မွာ လဲဗ်။ ဟုတ္လား။
ဗလီ ေတြမွာ ဓား ။တုတ္ ေတြ ထားလို ့လည္း ဘယ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း။ဘယ္ ဗုဒၶဘာသာတဦး တေယာက္မွ သတ္ျဖတ္ မီးရိႈံဲံ႕ တာ မခံ ရဘူးဗ်။ကိုယ့္ ဟာကိုယ္ ကာကြယ္ဖို ့။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ။ဗုဒၶဘာသာ ေတြဆီမွာ ရွိေနတာ က မြတ္ဆလင္ ကို သတ္ျဖတ္မီးရိႈံ႕ ဖို ့ဗ်။ ကြာ တယ္။ ေရးႀကီး ခြင္က်ယ္ေတြ လာလုပ္ျပ မေနနဲ႕ ဗမာ ဓားျပ အစိုးရ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: