R 2 P : U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီဟာ လူ ့အခြင့္ေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥ(Genocide) ေတြမွာ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကိုေတာင္ ေသာက္ဂရုစိုက္စရာ မလိုပဲ ေက်ာ္လုပ္နိုင္တ့ဲအာဏာ ႐ရွိထားပါတယ္။

Solonight Emparor

U.N လူ ့အခြင့္ေရး ေကာင္စီ ရဲ႕ ဆုးံျဖတ္ခ်က္ ဟာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ဒါေပမ့ဲ သူ ့ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းသာ တဆင့္ခ်င္း သြားရင္ ဘယ္လိုမွ မလြတ္နိုင္ပါဘူး။U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီဟာ လူ ့အခြင့္ေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥ(Genocide) ေတြမွာ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကိုေတာင္ ေသာက္ဂရုစိုက္စရာ မလိုပဲ ေက်ာ္လုပ္နိုင္တ့ဲအာဏာ ႐ရွိထားပါတယ္။အဲဒီ အာဏာ ကို ေဘားစနီးယား ။ကိုဆိုဗို။ ကေမၻာဒီးယား ခမာနီ။ ရဝမ္ဒါ လူသတ္ပြဲ ေတြနဲ႕ တျခား လူ့ ့အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈေတြ ကို ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႕ ရျပီးေနာက္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ျပီး U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီ ကို Genocide နဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး ပါဝါအာဏာ အျပည့္ေပးထားခ့ဲပါတယ္။


ကုလ လူ ့အခြင့္ေရး ေကာင္စီ မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။သူဟာ အေထြေထြ ညီလာခံ မွာ ေတာင္ ဆႏၵသေဘာေထာက္ခံခ်က္ မယူပဲ ျမန္မာ ကိစၥ ကို လုံျခဳံေရးေကာင္စီ ကို တိုက္ရိုက္တင္ ျပီး စစ္ေရး နည္းနဲ႕ အေရးယူဖို ့အထိေတာင္းဆိုခြင့္ ရွိပါတယ္။ဒါေပမ့ဲ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီမွာ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျခိမ္းေျခာက္ေနတ့ဲ မိစာၦနိုင္ငံ နွစ္ခု ရွိပါတယ္။ သူတို ့က ဗီတို အာဏာ နဲ႕ ပယ္ခ် ရင္ စစ္ေရးအရအေရးယူလို ့မရပါဘူး။ဒါဟာ ေနာက္ဆုးံ ျဖစ္လာနိုင္တ့ဲ အေျခအေနပါ။မိစာၦ နွစ္နိုင္ငံ ကေတာ့ အားလုးံသိႀကတ့ဲအတိုင္း ျမန္မာ ရဲ႕ ပေထြး တရုပ္နိုင္ငံနဲ႕ ရုရွ နိုင္ငံပါ။
ဒါဆိုရင္ ေနာက္တမ်ိဳး လွည့္ျပီး အျပစ္ေပးလို ့ မရဘူးလားဆိုေတာ့ ရွိပါေသး တယ္။U.N လူ ့အခြင့္ေရး ေကာင္စီဟာ ေဘာ့စနီးယား နဲ႕ ကိုဆိုဗို မွာ ခရိုအတ္ နဲ႕ ေ ဘာ့စနီးယာ မြတ္စ္ ။အလ္ေဘးနီးယား မြတ္ဆလင္ ေတြကို သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ကိစၥ ေတြျပီးေတာ့ ေ နာက္ေနာင္ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္လာရင္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို ့လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားအျပားကို အာဏာ
အျပည့္ ႐ရွိထားပါတယ္။U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီလို ေနရာ ကို ျမန္မာ ။ေျမာက္ကိုးရီးယား အစရွိတ့ဲ နာမည္ပ်က္ နိုင္ငံေတြကို ေနရာမေပးပါဘူး။
သူ ဟာ ေနာက္ဆုးံ အေရးေပၚ အေျခအေနတခုမွာ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကို ဂရုမစိုက္ပဲ ကုလ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ကို တိုက္ရိုက္အေရးဆိုျပီး ကုလ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈ နဲ႕ NATO ကို ဝင္တိုက္ခိုင္းလို ့ရပါတယ္။
ေဘာ့စနီးယား နဲ႕ ကိုဆိုဗို တုန္းကလည္း ရုရွ နဲ႕ တရုပ္ က လုံျခဳံေရး ေကာင္စီမွာ ဗီတိုနဲ႕ ပယ္ခ်ျပီး ကန္ ့ကြက္ေနတဲ႕ ႀကားက ကုလ အတြင္းေရးမႈခ်ဳပ္ အမိန္ ့နဲ႕ NATO က ဝင္ေဆာ္ သြားတာပါ။ ဆာဗ့္ လူမ်ိဳး ဆိုတာ ရုရွ နဲ႕ လူမ်ိဳးအတူတူ ပါပဲ။ဒါေပမ့ဲ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့ ရုရွ ဟာ သူ ့လူမ်ိဳးေတြကိုမကယ္နိုင္ခ့ဲပဲ ဆားဗီးယား ဟာ ေႀကမြ သြားေအာင္ လက္တုန္ ့ျပန္ အေရးယူ ျခင္း ခံခ့ဲရပါတယ္။
လူပါးဝ တ့ဲ တရုပ္ ကို U.S သမၼတ ကလင္တန္ က တရုတ္သံရံုး ကို ဗုးံႀကဲ ျပီး သတိေပး ခ့ဲပါတယ္။
ဒါဟာ ေျမပုံ အမွားပါ လို ့ အေမရိကန္က ျငင္းေပမ့ဲ တကယ္ေတာ့ တမင္သက္သက္ သံရုးံ ကို ေရႊ႕ မေပးနိုင္ဘူး လို ့ လူပါးဝ ျပီး ျငင္းဆန္တ့ဲ တရုပ္ကို ပညာေပး လိုက္တာပါ။သက္ေသေတြလည္းထြက္ခ့ဲပါတယ္။ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့ ျမန္မာရဲ႕ပေထြး တရုပ္ဟာ ေ လေတာက္က်ယ္က်ယ္ မလည္ရဲပဲ ေသသြားတ့ဲ တရုပ္သံအမႈထမ္းေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေလး ယူျပီး ပါးစပ္ ပိတ္ေနခ့ဲ ရတာပါ။
ဒါဟာ လက္ရွိ U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီရဲ႕ အာဏာ ကို သုးံသပ္ျပျခင္းသား ျဖစ္ျပီး ျမန္မာအစိုးရ ကလည္း သူတို ့ကို ဝင္တိုက္မ့ဲ အေနအထားကို အေရာက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။

U.N လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ရဲ႕ အာဏာဟာ တကယ္တမ္းျဖစ္လာရင္ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီထက္ ပိုျပီး အာဏာရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥ ေတြမွာ သူဟာ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကို ေက်ာ္ျပီး အေရးယူနိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာကို တင္ျပတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာ့စနီးယား။ကိုဆိုဗို ။ခမာနီ လူသတ္ပြဲ ေတြကို သခၤန္းစာ ယူ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ ဟာ U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီ ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ခ့ဲျပီး 2000 ခုနွစ္ ေလာက္က စျပီး လုအ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ကို အျပည့္ တိုးေပးခ့ဲ ပါတယ္။

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “R 2 P : U.N လူ ့အခြင့္ေရးေကာင္စီဟာ လူ ့အခြင့္ေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥ(Genocide) ေတြမွာ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကိုေတာင္ ေသာက္ဂရုစိုက္စရာ မလိုပဲ ေက်ာ္လုပ္နိုင္တ့ဲအာဏာ ႐ရွိထားပါတယ္။”

  1. drkokogyi Says:

    With the tactic approval of NATO, NATO member Turkey could lead the willing partner OIC member Muslim Nations to invoke the R 2 P on Myanmar Government.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: