နာမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) ၀င္ ၃၀၀၀ ပယ္ဖ်က္၍ မရေတာ့ဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ

And what about Myanmar Passport holders like me, is there any list sent to Myanmar Embassies not to entertain the Passport extension of the persons, their family members and relatives? FYI Myanmar Embassy in Malaysia is currently doing these on Myanmar Muslim Professionals working with valid visas and legally in Malaysia. Why R they targeting Muslims when Buddhist illegals even without Passports are legalized and issued with new Passports. This is the clear case of Religious Discrimination on Racist Myanmar Embassy Officials….I am working in my busy clinic 12 1/2 every day, 363 days per year, almost never go out after clinic hour, never involve with any TERRORIST groups, never commit any crime BUT just an active Human Rights activist on FB and blog. Even up to September many Embassy official staff are coming to my clinic for FREE OF CHARGE TREATMENTS. Just because Myanmar Military Cyber-troopers defamation with lies…they Foreign Ministry and Naypyidaw should not instruct its Embassy to commit Human Rights abuse on me.

The Irrawaddy (Burmese Version)‘s status.

နာမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) ၀င္ ၃၀၀၀ ပယ္ဖ်က္၍ မရေတာ့ဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ
ဧရာ၀တီ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ၊ ၂၀၁၃လက္က်န္ နာမည္ပ်က္စာရင္း(Black List)၀င္ ၃၀၀၀ သည္ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္တာပိုႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္ပ်က္ စာရင္း၌ ပါ၀င္သူမ်ား ျဖစ္၍ ၎တို႔အား ပယ္ဖ်က္ေပး၍ မရေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC) အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ဦးေရ ၂၈၀၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၅၀၀၀ မွာ ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: