ရဟန္းက လူလိုက်င့္ရင္ တရားပ်က္တယ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုရွင္က လူသတ္ခိုင္းတယ္

Maung Maung

တခါတုန္းက ၾကားဘူးပါတယ္-

ရဟန္းက လူလိုက်င့္ရင္
တရားပ်က္တယ္-

လူက ရဟန္းလိုက်င့္ရင္
စီးပြား ပ်က္တယ္- တဲ့

အခုေတာ့-

ရဟန္းက မ်ိဳးေစာင့္တယ္

ခရိုနီက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
လုပ္တယ္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုရွင္က
လူသတ္ခိုင္းတယ္

ေတာ္လွန္ေရးသမား ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္က ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ေရးတရားေဟာေနတယ္

ကေမာက္ကမေတြ
အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္

ျမန္မာျပည္ ဘာေတြျဖစ္လာဦး
မွာလဲ-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: