“ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန္႕ရွည္ေစေသာ္”

Pa Pa Pauk Phaw

က်ေနာ္တို႔ တရုတ္ဆိုေၾကာက္ေနရေတာ့ အေဖေခၚျပီး ေခ်ာ့ေမာ့ေတာင္းပန္ျပီး ျပန္လြတ္လိုက္ရတာေပါ့။

Patrick Tan .

“ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန္႕ရွည္ေစေသာ္”

ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ဆိုေတာ့လည္း
နားလည္မႈ ေပးလိုက္ပါတယ္။
အိမ္လည္း မီးမ႐ိႈ႕ပါဘူး။
လူေတြကိုလည္း ႐ိုက္မသတ္ပါဘူး။
အခ်ဳပ္ထဲလည္းမထည့္ပါဘူး။
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္လည္းမခ်ပါဘူး။
အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲနဲ႕ ေတာင္ျပန္ပို႕ေပးပါဦးမယ္ကြယ္။

Aungzaw Win အေရွ့တံခါးမျကီး က ဝင္လာတဲ့ ေရႊဧည့္သည္ေတြပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: