အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ)

Myanmar News Update ·

facebook တခြင ္ အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြသတင္းမ်ား

ေရႊျမန္မာအေပါင္းတို့ခင္ဗ်ား။က်ေနာ္ ခုတေလာ အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) ၏ လူမွဳေရးေဖါက္ျပန္မွဳ / ဆာရာဝမွ ျမန္မာတို့အတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ ေငြမ်ား လိမ္လည္မွဳ မ်ားကို ေရႊျမန္မာမ်ားသိနိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎ ေဖာ္ျပမွဳမ်ားသည္ ဖြသတင္းမ်ားမဟုတ္ပဲ ခိုင္လံုေသာ သတင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) သည္ ယခင္ သူတပါး ကာမပိုင္ ဇနီးမယား ရိွေသာ ေယာက်္ားအား မာယာျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းအား က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေသခ်ာေရရာသည့္ ျငင္းခ်က္မ်ိဳး မထုတ္နိုင္ခဲ့ေပ။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) သည္ သူမ၏ ဖဘwall တြင္ သူမနဲ့ အသြင္တူသူမ်ားနဲ့ က်ေနာ့္အား ဆဲဆိုျပီး အျပန္အလွန္ comment ေရးေနခဲ့ျပီး သူမ၏ ေဖါက္ျပန္ခဲ့မွဳကို ဖံုးကြယ္ေနခဲ့သည္။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) နွင့္ ေဖါက္ျပန္ခဲ့သည့္ ဦးဦးသာလူေခ် ( ေျမာက္ဦးဇာတိ )နွင့္ သူ့ဇနီး အရီးေခ် ၏ ေစခိုင္းမွဳျဖင့္ က်ေနာ္ ၎ ဇါတ္ရွဳတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။က်ေနာ့္၏ သေဘာဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။

သူတပါး၏ သာယာေအးခ်မ္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျပိဳကဲြလုနီးျဖစ္ေအာင္ ပရိယာယ္ မာယာမ်ိဳးစံုလင္ စြာတတ္ေျမာက္သူ free မိန္းမရြင္ Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ ) မွ ကာယကံရွင္ ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး အရီးေခ် တို့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ရွင္းလင္းရဲ့လွ်င္ က်ေနာ္ ေမာင္အပုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း ) မွ ထိပ္တိုက္ ေတြ့နိုင္ေစရန္ ကူညီနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး မွ လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) သို့ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သူတပါး လင္ေယာက်္ားျဖင့္မေဖါက္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းလို ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ က်ေနာ္အား ဘေလာ ထားတာ ျဖည္ေပးျပီး c-box တြင္ ျဖစ္ေစ လာေရာက္ ေျပာဆိုနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ယခု တဖန္ ဆာရာဝျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံသည့္ အလွဴေငြမ်ားအား Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ မွ လိမ္လည္ထားခဲ့ရာ ယမန္ေန့က က်ေနာ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။

က်ေနာ္ ယင္းသို့ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာ ဆာရာဝျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡမေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) ၏ အဆိုပါ အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳကို ေရႊျမန္မာတို့ သိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

၎အလွဴေငြ လိမ္ထားေသာပို့စ္ကို က်ေနာ္ တင္ျပီး ၇ နာရီခန့္ အၾကာတြင္ Qing Minya(ရွင္မင္ယာ) မွ သူ၏wall တြင္ အလွဴေငြမ်ားကို KLIA ( မေလးေလဆိပ္) တြင္ ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ားသို့ အပ္နွံမည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို့့ေသာ္ အရွက္တရားကင္းမဲ့သည့္ ရွင္မင္းယာ နွင့္ အဖဲြ့သည္ ၎ အလွဴေငြမ်ားအား ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလက္တြင္းသို့ မေပးအပ္ခဲ့ ပံဲ ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ မေလးေငြ RM 500,00 ဟု အခိုင္အမာ ေျပာေနေသာ္လည္း Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့မွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏါန္း မ်ားေဖာ္ျပရာ နွစ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပလွ်င္ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ့ရိွရသည္။

အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳ ကို ရွင္းလင္းစြာမေဖာ္ျပၾကပဲ မိန္းမေကာင္းတို့ ၏ အဂါၤရပ္နဲ့ မညီစြာ မိန္းမရြင္တို့အလား ညစ္ပတ္စြာ ဆဲေရးတိုင္းထြားေနခဲ့ၾကသည္။

ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ား နွစ္သုတ္ခဲြျပီး ျပန္ၾကရာ ၄၄ တသုတ္ နဲ့ ၂၂ ဦး တသုတ္ တို့ ျဖစ္သည္။

၄၄ ဦး အသုတ္ မွ လူျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎တို့မွ မည္သည့္ ေငြေၾကး တျပားတခ်ပ္မွ် မရခဲ့ပါေၾကာင္းေျပာျပသည္။

ယခုတဖန္ Bug Lab ဆိုသည့္ facebook user မွ Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) တို့၏ အလွဴေငြ လိမ္လည္ထားမွဳကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္လာျပန္သည္။

Bug Lab သည္ မေလးရွားမွ ျမန္မာမ်ားအား အျမဲတေစ ကူညီေနသူဟု သိရိွရသည္။

Bug Lab မွ ၎အလွဴေငြ ရွင္းတမ္း အား ေတာင္းခံရာ Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) တို့ဘက္မွ မေပးနိုင္သည့္ အျပင္ မိုက္ရိုင္းစြာ ထပ္မံေျပာဆိုေနၾကျပန္သည္။

Bug Lab သည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) တို့ အဖဲြ့ အေနျဖင့္ အလွဴခံလိုလ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မေကာက္ခံသင့္ေပ။

မိန္းမရြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းမရြင္အမည္နာမ ေက်ေက် နပ္နပ္ ခံယူျပီး လုပ္ကိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့ သည္ စစ္ေခြး အလိုေတာ္ရိမ်ား ပီသစြာ မိန္းမရြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း မိန္းမရြင္ အမည္နာမ အား မခံယူလိုၾကေပ။ယင္းခဲ့သို့ မခံယူလို လွ်င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဴေငြ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာက္ခံခဲ့ပါသနည္း။

၎ ေငြ ကို ကာယကံရွင္မ်ားလက္သို့ အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးအပ္ပဲ ဘတ္ေနခဲ့ၾကပါသနည္း။

ဖဘ တခြင္ နာမည္ၾကီးေနျပီ ျဖစ္ရကား အလွဴေငြ နဲ့ အလွဴေငြ စာရင္း ရွင္းတမ္း ကို တိတိက်က် ထုတ္ေပးရန္သာရိွျပီး မိုက္ရိုင္းဆဲဆိုကာ ထပ္မံဖံုးကြယ္ဖို့ မၾကိဳးစားသင့္ေတာ့ေပ။

Bug Lab ၏ တင္ျပ ေဖာ္ထုတ္မွဳ ကို ေအာက္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ့နိုင္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ )၏ ဇါတ္ရွဳတ္မ်ားအား အစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုက္သည္။

@[c3Rvcnk6UzpfSTEwMDAwNjI3NzY4NjUxNjoxNDQ5NzEzMDc4NTgxMjY4:@[c3Rvcnk6UzpfSTEwMDAwNjI3NzY4NjUxNjoxNDQ5NzEzMDc4NTgxMjY4:https://www.facebook.com/buglab.official/posts/1449713078581268?stream_ref=10 ]]

အပုုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )””

One Response to “အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ)”

  1. Myanmar military Cyber-troopers every were especially in Malaysia | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:

    […] အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾက… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: