“လူငယ္ေလာက၊ တုိ ့လမ္းျပ မုိး၀ ဓူ၀ံ လူရည္ခၽြန္” အပုိင္း(၂)

By Tint Tint Kyi on Tuesday, April 17, 2012 at 3:31am

ဘ၀တာ ႏွင့္ အမွတ္တရ အပုိင္း(၂) ျဖည့္စြက္ခ်က္

ေလးေလး (စာေရးဆရာ ေလးျမင့္) ၏ “ခရီးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္လူရည္ခၽြန္” အတြက္ကူ ရသည့္အခါ ပထမဆံုး လူရည္ခၽြန္စခန္း အစီအစဥ္သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈကုိေျပာခဲ့သည့္

“The Outstanding Student of Burma” မွာ ဖတ္ရသိရပါသည္။

စခန္းသိမ္းေတာ့

လူရည္ခၽြန္ အဖြဲ ့စိတ္ အဖြဲ ့စုအလုိက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ ေတြမွာ ဆုေတြ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သလုိ

စခန္း မွာ တာ၀န္က် မ်ားကို လည္း က႑ အလုိက္အကဲျဖတ္ ကာဆုေပးမႈရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့တန္းျမင့္ေက်ာင္း က ေက်ာင္းဆရာမၾကီး ေဒၚသန္းညြန္ ့(B.A.,B.Ed.,

B.E.S) သည္  The Best Observer ဆုကုိ ရရွိေၾကာင္းမွတ္မိေနပါသည္။ ဖတ္ရႈရ၍

ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ စခန္းအစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ပါသည္။

ေရွ ့ဖံုးမွာ လူရည္ခၽြန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦး ကမ္းေျခေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္

ျပဳံး ျပံဳး ရယ္ရယ္ႏွင့္ေက်ာက္ပုဇြန္ ၾကီးႏွစ္ေကာင္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားပံုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း

သူ ႏွစ္ဦး ၀တ္ဆင္ထားေသာ ၀တ္စံုမွာ ရင္ဖံုးအက်ီ ၤျပာႏုလက္စက၊ ထဘီအျပာရင့္

ျဖစ္သည္။ ဦးထုပ္ျဖဴက သံပုရာခြံဦးထုပ္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦးပုိင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္က

၀တ္စံုမွာ ေဘာင္းဘီ ရွည္၊ အက်ီ ၤလက္ရွည္ ၀တ္စံု မွာလည္း ထုိအေရာင္ (၂) ေရာင္ကို

သတ္မွတ္၍ ၀တ္ဆင္ေစခဲ့သည္။ အနက္အဓိပၸါယ္ မွာ လူငယ္တုိ ့သည္ႏုႏုနယ္နယ္ပ်ိဳ

ျမစ္သည့္သေဘာ၊ Sky Blue အျပာႏု ႏွင့္ ထုိသေဘာမွ အရြယ္ၾကီး၊ ရင့္က်က္သည့္

သေဘာ Dark Blue ကုိ ယူသည္ဟု မွတ္ဖူးပါသည္။ ( ေရတပ္ Navy အေရာင္လည္း

ျဖစ္ေနပါသည္။) ေနာက္ေက်ာဖံုးမွာ အုန္းပင္ေတာထဲမွ စခန္းႏွင့္ လူရည္ခၽြန္မ်ားပံု

ဟု မွတ္မိပါသည္။

စခန္း သတင္းစဥ္မ်ား မွ ကဗ်ာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စုစည္းပံု ႏွိပ္သည့္

‘လူရည္ခၽြန္ ကဗ်ာစု’ အမည္ႏွင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ လည္း ၁၉၇၀ တြင္ဌာနက ထုတ္ခဲ့

ဖူးသည္ကုိ ရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိစဥ္က ျမ၀တီတုိက္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဆရာမင္းယုေ၀

ကေရြးခ်ယ္တည္းျဖတ္စီစဥ္ေပးသည့္ အမွာစာ ႏွင့္ အတူ ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။

အေစာပုိင္းႏွစ္အခ်ိဳ ့တြင္ လူရည္ခၽြန္ စခန္းအစီအစဥ္လႈပ္ရွားမႈ ဓါတ္ပံု မွတ္တမ္း

စာအုပ္ကိုလည္း ျပန္ၾကားေရး ဌာန ဗဟုိ ပံုႏွိပ္တုိက္ မွ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား (Guide Book) တြင္ လည္း ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္မ်ားဓါတ္ပံု

စခန္းလႈပ္ရွားမႈ ဓါတ္ပံု အခိ်ဳ ့တုိ ့ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ဘူးပါသည္။

ေနာင္အခါ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားမွာ အသြင္ေျပာင္း လဲခဲ့သလုိ ဓါတ္ပံု မ်ားေဖာ္ျပျခင္း

မရွိေတာ့ပါ။

လမ္းညႊန္ စာအုပ္အဖံုးမ်ားမွာ အေစာပိုင္း ကဓါတ္ပံု ႏွင့္ ဒီဇုိင္းအခ်ိဳ ့တုိ ့ျဖင့္ျဖစ္ခဲ့

ျပီး ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပန္းခ်ီ ယဥ္မင္းပုိက္ ေရးဆြဲတင္ျပသည့္ ၾကယ္ပြင့္ကိုလွမ္းဆြတ္

ယူေနပံု ေက်ာက္ဆစ္တုပံုပန္းခ်ီ ကုိသံုးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ပံုမွာ (အႏုစိတ္

အေခ်ာမဟုတ္) ၊ ထုႏွင့္ပံုေဖာ္ထားသည့္ ပန္းခ်ီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုကုိလည္းေနာက္ပုိင္း

တြင္ျပင္ဆင္ခုိင္းခဲ့၍ ၊ၾကယ္ပြင့္ေနရာ တြင္ လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္ လက္တစ္ဖက္တြင္စာအုပ္ကို ဆုပ္ကုိင္ပံု၊ လုိင္းႏွင့္ အပီဆြဲပံု ျဖစ္လာပါသည္။ မူလ

ပန္းခ်ီ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေပးခဲ့သူမွာ ပန္းခ်ီ (ဦး) တင္၀င္း

ျဖစ္ပါသည္။

လူရည္ခၽြန္စခန္းမ်ားသုိ ့ေရာက္ရွိျပီး လူရည္ခၽြန္ မ်ားႏွင့္ အတူေနကာ ေဟာ

ေျပာမႈ ပို ့ခ်မႈ မ်ားလည္း သင္ၾကားပို ့ခ်ေပးခဲ့သည့္ အတူ ကဗ်ာမ်ားလည္း ဖြဲ ့ဆုိ

ေပးခဲ့ေသာ ၊ စာဆုိေတာ္ၾကီး ႏွစ္ဦးမွာ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ႏွင့္ဆရာ မင္းသု၀ဏ္ တုိ ့ႏွစ္ဦး

ျဖစ္ပါသည္။

လူရည္ခၽြန္ႏွင့္ၾကယ္တာရာ

ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္သည္ ငပလီ ေရႊ၀ါခ်ိဳင္ လူရည္ခၽြန္ စခန္းသို ့ေရာက္ရွိျပီး

သင္တန္းဆရာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ (ဆရာၾကီး၏ အသံုးအႏွဳန္း) နကၡတ္ ၾကယ္တာရာ

အေၾကာင္း ပို ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထုိ အေၾကာင္ဆရာၾကီးက ေဆာင္းပါးျပန္ေရးခဲ့သည္။

မင္းသု၀ဏ္ ၏ခရီးသည္ စာအုပ္ ၌ ဖတ္ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ က အထက္

အတုိင္းျဖစ္ျပီး ‘ငပလီ ကမ္းေျခ၊ ရြာတန္းရွည္’ အမည္ႏွင့္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ႏွင့္စာမူ

ဖြင့္ထားပါသည္။

‘ငပလီ ကမ္းေျခ၊ ရြာတန္းရွည္’

လံုးသာႏွင့္ မဇင္

ျမျပင္ႏွင့္ ဂ်ိတ္ေတာ။

ေသလာျမိဳင္

ေရႊ၀ါခ်ိဳင္ ၀ါးေတာင္ကြင္းရယ္ႏွင့္

ေရႊလင္းသာ ဇီးျဖဴကုန္းမွာ

အုန္းပင္ကေပါ။

ငပလီ စခန္း (ေရွးဦးပုိင္း) ႏွင့္ ရြာတန္းကိုျမင္ေယာင္ စရာပါ။ လံုးသာ၊ မဇင္၊ ဂ်ိတ္ေတာ၊ လင္းသာ၊ ဇီးျဖဴကုန္း တုိ ့သည္ ရြာမ်ားပါ။ လူရည္ခၽြန္စခန္း၌ ရုပ္ရွင္ ေဖ်ာ္

ေျဖေရး ရိွသည့္ ညဆုိ လွ်င္ ရြာေတြမွ လွည္း ကေလးမ်ားႏွင့္ မီးခြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္

ရုပ္ရွင္လာၾကည့္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။

ဆရာၾကီး၏ေဆာင္းပါးတြင္ ညဘက္ေသာင္ျပင္ ၌ နကၡတ္ တာရာၾကည့္ရႈေလ့

လာတတ္ေအာင္လက္ေတြ ့ျပသ ပို ့ခ်ခဲ့သည္။ ဆရာႏွင့္တပည့္မ်ား အျပန္အလွန္ေမး

ခြန္းမ်ားေမးလုိက္ေျဖျပလုိက္ႏွင့္ပုိ ့ခ်ခဲ့သည္။ ၾကံဳရေသာ ရယ္ျမဴးဖြယ္တစ္ရပ္ ဟု

ဆရာၾကီးကေရးခဲ့ေသးသည္။ ရန္ကုန္ ၀/သ တကၠသုိလ္ ပါခ်ဳပ္ ဆရာၾကီးေဒါက္တာ

ေမာင္ေမာင္ခ က လူရည္ခၽြန္မ်ားကို ေနာင္တြင္မုိးေလ၀သအေၾကာင္း ပို ့ခ်ရန္ရွိ၍ မုိး

ေကာင္းကင္တြင္တိမ္ေတာင္တိမ္လိပ္ မုိးရိပ္မုိးဆင္တုိ ့ကုိ ရွိေစခ်င္သည္။ လက္ညိႈးထုိးျပ ရွင္းလင္းသင္ခ်င္သည္။ ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္ ကညဘက္တြင္

မုိးေကာင္းကင္ၾကီး ၾကည္လင္ေနေစခ်င္သည္။ ဤသုိ ့ျဖင့္ ႏွစ္ဦးသား လုိလားေတာင့္တ

ခ်က္ကို ဆုေတာင္းမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆန္ ့က်င္ဖက္ျဖစ္ရသည္ဟုေရးပါသည္။

ျပံဳးမိရပါသည္။

ျခေသၤ့ၾကီးထိပ္လယ္

လိပ္ၾကယ္ကေနာက္ဆင္း ။

ကန္ရာသီ ေတာင္ထိပ္စြန္းမွာ

ထြန္းထိန္လုိ ့လင္း။

သုိ ့ေသာ္ဆရာအလုိျပည့္ခဲ့သည္။ လူရည္ခၽြန္ေမာင္မယ္တပည့္မ်ားကို ျဂိဳဟ္မ်ားၾကယ္

မ်ားအေၾကာင္းရာသီအေၾကာင္းကို ရွင္းျပညႊန္ျပေမးသမွ် စိတ္လက္ရွည္ရွည္ ေျဖခဲ့သည္။ နကၡတ္ ရာသီ ရုပ္မ်ားရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆုိသံေပါက္ မ်ားကို မွတ္သားလြယ္

ေအာင္ရြတ္ဆုိျပခဲ့သည္။ ျပန္ေမးသမွ် ေျဖႏုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ မွတ္မိဥာဏ္ထက္ျမက္

ပါလား၊ ဒါေၾကာင့္လူရည္ခၽြန္ျဖစ္တာပဲဟုခ်ီးမြမ္းစကားဆုိပါသည္။ ဤသုိ ့ေဟာေျပာ

ျပသ စကားေကာင္းခဲ့ ၾကသျဖင့္ အေတာ္ညဥ္ ့နက္သြားခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး ၏ေဆာင္း

ပါးကို ျပန္ျပန္ဖတ္ရမိတုိင္း ကုိယ္မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိညရႈခင္း ျမင္ကြင္းကို စိတ္မ်က္

စိထဲျမင္ေယာင္ မိေအာင္ပင္ ခံစားရတတ္ပါသည္။ ပုဂ      ၢိဳလ္ ခင္တရားမင္သည္ပင္။

ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္က စာမူကို ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ဖြဲ ့ဆုိ ပိတ္သိမ္းထားပါသည္။

ၾကတိၱကာ ပင္လယ္သက္ေတာ့

ညဥ့္နက္ေပါ့တုိ ့တစ္ေတြ

အိပ္ေခ်စုိ ့ေလး။

အေရွ ့ဘက္က ေတာင္ေပၚကုိ

ေနေက်ာ္ရင္ လံုးသာဘက္ကို

ထြက္ဘုိ ့ရွိေသး။

စခန္း၏တစ္ညတာ အစီအစဥ္ျပီးေတာ့ နံနက္မွာ သက္၀င္လႈပ္ရွား ရမည့္ အစီအစဥ္ကို

ဆရာကေျပာထားပါသည္။

ဆုတ္ေရကငင္

၀င္ေရကတြန္း။

လႈိင္းထက္မွာေရကစားတယ္

အားသစ္ေပၚထြန္း။

ဤကဗ်ာမွာလည္း ဆရာၾကီးမင္းသု၀ဏ္ ၏ ‘လႈိင္းစီးသူ အေတြ ့’ ဟု ေခါင္းစီးေပးထား

ေသာကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ငပလီ တြင္ဆရာက ကမ္းေျခတြင္လႈိင္းစီး ေရကစားရင္း ေတြ ့မိေသာ နိမိတ္ပံုမွာ အလြန္ဟပ္မိမေနပါလား။

လူရည္ခၽြန္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္မႈ ပထမ ဦးဆံုးႏွစ္ အစီအစဥ္ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္

ျပီးေနာက္ ၁၉၆၅ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ တစ္မူထူးျခားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေညာင္ေရႊျမိဳ ့

နယ္ရွိ အင္းေလးေခါင္တုိင္စခန္း ကိုတုိးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာဆုိ စေလ ဦးပုည

က “ေရညိဳပ်ံ ့သင္း၊ ေညာင္ေရႊအင္းလည္း၊ နတ္မင္းသံုးရန္၊ နႏၵာ ကန္ႏွင့္၊ သ႑ာန္မျခား” ဟုတင္စားဖြဲ ့ဆုိခဲ့ေသာ အင္းေလးကန္သာ။ မေကြးေကာလိပ္ ဒုတိယႏွစ္ လူရည္ခၽြန္ေက်ာင္းသူ မတင္မူက ေတာ့ ယခုလုိ ခံစားဖြဲ ့ဆုိခဲ့သည္။

ေရျပင္ကျငိမ္ျငိမ္

ေငြတိမ္စင္ေဖြးေဖြး

ေရ အျငိမ္ ေငြတိမ္ကူးေတာ့

ထူးလွတယ္ေလး။

ေညာင္ေလးပင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေမာင္သိန္းလြင္ကလည္း သူကဗ်ာကို

‘အင္းေလးပန္းခ်ီ’ ဟုအမည္ေပးထားပါသည္။

ေရျပင္ကက်ယ္

ပင္လယ္လုိ ့ေတြး။

စိတ္ထဲျမင္ေယာင္မွန္းတယ္

ဆန္းသည့္အင္းေလး။

ေတာင္ေငြ ့ကေ၀ေ၀

တိမ္ေတြကဆုိင္း

အင္းေလးကန္ရႈေလတုိင္း

မႈန္ရီလုိ ့မႈိင္း။

ခံစားတတ္သူတုိ ့ေရးဖြဲ ့သမွ်သည္ အမွတ္တရ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သည္စာစုေတြ

ျပန္ေတြးေရးေတာ့ႏွစ္ကာလေတြ ၾကာခဲ့ျပီ။ ပုထုဇဥ္ပီပီ ျမင္ျပင္းကတ္အမုန္းဓါတ္ပြား

ရသည္ကို မေမ့တတ္ႏုိင္ေသးသလုိ ခ်စ္ခင္စရာတုိ ့ကိုေတာ့ သတိရလုိ ့သာရွိေပသည္။

ျမန္မာ့စာဆုိၾကီးဆရာေဇာ္ဂ်ီ က ၁၉၆၅ ဇြန္ -ၾသဂုတ္လ ထုတ္

‘ေရွ ့့ေဆာင္လူငယ္ဂ်ာနယ္’ အတြဲ (၁) အမွတ္(၁၁၊၁၂) အတြဲ (၂) အမွတ္(၁) တုိ ့တြင္

‘အင္းေလးလူရည္ခၽြန္ စခန္းမ’ွ ကဗ်ာကို ဖြဲ ့ဆုိခဲ့ပါသည္။

မေန ့ကညေနမွာ ၊ မိတၳီလာေနနား။

ဒီေန ့မွာေန ့လယ္ခင္း၊ အင္းေရမွာသြား။

ေအာင္သေျပ

ေညာင္ေရႊေလွဆိပ္က၊ ေရရိပ္မွာစိမ္း။

အုိးစည္ႏွင့္ၾကိဳ

ေရႊေမာင္းသံတခ်ိဳခ်ိဳပါ့

ညိဳတုိတုိသေျပခက္က

ခြန္းဆက္ဟန္ယိမ္း။

ေတာင္ေျခမွာ ၊ေညာင္ေရႊကျမခဲ။

လူရည္ခၽြန္ျပာလဲ့၀င္း ၊အင္းေရက ပုလဲ။

ကၽြန္းေမ်ာက ၀ဲႏွင့္ယာ

ေဗဒါက ယာႏွင့္၀ဲ။

ယက္ေရမွာ စက္ေလွေျပး

ေဖြးလ်က္သာဘဲ။

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာ

စိမ္းစုိေျပေရျခံ၀င္း၊ အင္းစပ္ေရရြာ၊

ၾကာဖက္နင္းရယ္ႏွင့္

ဟသာၤမ်ားတြန္သံသာ၊ ေခါင္တုိင္ရြာပါတဲ့။

ကုန္းျမင့္မွာေရႊျမင္တင္ႏွင့္

ကုန္းေျခတြင္ ေခါင္တုိင္စခန္း

လြမ္းေလာက္ပါရဲ ့။

စခန္းကလြမ္းစရာ

ႏုိင္ငံေတာ္အလံလႊင့္ကာပါ့၊ ငါးပြင့္သစၥာ၊

ပန္ဆင္ၾကေန ့တုိင္းသာ၊ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း၊

လူေကာင္းလူမြန္ ႏွင့္

လူရည္ခၽြန္ လူယဥ္ေက်း၊ ေသြးၾကရႊင္လန္း။

လုပ္အားကိုတဲ့ေပးၾကတယ္။

ေပါက္ျပားကိုကိုင္ကာစြဲ ခဲတံႏွင့္ဖလွယ္၊

လမ္းသစ္ႏွင့္လမ္းေဟာင္းအလယ္

ေျမသယ္ႏွင့္ေျမဖုိ ့၊

ရြာလမ္းမွာ အတူတူပါ့

ေခါင္တုိင္သူ ကူလာႏႊဲ၊ တြဲမိျပီမို ့။

အင္းေလးမွာ လွည့္ျပန္ေသာ္၊

အင္းေပါခံု ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ဖူးခဲ့ျပီေနာ္။

တရြာ၀င္တရြာထြက္ကယ္ႏွင့္

ခြန္းဆက္ၾကတူေပ်ာ္ေပ်ာ္

ေတာင္ေပၚႏွင့္ေျမျပန္ ့။

အင္းေလးေရျခံက

ရက္ကန္းသံ ေမာင္းသံေႏွာ

ေတာေတာင္အႏွံ ့။

ေတာင္ေျခမွာ ေညာင္ေရႊ ႏွင့္အင္းေလး၊

ေခါင္တုိင္အရပ္မွာလ

အျမတ္ကယ္ အမြန္ႏွင့္၊

လူရည္ခၽြန္အပင္မ်ိဳး၊

ပ်ိဳးၾကျပီေလး။

ေဇာ္ဂ်ီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: