သံေတာ္ဆင့္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ) မွ ရခိုင္နိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္အား ရန္တိုက္ေပး

သံေတာ္ဆင့္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ) မွ ရခိုင္နိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္အား ရန္တိုက္ေပးျပီး

ဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရား တို ့အားေလွ်ာက္ထား တင္ျပျခင္း ရခိုင္ဘာသာေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးေ ခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ နွင့္ အင္တာဗ်ဴး (အတြဲ ၂-အမွတ္ ၄၇-ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁-၇-၂၀၁၄ ခုနွစ္)စာမ်က္နွာ ၂၃-ေကာ္လံ  ၅ တြင္ ၾကံခိုင္ေရး (ေျမေအာက္) ပိုင္ဂ်ာနယ္ သံေတာ္ဆင့္မွ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခု အစျပဳ၍ စိတ္၀မ္းကြဲေစေလာက္သည့္ အေရးအသားျဖင့္ ရန္တိုက္ေပးကာ ရခိုင္တုိ ့၏စည္းလံုးညီ ညြတ္ ေရးကို ျဖိဳခြင့္လာခဲျပီ  သက္ဆိုင္သူ ရခိုင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ ရခိုင့္နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ညာဏ္ပညာျဖင့္ ခ်က္ခ်ိန္ျပီး  အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအား လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


သံေတာ္ဆင့္ေအဒီတာ ဦးေက်ာ္ေဇာ္၀င္း သည္ ရခိုင္တို ့၏ညီညြတ္ေရး ကို ျဖိဳခြင့္ရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားေရးသားဖူးသည္ ၾကံခိုင္ေရး ၏ ေကဘာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပသည္  စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္၏က်င္၀တ္ ကိုခ်ိဳးေဖါက္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရးသားမွူေၾကာင္း  ဘာသာေရး၊နိုင္ငံေရး ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေစခဲေပမည္  ဦးေက်ာ္ေဇာ္၀င္း ၏ရန္တိုက္ေပးသည့္ အေရးအသားေၾကာင္း ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ မည္ဆိုပါက  မဟာအမွားၾကီးမွားေနပါလိမ္မည္။

ရခိုင္တို ့၏ အေနာက္တံခါးအား ဘာသာေရး၊နိုင္ငံေရး ပူးေပါင္းကာကြယ္မွ ခိုင္ခန္႕ပါလိမ္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါသည္  တပည္တကာ ဆရာတပည့္ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ရွိသင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ပင္ျဖစ္ေပသည္  ေသြးခြဲလာသူ  ကို လည္း သိရွိေလေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္ တင္ျပအပ္သည္။

ေအာက္တြင္လည္း အရွင္ကုမာရဖဘေ၀ါလ္ႏွင့္အလိုေတာ္ျပည့္၀တ္ဆိုက္ တြင္ တခါမွ မၾကားဖူးေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ျမန္မာနိုင္ငံ )စတိတ္မတ္တစ္ေစာင္အား ၾကည္ရူးရာ မွ ဤစာသည္ အသြာအလာ ကာ ရန္ေစာင္းေရးလာသည္ ျဖစ္၍ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေသြး စည္းညီညြတ္ေရအတြက္ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အကြ်န္ုမွတ္ယူ ပါသည္။

     သံေတာ္ဆင့္ ဘာလဲဆိုတာ ကိုေအာက္တြင္ပူးတြဲတင္ျပလိုက္ပါသည္  ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပညာညာဏ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးသတိျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ ရုိသယ္စြာတိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားတင္ျပအပ္ပါသည္။
ရုိသယ္ေလးစားလွ်က္
ေဂ်ာ္ဂ်ီ
 သံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ၾကီး ၏ လူသိ ခံ၀ံ့/ မခံ၀ံ ့အတိတ္ အပုိင္းအစမ်ား
ယေန ့ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ ထြက္ပါတယ္ ။ ယခင္က မဖတ္ျဖစ္ေပမဲ ့ ယေန ့ေတာ ့ ၀ယ္ ဖတ္ အားေပးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဦးေဌးဦး နဲ ့ ဦးတင္ထြဋ္ ကုိ ရန္တုိက္ေပးထားတဲ ့သတင္းပါတယ္ ။ ဦးတင္ထြဋ္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ သတင္းေဖၚျပထားတာ ေတြ ့ရပါတယ္ ။ ျပီးေတာ့ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ က ျပည္သူ ့ ဆက္ဆံေရးဌာန ဌာနမွဴး ဥိးေက်ာ္သူရ အေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပထားတာေတြ ့ရပါတယ္ ။ ျပည္သူ ့ ဆက္ဆံေရးဌာန ကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အဆင့္သာမက တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီး အသီးသီးတြင္ပါ တုိးခ်ဲ ့ဖြဲ ့ စည္းထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထမ္းေဆာင္ ရသည့္ တာ၀န္ကေတာ့ ျပည္ခုိင္ျဖိဳ း ပါတီ သည္ ျပည္သူ ့ ပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္ေရး / ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳး ပါတီ နွင့္ ျပည္သူ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေရး ဆုိတဲ ့ ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ားအျပားပါ၀င္တဲ ့ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။
အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အား ရန္တိုက္ေပးသည့္ ၾကံခိုင္ေရးေျမေခြး (ဦးေက်ာ္စြာ၀င္း)
ယေန ့ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ၏ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရး ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ ကုိ ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားမ်ားအခ်ိဳ ့ ေက်းဇူးကန္း ေစာ္ကား သူတစ္ခ်ိဳ ့၏ အုပ္စုဖြဲ ့ ၍ သတင္းဂ်ာနယ္ စာေစာင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေနွာင့္ယွက္ ျခင္းမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ ့ေနရပါသည္။ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသၾကီး ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးဌာန ၏ တာ၀န္ကုိ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ၏ ထမင္းေကြ်းေသာ လက္ကုိ ျပန္ကိုက္ေနသည့္ေက်းဇူးကန္းသူ ေက်ာ္စြာ၀င္း(ေမာင္ေရစက္) (သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ ) ကုိ ေမြးထုတ္ေလ့က်င္ ့ ေပးခဲ့သည့္ သာေကတျမိဳ ့နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ရုံးသုိ ့ယေန ့ တစ္ေခါက္ အေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။
သြားခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကေတာ ့ သာေကတျမိဳ ့နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ အေနျဖင့္ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေက်ာ္စြာ၀င္း (ေမာင္ေရစက္) အေပၚ နာက်ည္း မုန္းတီးေအာင္ ျပစ္မွား ေစာ္ကားခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရွိခဲ့သလား / ေမာင္ေက်ာ္စြာ၀င္း အေပၚ ရန္ျငိဳးဖြဲ ့ စရာ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသလား ဟု သိခ်င္ခဲ့သည္လညး္ ပါ၀င္ပါသည္။
ၾကားသိရခ်က္မ်ား ကေတာ့ ေက်ာ္စြာ၀င္းကုိ ျမိဳ ့နယ္ အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က နာမည္ အမ်ဳိးမ်ိဳး မွည့္ေခၚခဲ့တာ ကုိ အရင္ သိရပါတယ္။ငါးေျမြထုိး၊ သူေတာင္းစာ း ၊ အထက္ဖား ေအာက္ဖိ (ငဖါးေကာင္) စသည့္ နာမည္ပ်က္မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သာ ၾကားသိရသည္။
ေက်ာ္စြာ၀င္း အေနျဖင့္ သာေကတျမိဳ ့နယ္ ၏ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္မွ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမိဳ ့နယ္ အဆင့္ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သာေကတျမိဳ ့နယ္ ၏ အထက္ တြင္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ အေရွ ့ပုိင္း ခရုိင္ရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ပညာဒါန သင္တန္းေက်ာင္း သုိ ့သာ အခ်ိန္ျပည့္သြားေရာက္လုပ္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္အေရွ ့ပုိင္းခရုိင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သာေကတျမိဳ ့နယ္ တြင္ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္ ့အပ္ တာ၀န္ေပးေစခုိင္း မွုေၾကာင့္ ျမိဳ ့နယ္ အဆင့္ ျဖစ္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ဖါး ေအာက္ဖိ (ငဖါးေကာင္)
ေက်ာ္စြာ၀င္း မွာ သာေကတျမိဳ ့နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္း နုတ္ထြက္ သြားခ်ိန္တြင္ မွ အစားထုိးခန္ ့အပ္ခံရသည့္ ျမိဳ ့နယ္ အလုပ္အမွုေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမိဳ ့နယ္ အလုပ္အမွု ေဆာင္ျဖစ္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနစရာ အိမ္မရွိသည့္ အတြက္ အသင္းရန္ပုံေငြရ အိမ္၀ုိင္းေလးတြင္ တစ္လ တစ္ေထာင္ က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ လခေပးေနထုိင္ ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမိဳ ့နယ္ အလုပ္ အမွုေဆာင္ ျဖစ္ သည့္အတြက္ လစာပင္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမိဳ ့နယ္ အလုပ္ အမွုေဆာင္ျဖစ္ကတည္း က ေနစရာ အိ္မ္မရွိသည့္အတြက္ ေနစရာေတာင္းခဲ့သူ သည္ ျပည္ ခုိုင္ ျဖိဳး အသင္းဌာနခ်ဳပ္မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ သတင္းစာ အေျခခံပညာ သင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ CEC ဗဟုိအလုပ္ အမွုေဆာင္ မ်ား ႏွင့္  ေတြ ့ခြင့္ရသည့္ အခါတုိင္းတြင္ သတင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ နည္းလမ္းေပါင္း စုံျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းေအာင္ထံမွလည္း ကင္မရာ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမိဳ ့နယ္ အသင္း၏ စီမံတာ၀န္ခံ ထံတြင္လည္း စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ မည္ဟု ဆုိကာ ၾကိဳ ေငြ တစ္ေသာင္းႏွင့္ အထက္ အျမဲ ထုတ္သုံးေလ ့ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလည္း အသင္း မွ ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ ့ စညး္သည့္ကာလတြင္ ျမိဳ ့နယ္ အသင္း ကာလကတည္း က ငွါးရမ္း ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနစရာအိမ္ကုိ အခန္းသုံးခန္းဖြဲ ့၍ ႏွစ္ခန္းကုိ ငွားစားကာ တစ္ခန္းကုိ ေက်ာ္စြာ၀င္း၏ မိသားစုမ်ား ေနထုိင္လွ်က္ရွီျပီး သုံးခန္းစာအတြက္ တစ္လလွ်င္ တစ္လလွ်င္ ၁၂၀၀၀/- က်ပ္ႏွုန္း သာေကတျမိဳ ့နယ္ ပါတီရန္ပုံေငြေပးသြင္းေၾကာင္း ၊ ငွားရမ္းထားသည္ ့ အခန္း ငွားရမး္ခမွာ တစ္လလွ်င္ တစ္ခန္း သုံးေသာင္းက်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာ္စြာ၀င္း ဘခင္ ျဖစ္သူ ဦးသန္း၀င္း ႏွင့္ မိသားစုအဖုိ ့ (၄၈၀၀၀/-) က်ပ္ႏွုန္း စားသုံး စရိတ္လစဥ္ ရရွိေနေသး သည္ကုိ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးအေပၚ ေက်းဇးူမတင္ပဲ ေက်းဇူးကန္းေနသည့္အတြက္ သူေတာင္းစား ဟု ေခၚေၾကာင္း
သိရသည္။

ေက်ာ္စြာ၀င္းအေနျဖင့္ သတင္းစာ သင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးခ်ိန္တြင္ သာေကတျမိဳ ့နယ္ အတြင္း သတင္း တပ္ဖြဲ ့ ဖြဲ ့စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာ္စြာ၀င္း၏ သတင္းတပ္ဖြဲ ့တြင္ ရပ္ကြက္ စည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ယင္းတပ္ဖြဲ ့အေနျဖင့္ ျမိဳ ့နယ္အသင္း အလုပ္ အမွုေဆာင္မ်ား၏ လွုပ္ရွားမွု မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းေရးသား တင္ျပရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ ့လုပ္ေဆာင္မွုေၾကာင့္ အသင္းမွ ပါတီအျဖစ္သုိ ့ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တြင္ ရပ္ကြက္ စည္းရုံးေရးမွဴး အခ်ိဳ ့ ပါ၀င္လာႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာ္စြာ၀င္းမွာ က်ဘမ္း စကားေျပာျပိဳင္ပြဲတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ ဗဟုိအဆင့္ ဒုတိယ ဆု ရရွိလာသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနခ်ဳပ္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ၾကံ့ခုိင္ေရးအသင္း တုိက္ပုံႏွင့္ ၀တ္စုံ မရွိသျဖင့္ ရပ္ကြက္ စညး္ရုံးေရးမွဴး ဦးထြန္းရွင္ ၀ယ္ယူေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေက်ာ္စြာ၀င္းကဲ့သုိ ့ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး စစ္ စစ္ မဟုတ္ပဲ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ ့နယ္ တ.စ.ည ပါတီ စည္းရုံးေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္း၏ သားျဖစ္သူ ကုိ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပး ခဲ့သည့္ အတြက္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ပါတီဖြဲ ့စည္း ခ်ိန္တြင္ အဘရွင္ ဦးထြန္းရွင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ ငါးေျမြထုိးဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားေသာ လူသိခံ၀ံ ့/ မခံ၀့ံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြား ပါမည္။

soe min
 
ဦးကုမာရ ၏ တင္ဆက္ပံုအား ေအာက္၀င္ေရာက္ၾကည္ရူနိုင္သည္။
အလိုေတာ္ျပည့္၀တ္ဆိုက္
                                                         ကုမာရ facebook
ဒီမွာ၀င္ၾကည္ပါ
 ================================================================
 ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ သည္ RNDP ကို တိုက္ခိုက္ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအတြက္ မဲဆြယ္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚ
=================

By Thaung Kwre
======================================================

သံတြဲ ၊ ၀၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္န၀ါရီလအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခရိုင္တြင္ မိမိ၏ ညီေတာ္ သံဃာမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၀ိုင္းရံေနသည့္ RNDP ပါတီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း ေထာက္ခံအားေပးျခင္း လံုး၀မျပဳၾကဖို႔ကို သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျပာၾကားၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုး ကတိျပဳၾကရန္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္က တိုက္တြန္းခဲ့သည့္အတြက္ အျခားေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဖုန္းေဆြ ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနသည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ သည္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဓါးထက္စဥ္ကာလက စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔၏ ကိုးကြယ္ေျမႇာက္စားမႈမွစတင္ကာ နာမည္ႀကီးလာခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းသည့္အေၾကာင္းကို RNDP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏွင့္ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္ တို႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း အဆိုပါဆရာေတာ္မွာ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ၄င္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ ထိုကဲ့သို႔ေျပာၾကားသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားစဥ္က ရွိေနခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ က သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သံတြဲ ဘက္ကုိေရာက္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ သာသနာျပဳပုဂိ္ၢဳလ္က တိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးေရွ႕ေမွာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို အားမေပးဖို႕ သံဃာေတြကို လက္မွတ္ထုိးခိုင္း တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာၾကားရတယ္။ ေမးၾကည့္ တဲ့အခါမွာ ေတာ့ အဲဒီသေဘာဆန္တယ္။

“ပုလဲရတနာ ဆရာေတာ္ဘုရားကေတာ့ သူကလက္မခံဘူး။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီကို ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ၀ုိင္းေနတယ္ဆုိလို႕ေျပာၿပီးတုိက္ခိုက္တာ ရွိတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ ရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ေတာင္ ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းအင္အားၿပိဳင္ခ်င္တဲ့ ၿပိဳင္ လိုတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိေနတယ္။ အမ်ဳိး သားလိုင္းတစ္ခုကို ကိုယ့္ျပည္နယ္အစိုးရ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ႏုိင္မွဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ နဲ႔ သြားတဲ့အခါမွာ အခုလိုမ်ဳိး စုန္းျပဴးေတြရွိ တာေပါ့။ သံဃာထုကလာတ့ဲ၊ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းေတြကလာတဲ့၊ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕အစည္းေတြက လာတယ္။ ပါတီထဲက လည္းလာတယ္။ သတိတရားႀကီးစြာနဲ႔ ရခိုင္လူထုက ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကတယ္။ သံဃာထုကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။”

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ RNDP ပါတီအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အႏိုင္ရေစရန္ ဦးဖုန္းေဆြ၏ စတင္ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဖုန္းေဆြသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား၏ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္လ်က္ (၄င္းတို႕အား ဆူပူ ေငါက္ငန္း မာန္မဲကာ) ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ဦးေရႊေမာင္ အပါအ၀င္ ကုလားအမတ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္တင္ရန္ စီမံခဲ့သူျဖစ္သည္။ White Card ကိုင္ထားေသာ ကုလားမ်ားကို မဲေပးခြင့္ေပးဖို႔ စီမံေပးခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရခိုင္ ျမတ္မုနိ ဘုရားအား မြမ္းမံျပဳျပင္ျခင္း ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္တို႔မွာ စစ္အစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရခိုင္ျပည္၊ ရခိုင္လူမ်ိဴး ႏွင့္ ရခိုင္ဘုရား၊ ရခိုင္ေအာင္ေျမ တို႔အား နံႏွိပ္ရန္ ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အရပ္သတင္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ထိုအေၾကာင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။

RNDP ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းထဲတြင္ ဟိုးယခင္ ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက BCP လက္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားဖူးသူ ဦးဦးလွေစာ၊ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ACP) ၏ မင္းျပားၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ကာ ေထာင္ဒဏ္ (၂၂)ႏွစ္ ေက်ာ္ က်ခံဖူးသူ ဦးခိုင္ျပည္စိုး၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလႈပ္ရွားကာ မၾကာေသးခင္က ပုဒ္မ(၁၈)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး တို႔အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

အဆိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ယေန႔လက္ရွိတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အယူအဆမ်ားကို ကိုင္စြဲထားျခင္းမရွိဘဲ RNDP ၏ ရခိုင္အမ်ိဴးသားေရးလမ္းစဥ္ အတိုင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ဟု တံဆိပ္ကပ္ စြပ္စြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဟု RNDP ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ တစ္ဦးက Coral Arakan News အား မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

( Coral Arakan News အတြက္ ေသာင္းၾကြယ္ ေရးသားသည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: