ဂဠဳန္

G1

ေလးေသာ၀န္ကို ေဆာင္ယူတတ္ေသာ သတၱ၀ါသည္ ဂဠဳန္မည္၏ ဟု မာဂဓအဘိဓာန္မ်ားက အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပသည္။ထို႔အျပင္ ဂဠဳန္သည္ ငွက္တို႔၏မင္းျဖစ္သည္။နဂါးတို႔ကို ႏိုမ္နင္းသတ္ျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု က်မ္းဂန္တို႔၌ ဆိုသည္။
G2
ယင္း၏အေတာင္မ်ားမွာ ေရႊအဆင္းကဲ့သို႕ေတာက္ေျပာင္လွပသည္ဟု အဌကထာက်မ္းမ်ား၌ ဆိုသည္။ ဂဠဳန္ငွက္မင္းသည္ယူဇနာ ၁၅၀ ခန္႔ အရြယ္ရွိေၾကာင္း သုတ္မဟာ၀ါ အဌကထာ မဟာနိဒါနသုတ္၌ ပါရွိသည္။ဂဠဳန္မင္းသည္ ဂဠဳန္ေလကိုျပဳအံ့ေသာငွာ အားထုတ္လတ္ေသာ္ ယူဇနာ ၆၀၀ ရွိေသာ အရပ္သည္ မေလာက္ဟူ၍ သံယုတ္ အဌကထာ၌ လာရွိေလသည္။
ေဗဒင္က်မ္းဂန္မ်ား၌ တနဂၤေႏြဂဠဳန္ ေရွ႕ေျမာက္ၾကံဳ ေနတံုေျခာက္ႏွစ္မွ် ဟူေသာသံေပါက္အရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ အမွတ္အသားမွာ ဂဠဳန္ျဖစ္သည္။ရဲရင့္ျခင္း ၊အားခြန္ဗလႀကီးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္သည္။ခရစ္ ၁၉၃၀ ျပည္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ေသာ ဆရာစံသူပုန္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ စေနနံ (နဂါးရုပ္) ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ကို ေအာင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဆရာစံသည္ သုပဏၰက ဂဠဳနရာဇာ (ဂဠဳန္မင္း) ဘြဲ႕ကိုခံယူခဲ့သည္။
ျမန္မာစာေပတို႔တြင္ ဂဠဳန္အေၾကာင္းကို ဤသို႔ေတြ႕ရသည္။
ဂဠဳန္နဂါး ပံုမျခား စံုမ်ားတဲ့ရုပ္ေကာင္
မွန္စြာရွာေဖြ ေသခ်ာမွန္းထင္ၾကည့္
လြမ္းခ်င္သည့္စိတ္က ၀ိပၸလႅာ           ဟူ၍ စိန္ျခယ္ျဖာေရာင္လင္း ႀကိဳးသီခ်င္းတြင္တိမ္ကို တင္စားႏိႈင္းဖြဲ႕ခဲ့သည္။  
ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ စာဆိုအေက်ာ္အေမာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္၏ ေတာလားရတုတြင္လည္း
တိမ္ညိဳမိလႅာ တိမ္စူကာႏွင့္ ၊
တိမ္ျပာေရာယွက္ မရမ္းဖက္၍ ၊
တိမ္သက္တန္႔ေရာင္ အ၀ါေပါင္၀ယ္
ေမွာင္ခဲ့တခါ ၊ ျပာခဲ့တစ္မ်ိဳး ၊
ညိဳခဲ့တစ္လီ ၊ ရီခဲ့တဖံု ၊ မႈန္ခဲ့တခ်က္ ၊
ယုဂန္ထက္က ေလးဖက္လံုးျခံဳ ၊
တိမ္ဂဠဳန္လည္း နဂါးရန္ေၾကြ႕
ရန္ခ်င္းေတြ႕ေသာ္
ခိုးေငြ႕လႊတ္ျပိဳင္ ၊ ရန္ျခင္းဆိုင္ခဲ့          ဟူ၍တိမ္ကိုပင္ သက္၀င္လႈပ္ရွား ဂဠဳန္ငွက္အလား တင္စားႏႈန္းဖြဲ႕ခဲ့သည္။
ျမန္မာတို႔ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းတြင္ စစ္ဆင္ စစ္တက္ရာ၌ ဂဠဳန္ေတာင္ပံ ျဖန္႔သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္
ျဖစ္သည္ကို နဂါး ဂဠဳန္လိုက္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေဆးပင္၀ါးပင္မ်ားတြင္ ဂဠဳန္လက္သည္းပင္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဂဠဳန္ဆိုေသာငွက္ကို အထူးတင္စား၍ ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ပသီပံုျပင္မ်ားတြင္လည္း ဂဠဳန္ကဲ့သို႔ႀကီးမားေသာငွက္မ်ား ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။
ဘုရားေဟာ မုကၡပါဌ္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ျဖစ္စဥ္ တိ  ံသ နိပါတ္ ပ႑ရကဇာတ္ေတာ္၌ကား ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဂဠဳန္မင္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေတြ႕ရေလသည္။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ( ၃ ) အပိုင္း ( က )
Indonesia Garuda (wikipedia)
G4
G3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: