လူမ်ိဳး၊ဘာသာခြဲျခားေသာ စကားလုံးမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ကာ အတူတူ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနၾကဖို႕သင့္ေသာ အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါျပီ

ViralBurma added 6 new photos.

ကုလားေတြကို အရင္မရွင္းခင္ ဒါေတြကို ရွင္းေအာင္ လုပ္ၾကပါ
———————————————————————

ဟားဗာတ္ႏွင့္ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္တို႕မွ ဘြဲ႕ရရွိျပီး ကုလသမၼဂအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႕၏ ေျမးေတာ္သူ
သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႕ျမင့္ဦး ေရးသားေသာ ” ေျခရာေပ်ာက္ေသာျမစ္” (The River Of Lost Footsteps) စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၉၆)တြင္ ကုလားဟူေသာ အဓိပါၸယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပထားသည္။

“” ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက အေနာက္တိုင္း၊တိုင္းတပါးမွလာေသာသူ မွန္သမွ်ကို “ကုလား” အမ်ိဳးအႏြယ္ ဟု ေခၚၾကသည္။””

ထိုသို႕ဆိုရပါက မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ကုလားမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္းဆိုသည္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေလ့လာသုံးသပ္ေစလိုပါသည္။

(၁) ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားျမင္ေတာ္မူ ခဲ့သည့္ လုဗီၼနီဥယ်ာဥ္ၾကီး ႏွင့္ သတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့သည့္ ဗုဒၶဂယာတို႕မွာလည္း ကုလားျပည္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ နီေပါႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တို႕တြင္ တည္ရွိသည္။

(၂) ဘုရားပြင့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ျပန္လည္ထြန္းကားျပန္႕ပြါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယဘုရင္ အေသာကမင္း (King Ashoka)သည္ ကုလားအမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္သည္။

(၃)ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ပညာေတာ္သင္သြားေလ့ရွိသည့္ သီရိလကာၤႏိုင္ငံ (ယခင္-သီဟိုဠ္ျပည္) မွာလည္း ကုလားျပည္ တခုထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

(၄) သမိုင္းအရ အေနာက္တိုင္းသားမွန္ သမွ်တို႕ကို ကုလားဟုေခၚဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ေပၚတူဂီ အစရွိသည့္ ဥေရာပလူျဖဴ မ်ားကိုလည္း ကုလားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

(၅) အလားတူ မူစလင္ဘာသာ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႕အစျပဳ ခဲ့ေသာ အာရပ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အီဂ်စ္၊ တူရကီ၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ အစၥေရး အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မွာလည္း ကုလားႏိုင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤသို႕ေသာ အထက္ပါ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ ကုလားတိုင္းသည္ မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။၎တို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏဴၵ ဘာသာဝင္မ်ား လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ဂ်ဴ းဘာသာ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ရခိုင္-ဘဂၤလားအေရး၊ မိတီၳလာအေရးတို႕ႏွင့္ မ႐ႈပ္ေထြးမိေစရန္ ကုလားအမ်ိဳးအႏြယ္တို႕ကို ၎တို႕၏ ေမြးဖြားရာအရပ္ေဒသ (သို႕)ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ(သို႕) လူမ်ိဳးအမည္တို႕ကိုသာ အမည္တပ္၍ ေခၚဆိုသင့္ပါသည္။
ဥပမာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါက ဘဂၤါလီ၊ မူစလင္ဘာသာဝင္ ျဖစ္ပါက မူစလင္၊ ဂ်ဴ းဘာသာဝင္ ျဖစ္ပါက ဂ်ဴ းလူမ်ိဳး အစရွိသျဖင့္..

သို႕မွသာလွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဓိက႐ုန္းမ်ား မေတာ္တဆျဖစ္လာခဲ့ပါက အျပစ္မဲ့ေသာ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို မထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထက္ထပ္မံ၍ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ ကမၻာ ေပၚတြင္ မူစလင္ဘာသာေပါင္း ခန္႕မွန္းေျခ သန္းေပါင္း (၂၂၀၀) ခန္႕ ရွိျပီး ၎တို႕ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝမ္းစာရွာေဖြရန္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ျမန္မာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္း လက္ရွိတြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအထိကရုန္းမ်ား ပံုစံမ်ိဳး ထပ္မံ၍ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါက အဆိုပါ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕အတြက္လည္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္ အဆင္ေျပေတာ့မည္မဟုတ္သလို ၎တို႕အား အားထားမွီခိုေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအားလည္း ဒုကၡေရာက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ရခိုင္-ဘဂၤါလီမူစလင္ အထိကရုန္း၏ ဂရက္႐ိုက္မႈေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ အသတ္ခံခဲ့ရပံုကို ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ သတိရေစျခင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း မေမ့မေလ်ာ့သင့္သည့္ အခ်က္မွာ ေကာင္းသူ၊ ဆိုးသူတိုင္းသည္ မည္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတို႕တြင္မဆို ရွိၾကသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူစလင္ဘာသာဝင္အားလုံးကိုလည္း ဆိုးသည္ဟု အားလုံးကိုျခံု၍ မသုံးသပ္ၾကေစလိုပါ။ အနီးစပ္ဆုံး ဥပမာ ေပးရပါက ယခုက်ေရာက္ေတာ့မည့္ ဇူလိုင္ (၁၉)ရက္- အာဇာနည္ေန႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးတို႕ အေလးျပဳရမည့္သူမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးဝန္ၾကီး ဦးရာဇက္မွာ မူစလင္ဘာသာဝင္တဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးရာဇက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႕ႏွင့္ အတူ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႕ကို တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္ၾကီး တဦး ျဖစ္ျပီး မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံ၍ သံသယမရွင္းေသးပါက မေလးရွား၊ စင္ကာပူ အစရွိသည့္ မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ား အမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီး ျပန္လာၾကေသာ မိမိတို႕ႏွင့္နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတို႕အား ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွမူစလင္ဘာသာဝင္တို႕၏အေၾကာင္းကို လိုက္လံေမးျမန္း၍ အမွန္တရားကို သိရွိ၊နားလည္ေစလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သိရွိေစလိုသည္မွာ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာကမာၻတြင္ သန္း ၆၀ ေသာ ျမန္မာျပည္၏လူဦးေရမွာ ကမၻာ ႔လူဦးေရ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ မျပည့္သည့္အျပင္ ကမၻာၾကီးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳ၍ လည္ပတ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကို ကမာၻႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေစရန္ မလိုအပ္ေသာ မာနမ်ားကိုထား၍ အက်ိဳးမရွိေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနၾကမည့္အစား တဦးႏွင့္တဦး အမုန္းပြါးေစမည့္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာခြဲျခားေသာ စကားလုံးမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ကာ အတူတူ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနၾကဖို႕သင့္ေသာ အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါျပီ ဟူ၍သာ ေကာက္ခ်က္ခ် မိ ပါေတာ့သည္။

စကားခ်ပ္- ႏိုင္ငံခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာပါမွလည္း တိုင္းတပါး၏က်ဴ းေက်ာ္မႈဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ အဓိကကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးကိုၾကီးၾကီးမားမား ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ လံုေအာင္ခတ္ဖို႕ ရန္ပံုေငြေလာက္ငွလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Thanks,
ViralBurma

Ref: Wikipedia;
Global Finance Magazine:
The Wall Street Journal
River of Lost Footsteps Book by Thant-Myint Oo and other sources.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: