အစၥလာမ္တို႕ ဥပုပ္ ေစာင့္တည္ရာ လ ရာမ္ဇာမ္ နဲ႕ ၀ါကၽြတ္ အစ္ ဆိုတာ

အစၥလာမ္တို႕ ဥပုပ္ ေစာင့္တည္ရာ လ ရာမ္ဇာမ္ ဆိုတာ

Aung Myo Lwin Agga

ရာမ္ဇာမ္ ဆိုတာ အာရဗီဘာသာ စကားမွ ျဖစ္ျပီး အစၥလာမ္ျပကဒိန္ လ မ်ားထဲမွ ၉ လေျမာက္လျဖစ္ျပီး ၂၉ ရက္သို႕ ၃၀ ရက္ႏွင့္ အဆံုးသက္ပါတယ္။ ဒီလမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ား တန္ဖိုးထား လိုက္နာတဲ့ ဘ၀ လမ္းညြန္ အလင္းျပက်မ္း ကုရ္အာန္ စတင္ျပီး လူသားတို႕ လကၡံရရွိတဲ့ လလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ သီးခံျခင္းတရား၊ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲသူတို႕ အေပၚစာနာေထာင္ထား အၾကင္နာတရား နဲ႕လူသားစံမႈ႕ေတြ အတြက္နဲ႕ ဘုရားရွင္းရဲ႕ အမိန္႕နာခံျခင္းေတြ အေပၚ အေျခခံျပီး ဥပုပ္ သီလ ေစာင့္တည္ပါတယ္။

ဥပုပ္ေစာင့္တည္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႕ အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းေတြကေတာ့ အစၥလာမ္ေက်ာင္းေတာ္ (သို႕ ) ဂိုဏ္ မ်ားတစ္ခု နဲ႕ တစ္ခု အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈ႕ ရွိပါတယ္ အေျခခံေတြကေတာ့ တူညီမႈ႕ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မနက္မိုးေသာက္ ေရာင္ျခည္ ေပၚခ်ိန္မွာ ညေန ေန၀င္ခ်ိန္အထိ အစား၊ အေသာက္ နဲ႕ မေကာင္းမႈ႕ မွန္သမွ်ကို ေရွာင္က်ဥ္က်ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမိန္႕ နာခံျခင္းနဲ႕ သီးခံျခင္းတရားကို ေမြးျမဴရမွာျဖစ္ပါတယ္.

ငယ္ရြယ္ကေလးငယ္ေတြကေတာ့ အက်င့္ရေအာင္ သူတို႕ ဥပုပ္ေစာင့္ ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္တာကို လကၡံက်ျပီး၊ က်မ္းမာေရးမေကာင္းသူ၊ ကိုယ္၀န္ရွိသူ နဲ႕ ခရီးသြားမ်ား ဥပုပ္ေစာင့္ရန္ မလိုပါဘူး ၄င္းတို႕ အတြက္ ေရွာင္က်င္ေကာင္းေသာ အခ်က္ကေလးေတြကေတာ့ လူျမင္သူျမင္ စားေသာက္ခ်င္း၊ သီးခံတရားကင္းမဲ့ခ်င္တို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ရမ္ဇမ္လ အတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဥပုပ္ သီလေစာင့္ျပီး သီးခံျခင္းတရား၊ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲသူတို႕အေပၚစာနာေထာင္ထား အၾကင္နာတရား နဲ႕လူသားစံမႈ႕ေတြ အတြက္နဲ႕ ဘုရားရွင္းရဲ႕ အမိန္႕နာခံျခင္းေတြ ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာမွာ

ဆင္းရဲသားတို႕ အတြက္ လူသားစံျပီး အတၱေတြ နဲႏိုင္သမွ် နဲလာေအာင္  အေျပာနဲ႕ မဟုတ္ အမွန္လုပ္ေဆာင္ရမည္က မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ႕ ေငြ၊ ေ၇ြ မ်ားအေပၚမွ 2.5 % ကို ဆင္းရဲသူမ်ားကို မွ်ေ၀ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ သိန္းတရာ ဖိုး ေရြနဲ႕ ေငြ မိမိမွာ ရွိမယ္ဆိုရင္ ၂ သိန္းခြဲကို  ဆင္းရဲသူတို႕ကို မွ်ေ၀ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲသူတို႕ကို မွ်ေ၀ေပးတာကို အာရဗီလို ဇကတ္ လို႕ ေခၚျပီး လရဲ႕ ပထမ အပတ္မွာမွ်ေပးေလ့ရွိသလို အခ်ိဳ႕က ေနာက္ဆံုး အပတ္မွာ ေပးေ၀ တာလည္းရွိပါတယ္ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အခ်ိန္အတိအက် သက္မွတ္ထားတာ မေတြ႕မိပါ။

ဥပုပ္လ ကုန္ဆံုးလို႕ ၀ါကၽြတ္ပြဲမွာေတာ့ မိမိတို႕ ၀ါကၽြတ္ပြဲ ဆုေပါင္း ဆုေတာင္ပြဲသို႕ မသြားခင္ နံနက္မိုးေသာက္အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေန႕စဥ္စားသံုးေသာ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ မ်ားထဲမွ မိမိ တစ္ဦး တစ္ေန႕ စားသံုးေလ့ရွိေသာ အတိုင္းအတာ အတိုင္း ဆင္းရဲသူတို႕ ကို ၀ါကၽြတ္ပြဲ ေန႕ ဖူလံု ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေပးေ၀ရန္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

အစၥလာမ္ေတြက ၀ါကၽြတ္ေန႕ မနက္ ႏြမ္းပါးသူတို႕ကို အသီးအႏွံ မွ်ေ၀ ေပးတာကို ဖစ္တရာ လို႕ ေခၚပါတယ္။

၀ါကၽြတ္ေန႕ဟာ အမ်ားသိတဲ့ မုန္႕အစ္ေပါ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးေတြဟာ  နံနက္မိုးေသာက္ အိမ္မွ အတြက္ မိမိ ေပးေလ့ရွိတဲ့ ဆန္ ၄ လံုး သို႕  ဂ်ံဳ တစ္ပိတ္သာ သို႕  ၄င္းတန္ဖိုးခန္႕ရွိ ေငြကို အိမ္နီးရွိ ႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုကို ေပးတယ္ ျပီးရင္ေတာ့ အစ္ဒကာ လို႕ ေခၚတဲ့ စုေပါင္း ဆုေတာင္ပြဲကို သြားတယ္ ၄င္းမွ အျပန္ မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း အစဥ္မေျပတာရွိရင္ လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဒီေန႕မွာဘဲ အျပန္အလွန္ ခြင့္လြတ္ နာလည္မႈ႕ ယူျပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ႏွဳတ္ဆက္တဲ့ အေလ့ရွိျပီး လူၾကီးမ်ားကိုလည္း မိမိတို႕အေမ့အမွားမ်ားအေပၚ ေတာင္းပန္ ျပီး စလာမ္ ေမတၱာ ေပး ႏွဳတ္ဆက္ေလ့ရွိသလို လူၾကီးေတြကလည္း လူငယ္ေတြကို မုန္႕ဖိုးေပးသလို အခ်ိဳမုန္႕ေတြ ေကၽြးေလ့ရွိပါတယ္။

အထက္ပါေဖၚျပမႈ႕ေတြက ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

အဂၢ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: