ရတနာပံု မႏၱေလးရွိ ျပန္တမ္းဝင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား List of Masjids in Mandalay

ရတနာပံု မႏၱေလးရွိ ျပန္တမ္းဝင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား
=====================================
ေမာင္ေမာင္ၾကီး(မန္း) ေရးသားသည္။
မႏၱေလးႏွစ္ (၁၅၀) မဂၢဇင္း မွတဆင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ခု ဆိုလွ်င္ မႏၲေလးႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ က်င္းပရေတာ့မည္။ အတိတ္ကို အတိတ္မွာ ထားခဲ့လို႔မရ အတိတ္မွာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစရပ္မ်ား-သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား-ေလ့လာဖတ္ရႈသိနားလည္ၿပီး တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းၾကေရးအတြက္ အေမြခံမ်ိဳးဆက္တို႔အား အသိေပးရန္ တာဝန္ျဖစ္လာသည္။

ေရႊမႏၲေလးသို႔ ရွိ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေတြဟာ ဘုရင္ မင္းတုန္းမင္း တရားႀကီး လက္ထက္မွာ မင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္က ျပန္တမ္းဝင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။

လြတ္လပ္ေရးမွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အနစ္နာခံစြန္႔လြတ္ ပါဝင္သူေတြကို တန္ဖိုးထား ဂုဏ္ျပဳတဲ့အ ေနနဲ႕ စည္သူ-ဝဏၰေက်ာ္ထင္-ေဇယ်ေက်ာ္ထင္-သီရိပ်ံခ်ီ-လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ ဘြဲ႔တံဆိပ္-ေငြ-ေနထိုင္စရာေျမမ်ား-ေပးအပ္ခ်ီးႁမ ွင့္ခဲ့သလို ေရွးဘုရင္မင္းျမတ္ေတြက မဟာမင္းထင္ရာဇာ-မဟာမင္းေက်ာ္သီဟမင္းထင္-မင္းထင္သိဒၶိရာဇာ-မဟာေဘာဂဓန-သီရိရာဇာ-မဟာေဘာ ဂဓန ေသဌသီရိရာဇာ-မဟာသီရိသုခေသနအနာတပိန္-မဟာသုဝဏၰေသဌ-ေမ႑တမဟာသာလ စ သည့္ ဘြဲ႔ဂုဏ္ထူးမ်ားႏွင့္အတူ ေနေျမ စားေျမမ်ားပင္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္းေဘာင္ဆက္ မ ဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေတြကို နန္းတြင္း ယခု ေက်ာက္တိုင္အေရွ႕ဘက္ေနရာမွ ေရြးလက်္ာ တပ္သား ေတြ အတြက္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ေရႊပႏၷက္ရိုက္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။(ေရြးလက်္ား ေသနတ္ေတာ္-အေျမာက္တပ္-ျမင္းတပ္-ကိုယ္ရံေတာ္တပ္-ကင္းတားတပ္)။

ဒါတြင္မက-ျမန္မာျပည္မွ မကၠာသို႔ ဟာဂ်္မြန္ျမတ္ေသာ သာသနာ့တာဝန္ ခရီးသြားလာသူမ်ား တိုင္းတစ္ပါးမွာ မ်က္နာမငယ္ၾကေစဖို႔(ဗရမာရိုဘတ္) ေဒါင္းတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္သည့္ ဇရပ္ေတာ္ ႀကီးကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေစလႊတ္တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ေရြးလက်္ားအမႈထမ္းတို႔မွာ ေရႊပႏၷက္ဗလီ အနီး နန္းတြင္း အေရွ႕ေတာင္ ေထာင့္တြင္ ေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ေက်ာ္မိုးတံခါး၏ ေတာင္ဘက္ မဂၤလာတံတား၏ အေနာက္ ေတာင္တြင္ ကင္းတား ကုလားပ်ိဳတပ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ကို သံေတာ္ဆင့္ဦးဘိုးက မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္းမႈး ဦးဖိုးဆက္တို႔ကို ကုန္းရိုးကုန္းတန္းဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ဝန္းက်င္တြင္ ေန ထိုင္ေစခဲ့သည္။ သူေဌးတန္းဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အနီးတြင္ မဟာသီရိသုခေသဌ အနာထပိဏ္ သူေဌးဦးစိန္ေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတန္းဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ျမမန္းစႀကၤာ သေဘၤာ ေတာ္စီး အဝယ္ေတာ္ ဦးျမႏွင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး သမက္-သမာဓိၿမိဳ႕ဝန္ -စိန္ဦးစေလမန္က ဆက္လက္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အေရွ႕ျပင္မင္းႀကီး မဟာမင္းထင္ရာဇာ ဦးခ်ံဳ၏(ရြာသာ)အကၠပတ္ ျမင္းတပ္အတြက္ ဗလီဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္တည္ေဆာက္ထားသကဲ့သသို႔ ခံစစ္ဗိုလ္ေနမ်ိဳး ဂုဏၰရတ္၏ သားဝလီခန္ ျမင္းတပ္ ဗိုလ္ႏွင့္ တပ္သားမ်ားအတြက္ ဝလီခံဗလီ တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ ေတာင္ျပင္သက်ႏြယ္စဥ္ရပ္ စၾကၤာ အေျမာက္တပ္မွ ဗိုလ္မင္းဟာရွင္၏ စၾကာဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္- အေျမာက္တပ္မွဴး ဦးရာေသာ္၏ ဖလန္ဗိုလ္ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ -ဗိုလ္မင္းဦးၾကယ္၏ ဗံုးအိုးဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ –

ဗိုလ္မင္းဦးေရာက္(ေယာက္)၏ မဂၤလာဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္- ဗိုလ္မင္းဦးေမာင္၏ ဆူးေလ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ -ေသြးေသာက္ဦးေျပာင္း၏ လက္ပံဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္(တံခါး မွဴးေႏွာင္း) အသီးသီးတည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။စႀကၤာအေနာက္ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို ကသည္း ရကၡိဳင္ အိမ္ ႀကီးဦးအီစမံအင္(ေခၚ)အဒါသန္႔မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ ရာ တူ-တူမတို႔မွ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ျပန္ တယ္။

မင္းတုန္းမင္းအေနာက္ေတာ္ပါ ကုန္သည္ေတာ္ ဦးဘိုးမွ ဂြ်န္းဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေျမာက္တန္းေလးဗလီကို ေသြးေသာက္ဦးရန္နိဳင္မွတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အခြန္ေတာ္ဝင္ဘာကာရ္ အလီမွ ရွီအာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

သူႂကြယ္မင္း ဦးစံေပ်ာ္-ဦးစံသီး တူအရီးက ေတာင္ဆင္က်ံဳးဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ ဆင္က်ံဳးဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ကုန္သည္ေတာ္ဦးေခါင္း မင္းဦးခ်ိန္ွ အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္ ရတနာပံုအိုးဘိုးဗလီ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဘုရင့္ရာျဖတ္ေကသီ ဦးဖိုးသက္မွ အိုးေတာ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ဘလူရပ္ဗလီကို စာဆိုေတာ္ဦးနုမ်ိဳးႏြယ္မ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဘုရင့္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္အတြက္ ကိုယ္ရံေတာ္ဗလီ ဘုရင့္အပ္ခ်ဳပ္အမႈေတာ္ထမ္းမ်ားအတြက္ အပ္ခ်ဳပ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

အျခားဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား က်န္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာ အမရပူရ ေခတ္မွ ေရွးေဟာင္းဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၁၁ လံုးအနက္ ၂လံုး ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္။ မင္း တုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္(၃၅)ေဆာင္ သီေပါမင္းတရား ႀကီး လက္ ထက္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္(၂၃)ေဆာင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ရတနာပံုေခတ္တြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ေပါင္း(၆၇)ေဆာင္ ရွိခဲ့ၿပီး ၎အနက္(၄)ေဆာင္မွာ ၁၉၄၂ခုႏွစ္ ဗံုးဒဏ္သင့္ခံရ၍ လံုးဝပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ကိုလိုေခတ္တြင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္(၉)ေက်ာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။

တင္ျပပါဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို ေျမေနရာဝယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာလား နယ္ခ်ဲ႕အဂၤ လိပ္ေတြက ေပးတာလားလို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမးျမန္းလာပါတယ္။ဘုရင္ေတြ လက္ထက္က သစၥာေတာ္ အမႈထမ္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဘုရင္မင္းျမတ္ေတြ ခ်ီးျမွင့္ေျမာက္စား ထားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

(မႏၲေလးႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္မဂၢဇင္းမွ ေမာင္ေမာင္ႀကီး(မန္း) )

က်မ္းကိုး
၁-ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး တတိယအတြဲ
၂-နိဳင္ငံသမိုင္း သုေတသနစာေစာင္(၂)မႏၲေလးရပ္ကြက္သမိုင္း
၃-ကႏၷိစစ္ကဲမင္းထင္ရာဇာ၏ မႏၲေလးရတနာပံု မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး
၄-ေရႊကိုင္းသား၏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မႏၲေလး
၅-ရာဇဝင္သုေတသီ ေရႊဘိုဦးဘဦး၏ ေရႊမန္းအႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အတၳဳပၸတိ
၆-ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာ့သမိုင္း သုေတသန အဘိဓာန္
၇-ေမာင္ေမာင္ႀကီး(မန္း) မင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္က တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျပန္တမ္းဝင္ အစၥလာမ္သာသနာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ။
ဓာတ္ပံု – drama 1942( Google Project) မင္းတုန္းမင္း ( ခရစ္သကၠရစ္ ၁၈၀၈ – ၁၈၇၈) လက္ထက္တြင္၊ မင္းတုန္းမင္း၏ ေနာက္ေတာ္ပါ ကုန္သည္ၾကီး ဦးဘိုး က မင္းၾတားၾကီး၏ ခြင့္ျပဳေပးသနားေတာ္မူေသာ ေျမေန ရာတြင္ ၀ကားဖ္ျပဳ ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းခဲ့ေသာ ရတနာပံု မႏၱေလး ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂြ်န္းဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး။

READ MY CONTRIBUTIONS IN WIKIPEDIA:

List of Masjids in Mandalay

List of Masjids in Mandalay.[1] During Pagan Min reign, Mindon Prince and brother Ka Naung Prince run away with their servants to Shwe Bo and started a rebellion. U Bo and U Yuet were the two Muslims who accompanied the princes. Some Kala Pyo Burmese Muslim artillery soldiers followed them.[2]

In the Royal Defence Army, many Cannon-crew members were Kindar Kala Pyos and Myedu Muslims.[3] Captain Min Htin Min Yazar’s 400 Muslims participated to clear the land for building a new Mandalay city. Kabul Maulavi was appointed an Islamic Judge by King Mindon to decide according to the Islamic rules and customs on Muslim affairs. Burmese Muslms were given specific quarters to settle in the new city of Mandalay[4] King Mindon donated his palace teak pillars to build a mosque at North Obo in central Mandalay. His Majesty also permitted a mosque to be built on the granted site for the Panthays Burmese Chinese Muslims.[5] Inside the Palace wall, for the Royal Body Guards, King Mindon himself donated and started the building of the Mosque by laying the Gold foundation at the South-eastern part of the Palace located near the present Independent Monument. This Mosque was called the Shwe Pannet Mosque. That mosque was destroyed by the British to build the Polo playground. The King donated the rest house in Mecca for his Muslim subjects performing Hajj.

Aung Mye Tharzan Township[6]

S/N Mosque Situation Donor Quarters Built Comment/present administrator
1 Miba zay (Parent\’s market) Amara Tharni Trader U Phalu 23 1863 Descendants
2 Nwar Chan Kone Amara Tharni Royal Milk supplier U Kyar Ko Nyi 36 1863 School
3 Ywar Thar Daw Na Phwar Akbart Calvery Officer U Chone 53 1863 Elected executive members
4 Nan Shea\’ Anheit Taw Madaras Merchant Sema 3 1863 Elected executive members
5 Wali Khan Maha Zeyabon Naymyo Gonayap Khan Sab 796 1857/1878 Descendants
6 Shwe Pannet (Golden foundation) Nandwin (Palace compound) King Mindon\’s donation Mingala 1858 Near the present Independence monument. Demolished
7 Ko Yandaw (Royal security) Nandwin Religious Dept. Military 1803 Ar Lawi
8 Inside Jail Nandwin Governor General Jail 1939 Mandalay Jail
9 Kyauk Masjid Pyigyi Kyet Thayae Diamond Merchant Ma Cho 162 1858 Elected executive members
10 Tha Htay Dan Pyigyi Kyet Thayae Richman U Maung Gyi 173 1858 Descendants
11 Sit Kaing Dan Pyigyi Kyet Thayae Royal Purchasing Officer U Mya Hnin 171 1858 Elected executive members
12 Mingala Pyigyi Kyet Thayae Trader U Shwe Oo, U Hmut 171 1858 Descendants of U swe Pwint U Tun
13 Surti Jamei\’ Pyigyi Kyet Thayae Mulla Ismail 180 ?1850 Elected executive members
14 Aye Chaint Pyigyi Kyet Thayae Merchant U Shwe Oh 116 ?1850 Damaged in 1942
15 U Shwe Taung Thiri Malar U Shwe Taung & sister Ma Ma Ywe\’ 206 1863 Demolished
16 Waheidiar Thiri Malar Merchant U Saw 210 1863 Demolished
17 Sate Pateesu Thiri Malar Khalifa U Maung Maung 211 1863 Demolished
18 Alae\’ Baung Thiri Malar Sekyar U Rashid Daw halima 216 1863 Descendants
19 Hninsee Chan Pyigyi Yanlon Fire brigade Captain Hninsee 63 1863 Elected executive members
20 Hindustani Pale Ngwe Yong Merchant Amarnat 154 1909 Elected executive members

Chan Aye Tharzan Township [7]

S/N Mosque Situation Donor Quarters Built Comment/present administrator
1 Kinta Kala Pyo Yan Myo Lone Byae Tike Thandawsint U Boo 751 1858 Near previous Mingalar tagar
2 Kinta Kala Pyo Yan Myo Lone Comrade/Thwe Thauk U Pho Naing 572 1863 Descendants
3 Ta Pae (Kat Kye Tan) Mawra Giwar Ta Pae Mayor U Pho Yit 712 U Pho Thar-Daw Hmyin
4 East Kone Yoe Haymar Zala Royal Nandawin Gardener U Pho & brothers 609 1863 1885-shifted
5 Sekyar Kasimeer Mawra Giwar Mingla Cannoncrew Captain U Hnit 680 1863 U Kyi/Daw Khet and others
6 Sekyar (South) Mawra Giwar Royal Captain Hashim 680 1863 Hj Abd. Hamid
7 Falan Bo Mawra Giwar Royal Cannoncrew Commander U Yar Baw 681 1863 U Win Hj U Ba Toke and othrs
8 East Achote (South) Aung Nan East U Pho Thwe son of Khalifa U Hmwa 553 1863 Elected executive members
9 East Achote (North) Aung Nan East Trader U Phoya, Daw Cho & Daw Yu 553 1863 Elected executive members
10 Koyandaw (South) Aung Nan East Tat Hmulay Maung Maung Hlaing & Daw Mi Mi Lay 559 1863 U Par Daw Thae
11 Koyandaw (North) Aung Nan East Tat Hmulay Maung Maung Hlaing & Daw Mi Mi Lay 559 1863 Damaged in 1942
12 Malon Mosque Kyae Khatwin(N) Richman U shwe Bay 558 1863 Damaged in 1942
13 Taung Baloo Aung Nan Poet U Nu and others 579 1863 Descendants
14 Oh Daw Chan Aye Thar Zan KT U Pho Thet 593 1875 Rebuilt in 1942
15 South Oh Bo Chan Aye Thar Zan Hj U Yusof Daw Bii 592 1875 Rebuilt in 1942
16 Yanadabon Oh Bo Chan Aye Thar Zan Head of Royal Traders U Min Chain 592 1863 Hj U Myit
17 South Sin Kyone Chan Aye Thar Zan U San Pyaw & Indian Council U Dun 591 1863 Descendants
18 North Sin Kyone Chan Aye Thar Zan U San Thee 598 1863 Elected executive members
19 Shia Mosque Chan Aye Thar Zan Royal Custom Officer Bakar Ali 597 1863 Elected executive members
20 Amyoke Tan Lay Chan Aye Thar Zan Min Ye Yan Nain U Da Naing 597 1863 Hj U Sein & Hj Daw May
21 June\’ Chan Aye Thar Zan King Mindon\’s Royal Servant U Toe 596 1863 Elected executive members
22 Baho (= Central) Chan Aye Thar Zan Nandawin U Phothar\’s grandsons 615 1863 Relocate in 1885
23 Tike Tan Chan Aye Thar Zan Merchant U Cho Daw Thawt U Ebrahim & Bros 603 1865 Renovated by U Ohn Maung
24 Saing Dan Thiri Haemar East Ruby U Nyein 242 1863 0
25 Daun Yoe Thiri Haemar East (Royal Saw mill) U Yoe & U phaw Oo 249 1863 Hj Than Than
26 Achote (West) Aung Nan West Silk Merchant U Mya & Daw Pu 552 1919 Hj U Kyaw Thein, Sister Hj Daw Khin May
27 Yanadabon Achote Aung Nan West Maung Maung Hlaing & Daw Htay 552 1863 Descendants
28 Dae Wun Yadanabon Dae Wun Hj U Pho Myit 325 1875 Previous Ship shaped Island
29 Wore Su Mosque Wore Su Bengali sailors 326 1919 Damaged
30 Htin Win Mosque Htin Win River Transport Department 321 1918 Damaged
31 Zarweiyar Chan Aye Thar Zan Khalifa U San Yar 585 1863 Attasia Administers

Maha Aung Myae Township [8]

S/N Mosque Situation Donor Quarters Built Comment/present administrator
1 Sein Pan Benali Masjid Sein Pan Ship owner Chaudery 331 1905 Descendants
2 Ywar Haing Dae Wun East U Pho Ya 283 1908 Damaged
3 Wor Chan Koon Chan Royal maid Daw Nan Yeik 537 1863 U Sae/Daw Yi/bombed
4 Yap Htan Koon Chan Silfk Merchant U Pe/U Ba Din 538 1863 Descendants
5 Hlwa Htaung Hlwa Htaung Silfk Merchant U Ban/U Ba Win 544 1863 Elected executive members
6 Than Lan Than Lan U Pho/Daw Yit 544 1863 Mayor U Tokekalay
7 Mya Kone Paw U Kyar Gyi Royal Security Capt San Tun 545 1863 Elected executive members
8 Panthay Kinsanahahi Yunnan Sultan Sulayman 549 1868 Descendants
9 Anouk (west) Pali (Masjid) Sekyar Nwezin Broker U Khin and others 678 1885 Elected executive members
10 Bone Oh Sekyar Nwezin Royal Captain U Kyae 678 1863
11 Mingala Alae (central) Sekyar Nwezin Royal Captain U Yawk 677 1863
12 Sulae Sekyar Nwezin Royal Captain U Maung 674 1863
13 Letpan Sekyar Nwezin Comrade/Thwe Thauk U Pyawn 684 1863
14 Islamic Centre Mandalay University Students and Mandalayans 619 1915 Lecturers & Students
15 Shwe Phone Shein Phayagyi Kamman Captain U Shwe Oh et al. 829 1785 Hj U Ba Khin and et al.
16 PanSet Than Hlet Maw Hj Daw Phwar 1863 Elected executive members
17 Eidgar Than Hlet Maw Sunnat Jamaat 1920 Land & Pond present
18 Sittang Mye Par Yat Army Camp Municipal 1918 Foundation only left

Early Masjids in Mandalay, Pyigyi Tagun Township, period of Amarapura

Approved by the Burmese Kings and Hluttaw or Parliament [9]

S/N Mosque Situation Built Comment/present administrator
1 East Masjid Rakhine qrt. Taun Myint Badon Min Bodaw\’s period Rakhine Taungote Kamman Archers
2 West Masjid Rakhine qrt. Taun Myint Badon Min Bodaw\’s period Rakhine Taungote Kamman Archers
3 Central Masjid Rakhine qrt. Taun Myint Radanabon period Rakhine Taungote Kamman Archers
4 Mingala Masjid Rakhine qrt. Taun Myint Radanabon period
5 Kauthali Masjid Near Zaung Kalaw Pond Radanabon period Descendants
6 Yaedwin Pyet Rakhine Masjid Near Zaung Kalaw Pond Radanabon period Descendants

Chan Mya Tharzi Township, Amarapura Period Masjids [10]

S/N Mosque Situation Built Comment/present administrator
1 Dawna Chan Masjid Kyunelone Ou Shaung Badon Min\’s time 1785 Dawna village head U Tharyar
2 Dawna Chan Masjid Kyunelone Ou Shaung Badon Min\’s time 1785 Dawna village head U Moe
3 Dawna Chan Masjid Kyunelone Ou Shaung U Shaban Daw Shin 1927 burnt & rebuilt
4 Dawna Chan Masjid Kyunelone Ou Shaung U Shaban Daw Shin Hj U San Hj Daw Sae
5 Dawna Chan Masjid Kyunelone Ou Shaung U Shaban Daw Shin Teak trader Hj U Ko Gyi
6 Khine Ywar Masjid Chan Aye Tharzi Gang Chief Dadalay Yaryar Descendants
7 Thochan Masjid Myo Thit (new town) U Aung Pu and grandson Royal Chef U Ywet Descendants

Burmese Muslims were given specific quarters to settle in the new city of Mandalay[110]

 1. Sigaing dan
 2. Kone Yoe dan
 3. Taung Balu
 4. Oh Bo
 5. Setkyer Ngwezin
 6. June Amoke Tan
 7. Wali Khan Quarter
 8. Taik Tan Qr
 9. Koyandaw Qr (Royal Bodyguards’ Qr)
 10. Ah Choke Tan
 11. Kala Pyo Qr
 12. Panthay dan for the Burmese Chinese Muslims.[111]

In those quarters, lands for 20 Mosques were allocated outside the Palace wall. [110]
Main article: List of Masjids in Mandalay

 1. Sigaing dan Mosque
 2. Kone Yoe Mosque
 3. Taung Balu Mosque
 4. June Mosque
 5. Koyandaw Mosque
 6. Wali Khan Mosque
 7. Kala Pyo Mosque
 8. Seven lots of lands for Setkyer Ngwezin
 9. King Mindon donated his palace teak pillars to build a mosque at North Obo in central Mandalay. (The pillars which failed to place properly at the exact time given by astrologers.)
 10. The broadminded King Mindon also permitted a mosque to be built on the granted site for the Panthays (Burmese Chinese Muslims).[111] Photos of Mandalay Panthay mosque.[5]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: