စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္သတင္းမီဒီယာေတြက ထိရွလြယ္တဲ့ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသတင္းေတြကို က်င့္ဝတ္မလိုက္နာဘဲ ေရးသားတာ မသိလို႔လား၊ တမင္လုပ္ေနတာလား ?

Myanmar Muslim Media shared from the Source – Kamayut Media

ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းစာပညာလက္စြဲ ျမန္မာမီဒီယာသမားေတြအတြက္ ထုတ္ေဝ

October 16, 2014 at 14:59 PM

ျမန္မာသတင္းသမားေတြအတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းစာပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လက္စြဲစာအုပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔မွာ ပထမဆံုး ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသတင္းေတြေရးသားတဲ့အခါ ဘယ္လိုမီဒီယာေတြက က်င့္ဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္ၾကသလဲ။

ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြေရးသားရမွာ ဘယ္မီဒီယာမဆို သတိထားရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ခြင့္မရွိတာမို႔ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္သတင္းမီဒီယာေတြက ထိရွလြယ္တဲ့ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသတင္းေတြကို က်င့္ဝတ္မလိုက္နာဘဲ ေရးသားတာ မသိလို႔လား၊ တမင္လုပ္ေနတာလား ကိုဉာဏ္လင္းက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

International Media Support နဲ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝတဲ့ ထိရွလြယ္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းစာပညာလက္စြဲစာအုပ္မွာ ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုအသံုးအႏႈန္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမလဲ၊ ျပႆနာေတြ ေသးငယ္ရာက ႀကီးထြားမလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

သက္တမ္းႏုနယ္ေသးတဲ့ ျမန္မာသတင္းေလာက တိုးတက္ဖို႔ သတင္းသမားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ဒီလက္စြဲစာအုပ္က အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရသတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ IMS ရဲ႕ အာရွေဒသဆိုင္ရာအႀကံေပးက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာေတြရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေတြမွာ အမုန္းတရားျဖစ္ေစမယ့္ ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနၿပီး အမုန္းတရားေရးသားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔မလြယ္သလို တစ္ေယာက္ခ်င္းတာဝန္ယူမႈနဲ႔ဆိုင္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

အမုန္းတရားကေန ပဋိပကၡေတြျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ျပည္ထဲေရးဌာနက ဆိုင္ဘာရာဇဝတ္မႈဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲတာထက္ လူငယ္တာဝန္ယူမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔က ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MkF8PApQpYY

Source – Kamayut Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: