မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးနင့္ရခုိင္ကမန္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေတြျဖစ္သည္

မႏၲေလးျမဳိ႕ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ ေတာ္ျမတ္ သမုိင္း
*****************************
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုနစ္ ဥႀသ ေရေသာက္ မုနိေရာက္ ဟု မဟာျမတ္မုနိသမုိင္းတြင္ေဖၚျပ
ထားပါသည္ ။
၁၁၄၆ ခု အမရပူရ ဘုိးေတာ္ဘုရားမင္းလက္ထက္တြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ရခုိင္ျပည္ကုိတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ျပီး
ျပည္မနင့္အထူးပူးေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းခဲ႔ျပီး ရခုိင္ျပည္မွ မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကုိ
ပင့္ေဆာင္ခဲ႔ေလသည္ ။

မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးပင့္ေဆာင္ရာတြင္ ရခုိင္ျပည္မွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကမန္မ်ဳီးႏြယ္မ်ားကုိ လုံျခဳံ
ေရးအတြက္ေခၚေဆာင္လာႀကျပီးကမန္မ်ဳီးႏြယ္မ်ားမွ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အသိပညာရွင္မ်ားတုိ႔တြင္
ေႀကးသြန္းပညာ ၊ ေက်ာက္ဆစ္ပညာရွင္မ်ားကုိပါေခၚေဆာင္လာခဲ႔ႀကပါသည္။
မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးလုံျခဳံေရးအတြက္ ကမန္ေလးသည္ေတာ္မ်ားကုိဘုရားႀကီးေျမာက္ဘက္ေရႊဘုန္းရွိန္
အရပ္၌အေျခခ်ေနထုိင္ေစခဲ႔သည္
ဌင္းကမန္မ်ဳီးႏြယ္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားဝတ္ျပဳရန္အတြက္ေရႊဘုန္းရွိန္ ဗလီကုိေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။
ကမန္ေလးသည္ေတာ္တပ္မႈးဦးေအာင္သာ၏ညီ ဦးေရႊအုိးေဒၚျပည္႔နင့္မိသားစု ( ၇ ) စုေရႊဘုန္းရွိန္အရပ္၌ မဟာျမတ္မုနိလုံျခဳံေရးအတြက္ဘုရားႀကီးေျမာက္ဘက္ကပ္လ်ွက္ေနထုိင္ေစခဲ႔ပါသွ္ ။
ေလးသည္ေတာ္တပ္မႈးသားေျမးအဆက္တုိ႔ကုိ ဘုရားေစာင့္တံခါးမႈးေသာ႔ကုိင္ေသာ႔ထိန္းနင့္ေဝါေတာ္
ထမ္းမ်ားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းခဲ႔သည္

မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးနင့္ရခုိင္ကမန္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေတြျဖစ္သည္ ။

Dameio Ekoto မွကူးယူသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: