အေသဝနာ စ ဗာလာနံ … လူမိုက္ဆိုတာ ဂ်ိဳမပါ( ေဖါင္း )ယူနီေဖါင္းမေရြးတာမို႔ ေတြ႔႕ရခက္ျပန္

အေသဝနာ စ ဗာလာနံ

ကု–အကု ရိကၡာထုပ္ပါလို႔
ပု–အ ပု အနဥၨာဘိရယ္ နဲ႔
အစဥ္အလာသိ မထိုးေဖါက္နုိင္ျပန္။

ျမတ္ဗုေဒၶ မိန္႔ဆိုခ်က္ကို မွ
လူသာမန္ အသိေတြယွက္ပါလို႔
လူမိုက္ေခၚလူ႕ဗာလာ ။

အမ်ားသိတာျဖင့္ ဘုရားႏွင့္မကြာ
ေပဘူးရယ္လို႔
လူရူးေတြ အစဥ္အလါပိုက္ပါလို႔
လူမိုက္ကိုတဲ႔ သူတို႔မရွာ

ဘုရားသိလူမိုက္ဆိုတာ
ဂ်ိဳမပါ( ေဖါင္း )ယူနီေဖါင္းမေရြးတာမို႔
ေတြ႔႕ရခက္ျပန္ သပုရိႆအရွာ
မွန္လွ်င္ ျမန္မႀကာေတြ႔႕မည္ပေလး——–***

ကု=ကုသိုလ္
အကု=အကုသိုလ္
ပု=ပုညာဘိသခၤါရ
အ ပု=အပုညာဘိသခၤါရ
အနဥၨ=အနဥၨာဘိသခၤ ါရ
“”ကိုဖိုးရာမ””

ဒုစရုိက္မႈ႕အမ်ိဳးမိ်ဳးက်ဴးလြန္သူကိုလူမိုက္လို႔သိတာဗုဒၶဘာသာဝင္မွမဟုတ္အျခားေသာဘာသာဝင္
ေတြလည္းသိႀကပါတယ္။ဘုရားမပြင့္မွီကာလေတြမွာလည္းဒီလိုလူမိုက္ေတြကိုသိႀကပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ မဂၤလသုတ္မွာဦးစြာ အေသဝနာ စ ဗာလာနံ ဆိုတဲ႔လူမိုက္ကိုေရွာင္က်ဥ္ခိုင္းထား
တာအမ်ားသိလူမိုက္ေတာ့မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္ဘာ့ေႀကာင့္ဆိုရင္အျခားေသာ
ဘာသာဝင္ေတြလည္းဗုဒၶအဆံုးအမကိုမနာခံသည့္တိုင္သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္နဲ႔အမ်ားသိတဲ႔လူမိုက္
ကိုေရွာင္က်ဥ္ေနတာေတြ႔႕ေနရလို႔ပါစဥ္းစားႀကေပါ့ဗ်ာ အၾကံျပဳတာပါ။
“Martin”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: