ယခုက်င္းပမယ့္ေဘာလံုးပြဲမွာ လူခ်ကစားျခင္းကိုျပစ္ဒါဏ္ေဘာေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး

And ALL the players and parties must accept the TRUTH that….

IF we WIN, you all can submit the formal complaint letter of objection BUT must accept our decision even if we fail to consider your complaint.

But the board of referees had already decided that IF the opposing party wins and IF there is the prove of any wrong doings…we have the right to disqualify the winner so that we could crown our losing competitor.

ယခုက်င္းပမယ့္ေဘာလံုးပြဲမွာ
လူခ်ကစားျခင္းကိုျပစ္ဒါဏ္ေဘာေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

နာသြားသူကိုလည္း လူစားလဲခြင့္မျပဳပါဘူး။

ဂိုးစည္းအတြင္းလက္ျဖင့္ထိျခင္းအတြက္လည္း
အလြတ္တည္ကန္ျပစ္ဒါဏ္ေဘာေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဒိုင္အဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း
ကြင္းအတြင္းဝင္ၿပီးႀကီးၾကပ္မွာမဟုတ္ဘဲ၊
ကြင္းအျပင္မွာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအတြက္သီးသန္႔စာပြဲမ်ားခ်ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မေၾကနပ္ခ်က္ရိွရင္
ခိုင္လံုတဲ့သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔
အုပ္စုလိုက္လာေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
ေဘာလံုးပြဲကိုရပ္ထားမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္၊
တစ္ဖက္အသင္းက ဂိုးသြင္းသြားရင္
ခြင့္ျပဳမွာပါ။

ဒါ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္းကမ္းေတြ
လာေျပာရမယ့္ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္
က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူေရးဆြဲထားတဲ့
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ေဘာလံုးဥပေဒပါ။

ဒါကို
ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့
ေဘာလံုးအသင္းတိုင္း
ေလးစားလိုက္နာပါ့မယ္လို႔
က်မ္းက်ိန္ လိုက္နာၿပီးျဖစ္ရပါမယ္။

ပံု
ေမာင္တန္
ငွကၠထ
ေဘာလံုးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: