ယုတ္မာတဲ႔ ေဒဝဒတ္ရဲ႕လမ္းစဥ္ဟာ ဝီရသူ က်င္႔သုံးေနတဲ႔ လမ္းစဥ္ေလာက္မေကာက္က်စ္ခဲ႔ပါ

ဖခမည္းေတာ္ ဗိမၺိသာရ အေပၚသားမုိက္ အဇာတသတ္ ရဲ႕ယုတ္မာတဲ႔ ေဒဝဒတ္ရဲ႕လမ္းစဥ္ဟာ ဝီရသူ က်င္႔သုံးေနတဲ႔သမုိင္းဆက္ဘာသာဖ်က္သာသနာဖ်က္တုိင္းဖ်က္ျပည္ဖ်က္ လမ္းစဥ္ေလာက္မေကာက္က်စ္ခဲ႔ပါဘူး ။

စိဥၥမာဏဆုိတဲ႔မိန္မးယုတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕အေကာက္ႀကံမႈဟာေဟာကၤ်ားရင့္မာႀကီးျဖစ္တဲ႔ ဝီရသူရဲ႕ မိန္းမက်င့္မိန္းမႀကံ ေလာက္
ေဇာက္မနက္ခဲ႔ပါဘူး ။

မယ္ႏု မ်ဳီးဆက္သုံးခု ရဲ႕ညစ္ေပေနတဲ႔ ထမိန္ေဟာင္းေတြဟာအမ်ဳီးသားေရးဗန္းျပျပီး ျပည္သူေတြ စစ္ကြ်န္ဇတ္အတြင္း
သြပ္သြင္းေနတဲ႔ ဘာသာေရးအသုံးခ်ဖုိ႔ ဝီရသူ စီးထားတဲ႔အေရျခဳံ သကၤန္းေလာက္မညစ္ပတ္ခဲ႔ပါဘူး ။ ။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: