ေခတ္

““““““ ေခတ္ ””””””

– အက်ဥ္းေထာင္ ေတြက
– အာဇာနည္သမိုင္းျပတိုက္ေတြျဖစ္။

– အရက္ဆိုင္ ေတြက
– လူငယ္ Center ေတြျဖစ္။

– တရားရုံးက
– ပြဲစားတန္းျဖစ္။

– လယ္ကြင္းေတြက
– စစ္ေရးျပကြင္းေတြျဖစ္။

– ရဲစခန္းက
– အလွဴခံမဏၰပ္ျဖစ္။

– အစိုးရအဖြဲ႔က
– လူရႊင္ ေတာ္ေတြျဖစ္။

– ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြက
– စစ္ဆင္ ေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္။

– တကၠသိုလ္ေတြက
– က်က္ကသိုလ္ေတြျဖစ္။

– အက္က်ဴေကးရွင္းက
– က်က္က်ဴေကးရွင္းျဖစ္။

– လူေတြက
– ပို႔ကုန္ေတြျဖစ္။

– ေဆးရုံေတြက
– ဆင္းရဲသားပ ေပ်ာက္ေရးဇုံေတြျဖစ္။

– အသုဘအိမ္က
– ေလာင္းကစားရုံေတြျဖစ္။

– ကြမ္းယာဆိုင္ က
– ေဆးခန္း ျဖစ္။

– စစ္တပ္က
– အစိုးရ ေမြးျမဴေရးစခန္းျဖစ္။

– ေၾသာ္ ေခတ္ ေခတ္
– ျဖစ္ခ်င္ ရာ ျဖစ္ တဲ့ ေခတ္။

– ေသနတ္က
– အရူးလက္ထဲမွာ။ ။

One Response to “ေခတ္”

 1. drkokogyi Says:

  U Aung Tin

  ျမန္မာမြတ္စလင္ ဘဝ

  စစ္မတုိက္ဘဲ စစ္ေျမျပင္ေရာက္ေနသလုိ၊

  စစ္ေျပးမဟုုတ္ဘဲ စစ္ေျပးေတြလုိ၊

  ဒုကၡသည္မဟုုတ္ဘဲ ဒုုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနသူေတြလုုိ၊

  ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ဘဲ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားေတြလိုု

  သြားသတိ
  လာသတိ
  စားသတိ
  ေျပာသတိ
  ေနသတိ
  အိပ္သတိ
  ကားေမာင္းသတိ
  စက္ဘီး၊ ဆုုိင္ကယ္သတိ
  လၻက္ရည္ဆုုိင္သတိ
  ေစ်းသတိ
  ေခ်းပါသတိ
  ေသးေပါက္သတိ

  ဘယ္သြားသြား၊ ဘာလုုပ္လုုပ္၊ ဘာေျပာေျပာ သတိ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: