ဒီမို ေမေမ နင့္ သူမ၏သားသမီးမ်ား ကုလားေဆာ္တာေတာ့ အမ်ားေပ်ာ္စရာလို႔ ေတြးမ်ားေနသလား

ဒီမို ေမေမ နင့္ သူမ၏သားသမီးမ်ား

ကုလားေတြ ေသေႀက ဒုကၡ ေရာက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲလို႔ ေတြးေနႀကသလား

မ.ဆ.လ. သင္ဟာ ငါတို႕ရန္သူ ဒါေပမဲ႔ ကုလားေဆာ္တာေတာ့ အမ်ားေပ်ာ္စရာလို႔
စဥ္းလဲမႈ႕အေတြး ေတြးမ်ားေနသလား

တကမ႓ာလံုးကဲ႔ရဲ့ လူသားစစ္ေတြက ျပစ္တင္ႀကလည္း ဂယက္မရိုက္ခင္အထိ ဇိမ္ အတိ ပါပဲ

အေျခအေနေတြေျပာင္း ဂယက္ေဟာင္းေတြအႀကြ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈ႕စေတာ့မွ

လက္မြန္မဆြမွ ခ်စ္ခဲ႔ႀကပါေသာ ဒီမို မိတ္ေဆြစစ္ ကုလားခ်စ္ အမ်ားတို႔ ဒို႔တေတြကို လက္တြဲ
မခြဲ မဖ်က္ႀကစို႔နဲ႔ရယ္လို႔ ငိုပြဲဖြဲ႔ ခ်စ္ဟန္ျပ ဟန္ေဆာင္ဘဝကို ျပန္ယူႀကမဲ႔သူေတြပါလား ။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: