ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမည္

M-Media

popularmyanmar မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမည္
===========================
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အပါအဝင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ တြင္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ဆံုၾကမည္ျဖစ္သည္။


ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ ၂ ဦး၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္တို႔က ဖိတ္ၾကား ထား သူတို႔ႏွင့္ လက္ ခံေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ပိုင္းက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဖိတ္ၾကား စာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာမ က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ရွမ္းပါတီႀကီးႏွစ္ခု တို႔မွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား လည္းပါ ဝင္ သည္ဟု ဖိတ္ ၾကားလႊာအရသိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာ ခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈကို နိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲ သမၼတက ဦးေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြး သြား မည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ ကိုမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကအေသးစိတ္ မေျပာေသးေပ။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိေနခ်ိန္၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လံုးပန္း ေနခ်ိန္၊ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပေရးဆိုင္ ရာစနစ္ အျငင္းပြားေနခ်ိန္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အရွိန္ျမင့္လာခ်ိန္ႏွင့္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ စသည္တို႔ျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆံုမႈက ေကာင္းမြန္ သည့္ အေျဖတစ္ခုရွိလာရန္ အခြင့္အ ေရးတစ္ခုဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္း ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သမၼတႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားက ေတာင္း ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: