ဘုရားၿပီးရင္ေတာ့ ျငမ္းဖ်က္ပါလိမ့္မယ္..

ရွင္းရွင္းေလး ၂၀၁၅ မွာ မဲက မေသခ်ာေတာ့ဘူ

တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း သူတို႔ပါတီ န႔ဲ သူတို႔

ဒီေတာ့႔ ျပည္မ ယူရမယ္.

ျပည္မ မွာ ျပည္သူ႔အခ်စ္ပါတီ NLD မနိုင္နိုင္ဘူး

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္တုန္းက သိလိုက္ၿပီ..

ဒီေတာ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေမြးထုတ္ရမယ္

အသက္ကယ္ အရွက္ျပယ္ ေမြးထုတ္ရတယ္..

မ်ဳိးခ်စ္ ဆိုတ႔ဲ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ပဲ…

ေျမဇာပင္ မြတ္စလင္မ္ ….

အသဲၾကားက မ ဲတစ္ျပား က

ဘာသာၾကားက မဲ တစ္ျပား အသြင္ေျပာင္းလိုက္တာ ေပါ့…….

ဘုရားၿပီးရင္ေတာ့ ျငမ္းဖ်က္ပါလိမ့္မယ္..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: