ရခိုင္ၿပည္ကို ဗမာမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၄၂ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား….

“ဗမာေတြ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုရွင္းမွာလဲ? ”
မဟုတ္ဘူးဆိုလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ၿပန္ရွင္း
ဟုတ္တယ္ဆိုလည္း ၀န္ခံၿပီးေတာင္းပန္လိုက္

ရခိုင္ၿပည္ကို ဗမာမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၄၂ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား…..
(၁) ။ရခိုင္လူမ်ိဳး သံုးသိန္း( ၃၀၀၀၀၀) အသတ္ခံရၿခင္း
(၂) ။စစ္သံု႔ပန္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးကာ မိတၳီလာကန္ကိုတူးေဖာ္ေစခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူသံု႕ပန္းမ်ား၏အရိုးမ်ားကို တာရိုး ဖို႔ရာတြင္သံုးစြဲခဲ့ၿခင္း
(၃)။ ေၿမာက္ဦးေရႊနန္းေတာ္၏ေခါင္မိုးေၾကးၿပားမ်ားကိုခြာယူကာ
ၿမသိန္းတန္ႏွင့္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းသြန္းလုပ္ရာတြင္သံုးစြဲခဲ့ၿခင္း


(၄)ရခိုင္တို႔၏အထြြဋ္အၿမတ္ထားရာ မဟာၿမတ္မုနိဘုရားၾကီးအား အပိုင္းပိုင္းၿဖတ္ကာ အမရပူူရသို႔ အဓမၼယူေဆာင္သြားခဲ့ၿခင္း
(၅) ၁ရ၉၈ တြင္ ရခိုင္ေလးေသာင္းကို စစ္မႈထမ္းရန္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿခင္း
(၆) ၁ရ၉၉ တြင္ရခိုင္ဒုကၡသည္ ငါးေသာင္းေက်ာ္တို႔ စစ္တေေကာင္း(ကုလားၿပည္) သို႔ ထြက္ေၿပးရၿခင္း…
စာကိုး-ၿင္ီမ္းေအးအီမ္ ေရးသားေသာ – အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႔ လွမ္းၾကည့္ၿခင္း၂၀၁၂ ရခိုင္အေရးအခင္း စာအုပ္မွ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: