အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီစာပိတ္ပင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အေရးေပၚအမိန္႕ေၾကျငာစာ
စာအမွတ္ ၄၃၆/၅၉(စ)/ ၉၆၉
ႏိုဝင္ဘာ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ အဂၤါဟူးေန႕

အေၾကာင္းအရာ
အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီစာပိတ္ပင္ျခင္း။

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍
ႏိုင္ငံေတာ္ သမတမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္ သုံးသပ္ကာ
အမိန္႕ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီၾကီး၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ
ဗိုလ္မႉးၾကီးေအာင္ေသာင္း(အျငိမ္းစား) သည္

၁။ အဘတို႕အားလုံး အာဏာတည္ျမဲေရး၊
၂။ အဘတို႕ သားစဥ္ေျမးဆက္ခ်မ္းသာေရး၊
၃။ အတိုက္အခံမ်ား အညံ့ခံ ျဖစ္လာေရး၊
၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို တ႐ုပ္လက္သို႕ ေလွ်ာေလွ်ာလွ်ဴလွ်ဴ ထိုးအပ္ႏိုင္ေရး၊
၅။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း ပဋိပကၡမ်ားအလယ္ က်ီးလန္႕ စာစား ဘဝသို႕ေရာက္ရွိေရး၊
၆။ ႏိုင္ငံသားအေပါင္း ဆင္းရဲဒုကၡတြင္းထဲ က်ပ္တည္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊
အစရွိသည္တို႕ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္
အပင္ပမ္းဒုကၡခံကာ စဥ္းစားၾကံဆ စီမံခံ့ခြဲခဲ့ၾကသူ
မူလဘူတေက်းဇူးရွင္မ်ားအနက္
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို
က်ႏုပ္တို႕ လက္ေဝခံ႐ုပ္ေသးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္
မည္သို႕မွ် ျငင္းပယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။

ျမန္မာဒီမိုကလိမ္ေစ့ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီး၏
ဤသို႕ေသာ ဦးေဆာင္ နာယကၾကီးတစ္ဦးကို
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကလိမ္ေစ့ ရရွိသြားမွာကိုမလိုလားသည့္
အတိုက္အခံမ်ား၏ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈကို ယံုစားေနေသာ
အေမရိကန္အစိုးရက

၁။ အထိကရုန္းမ်ား၏လက္သည္၊
၂။ ျခစားမႈအားလုံး၏ ရင္းျမစ္ အျဖစ္ စြတ္စြဲသတ္မွတ္ကာ
အမည္မဲစာရင္း Black List ထည့္သြင္းလိုက္ပါသည္။

ဤသည္မွာ
လြတ္လပ္ေသာ တ႐ုပ္လက္ေဝခံျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏
အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ပါ၍
က်ႏုပ္တို႕ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးရွင္ကိုထိပါးလ်င္
မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
က်ႏုပ္တို႕၏ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ကမ႓ာသိေအာင္ျပသဖို႕လိုလာျပီျဖစ္သျဖင့္
ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႕ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမိန္႕
အေမရိကန္သမတ အိုဘားမား
အိုျမန္မာဟု အမည္မေျပာင္းမခ်င္း၊
လူမ်ိဳး ဘဂၤါလီ ဟု ဝန္မခံမခ်င္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ
ျပည္ဝင္ခြင့္ Visa ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမတၾကီး၏အမိန္႕အရ
ယေန႕ နံနက္ ေနထန္းတစ္ဖ်ားအခ်ိန္
က်ႏုပ္ကိုယ္တိုင္ ဤအမိန္႕ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ပံု
xxxxxxxx
ေမာင္တန္
အတြင္းေရမႈတ္
သမတလူၾကမ္းအဖြဲ႕ရုံး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: