ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေကာက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေကာက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ႏိုဝင္ဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၄ M-Media

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိယ္တုိင္ ျငင္းဆုိသည့္ ဘဂၤလီ အမည္နာမအား သတ္မွတ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏  မူ၀ါဒအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ ကုလသမဂၢတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျပည့္အ၀ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ထုိမူၾကမ္း၌ တုိက္တြန္းလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ဥေရာပသမဂၢမွ တင္သြင္းေသာ အဆုိပါမူၾကမ္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ မူ၀ါမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္၊ ျဖစ္ႏုိင္က ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယ သီတင္းပတ္၌ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမား မလာေရာက္ခင္အလ်င္ ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့့္ပတ္သက္၍လည္း အလြန္အမင္းစုိးရိမ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးရန္၊ ျပည္၀ေသာႏုိင္ငံသား သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔လူမ်ိဳးအား ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအတုိင္း သတ္မွတ္ခြင့္ေပးရန္အတြက္လည္း ျမန္မာအစုိးရအား တုိက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၁.၃ သန္းေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခံထားရၿပီး ျငႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံေနရကာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခုိင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ရာခ်ီေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔မွာ အေျခအေနဆုိးသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္။

ျမန္မာအစုိးရကလည္း ၎တုိ႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ မၾကားေသးမီက “ရခုိင္စီမံခ်က္” အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုိအစီအစဥ္အရ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရကာ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကုိ ခံရဖြယ္ရွိေနသည္။

ဥေရာပ သမဂၢမွ တင္သြင္းသည့္ အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး အတည္ျပဳရန္အတြက္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားကလည္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အသိမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

source: AP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: