” ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း “

” ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း ”
———————–

အေမရိကန္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လို႕
ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ ကံၾကမၼာ
အလွည့္ အေျပာင္းေတြမွာ ေကာင္း
သြားတဲ့ ႏိုင္ငံ ရွားေပမဲ့ ဆိုးသြားတဲ့
ႏိုင္ငံေတြ ကမ႓ာမွာ လက္ညိႈးထိုးရင္
မလြဲပါ။

အေမရိကန္ အစိုးရ အသစ္ေျပာင္းတာႏွင့္
အတူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ
လည္း အစိုးရ အသစ္ ႏွင့္ အတူ ေျပာင္း
လဲေလ့ ရွိတာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ
ရဲ့ ထူးျခားခ်က္ တခု ျဖစ္တယ္။

သို႕ေသာ္လည္း အေမရိကန္ အက်ိဳးစီးပြါး
ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေတာ့ ေရြ႕မ
သြားပါ။

အိုဘားမား အစိုးရရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီမွာ
အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကို ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္ၾကီး
လက္ေအာက္မွ ကယ္တင္ရန္ အထူးသျဖင့္
ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး ႏွင့္ တရုတ္ရဲ့ ဝါးျမိဳျခင္း
လုံးလုံး ခံေနရတဲ့ နီေပါ၊ ဘူတန္၊လာအို ႏိုင္ငံ
ငယ္ေတြၾကားမွာ စစ္ေရးအရ၊ စီးပြါးေရး အရ
အခ်က္အျခာ က်ေနတဲ့ ဗမာျပည္ အေရးဟာ
ထိပ္တန္းမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ အေမရိကန္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ျပီး ေဒၚစု ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း
သလို စစ္အစိုးရ နဲ႕လည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးလာတာမ်ိဳးေတြလုပ္လာတာ အိုဘား
မား အစိုးရ စတက္လာကတည္းက ျဖစ္တယ္။

ဗမာ စစ္အုပ္စု အေနႏွင့္လည္း ဘြတ္ရွ္
အစိုးရ ကာလ တေလွ်ာက္လုံး အေမရိကန္
နဲ႕ အေစးမကပ္ခဲ့တာမို႕ အိုဘားမား အစိုးရ
လက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေပၚလစီကို
အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ျပီး တပည့္ ခံခ်င္ေနတာ
ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ရယ္ ၊
အာဏာသိမ္း ဒု-စစ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္
ရွိေနတာရယ္ေၾကာင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ေနာက္
တစ္လွမ္းဆုတ္ျပီး အထူအပါး နားမလည္ ၊
ထိပ္တြင္မက မ်က္ႏွာေျပာင္ပါ တိုက္ရဲတဲ့
အိမ္ေမြးျခံေပါက္ သိန္းစိန္ ကို အရပ္ဝတ္နဲ႕
အေပၚထိုးတင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံေျပာင္း၊
အမည္ေျပာင္းေတြလုပ္၊ အိမ္ေပါက္ဝ က
ထိုင္ေစာင့္ခိုင္းျပီး အေမရိကန္ ေဘာလာရင္
ျမိဳဖို႕ ပါးစပ္ဟခိုင္း အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ျပီး
ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယေန႕ အထိ ကုလား
ကာ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲၾကီးေတြ နဲ႕
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္။

တစ္လမ္းသြား ႐ိုးသားတဲ့ ေဒၚစု နဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့
အခါ သေဘာတူညီမႈ မရသလို အတိုက္အခံ
ပါတီ အျဖစ္ ရပ္လွ်က္ စစ္အစိုးရကို ခံတိုက္ဖို႕
သေဘာထား မေျပာင္းလဲဘဲ တင္းခံေနတယ္လို႕
အဲဒီအခ်ိန္ကအသံေတြထြက္ခဲ့ေပမဲ့ အေမရိကန္
ေတြ အေနနဲ႕ ေဒၚစုပါသည္ေသာ္၎၊ မပါသည္
ေသာ္၎ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အစီအစဥ္
ရွိႏွင့္ျပီးသားမို႕ ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ေဖာက္တဲ့
အေနနဲ႕ စစ္အုပ္စု အေပၚ ပိတ္ဆို႕မႈေတြကို
အာမခံခ်က္ အခ်ိဳ႕နဲ႕ စတင္ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့
တယ္။

တကယ္တန္း ေျပာရရင္ အဲဒီ အေျခ အေန
ဟာ စစ္အုပ္စု အလိုရွိေနတဲ့ အကြက္ထဲ
အေမရိကန္ေတြ တည့္တည့္ဝင္လာတယ္
လို႕ေတာင္ သုံးသပ္လို႕ ရပါတယ္။

အေၾကာင္းက တရုတ္ၾကီး ကို အေဖ ေခၚ
ျပီးသား စစ္အုပ္စုဟာ အေမရိကန္ ေဘာ
ျမိဳျပီး ေဒၚစုကို ေခ်ာင္ထိုးထားဖို႕ အခြင့္
အလမ္း အျပည့္အဝ ရသြားသလို တရုတ္
ၾကီး ကို အေမရိကန္ နဲ႕ လွည့္တိုက္လိုက္
အေမရိကန္ကို တရုတ္ၾကီးနဲ႕ လွည့္ျခိမ္း
ေျခာက္လိုက္နဲ႕ ခဏတာ အေနေခ်ာင္တဲ့
ႏိုင္ငံေရး အေပၚစီး ကစားခြင့္ရသြားခဲ့ပါ
တယ္။

အေမရိကန္ ေပၚလစီ ကို ေဖာ္လံဖား
ေထာက္ခံတဲ့ အေနနဲ႕လည္း ဘယ္တုန္းက
မွ ဆက္စပ္မႈ မရွိတဲ့ အယ္ေကးဒါး ဇတ္လမ္း
ကို ဗမာျပည္ထဲ ရခိုင္ နယ္စပ္ကေန စတင္
ေခၚသြင္းပါေတာ့တယ္။

ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ စီမံဖို႕ အာဏာကုန္ လႊဲ
ခံထားရသူဟာ ေတာင္သာသား ေအာင္ေသာင္း
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း
ျဖစ္ေျမာက္ ဖန္တီးေရး ေအာင္သာ တပ္မေတာ္
ဖြဲ႕ျပီး တစ္ဖက္က ေငြေၾကး အျပည့္ အဝ
ေထာက္ပံ့ ေပးထားတဲ့ မဘသ ဝီရသူကို
ေရွ႕တန္းတင္ျပီး ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း
ျဖစ္ေအာင္ အေပါက္ေစာင့္ ဥပေဒ နဲ႕စတင္
ကစားခိုင္းပါေတာ့တယ္။

ဒီလို အေျခအေနမွာ အတိုက္အခံ အျဖစ္
ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရပ္တည္လာတဲ့ ေဒါစု
တစ္ေယာက္ ပံုမွန္ အတိုင္း အတိုက္အခံ
အျဖစ္ ရွိေနရမဲ့ အစား ဒီခ်ဳပ္မွာ မူေျပာင္း
လဲ၊ ခြဲေရး တြဲေရး ေတြလုပ္ျပီး အေမရိကန္
ေရစီးေၾကာင္းထဲကို ေျခစံုပစ္ဝင္ဖို႕ ေနာက္
ဆုံး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႕အနားေနျပီး ဘဝ
ပ်က္ခံ၊ ေထာင္က်ခံ၊ အေသခံလာတဲ့ အဖြဲ႕
ဝင္ေကာင္းေတြ အေပၚ ကတၱီပါ လမ္းခြဲလို႕
အမည္လွလွေပးျပီး သစၥာေဖာက္ခါ စစ္အ
စိုးရရဲ့ ေျခဥေရာ ေျခမေရာ ကိုင္ျပီး ထမီစြန္
ေတာင္စြဲ အေျပးအလႊား ေနပူေတာ္သြားျပီး
သစၥာခံ၊ပုဝါ ႏွစ္စံုခ်ျပီး တမတ္သား လႊတ္ေတာ္
ထဲ ရရာ ေနရာအတင္းယူ ဝင္ထိုင္လိုက္ပါေတာ့
တယ္။

ဗမာ စစ္အစိုးရ တစ္ခ်က္ခုတ္လိုက္တာ (၅) ခ်က္
ေလာက္ ျပတ္ထြက္ျပီး သူတို႕အတြက္ ဗိုလ္ေနဝင္း
ေတာင္ မမက္ဖူးတဲ့ အိမ္မက္ စည္းစိမ္ေတြ အျဖစ္
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူရာဝင္ေရး အခြင့္အေရး
ေတြ အမ်ားၾကီး ရရွိျပီး ဗိုလ္သန္းေရႊလည္း အသက္
အာမခံရသြားသလို၊ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ အားလုံးလဲ
ပိတ္ဆို႕မႈေတြရွင္းျပီး ႏိုင္ငံတကာ သြားလို႕ ရသြား
သလို၊ အာဏာလည္း လက္ထဲ မေပ်ာက္ မပ်က္
ရွိေနျပီး ေဒၚစုကိုလည္း ေခ်ာင္ထိုးထား အသက္
႐ႈေခ်ာင္သြားပါေတာ့တယ္။

ေဒၚစု ကို ေနရာေပးသလိုလို နဲ႕ အေမရိကန္ အျမင္
လွေအာင္ ပူးေပါင္းျပီး ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ေရး
အသြင္ေဆာင္ထားဟန္ ျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ
ပဲ ဒီခ်ဳပ္ ကို သူတို႕လူေတြနဲ႕ အစားထိုးျပီး အပိုင္စီး
ထားသလို ၈၈ ေက်ာင္းေဟာင္းေတြကိုလည္း ဘဝ
မွာ မျမင္ဖူးတဲ့ ေငြေၾကးေတြနဲ႕ ခရိုနီေတြကတဆင့္
ျမိဳဆို႕ေစျပီး ျဖိဳခြဲ ႏုတ္ပိတ္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။

စစ္အုပ္စု လုပ္သမွ် ကံၾကမၼာကလည္း မ်က္ႏွာသာ
ေပး လုပ္တိုင္း ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ထင္ရေပမဲ့ ထုံးစံ
အတိုင္း ေခြး႐ူးေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္ ဆိုသလို
တိုင္းရင္းသားေတြကို ဒုတိယ ပင္လံုလို႕ အမည္
တပ္ျပီး သူတို႕ သစၥာခံ လုပ္တဲ့ အခါ မယံုၾကည္လို႕
လက္မခံတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္
အတိုင္း ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ မရပ္သလို သတ္ျဖတ္ေန
မႈေတြလည္း မရပ္ခဲ့ပါ။ အေကာင္းဆုံး ဥပမာ အေန
နဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြကို အမွန္ျမင္ေအာင္ ခ်ျပ ရွင္း
လင္းႏိုင္တဲ့ ကိုပါၾကီးကို အေပ်ာက္ရွင္းလိုက္တာ
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္
ေရး ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖုံး ကြာက်ခဲ့ေတာ့တယ္။

ထိုနည္းတူစြာ အမွားမ်ားထဲက အမွားၾကီး မွားခဲ့တဲ့
လူမ်ိဳးေရး ဘာသာရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္တီးျပီး
ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ် ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အတူေက်ာ္လႊားခဲ့တဲ့ ႒ာေန ဗမာ-မူဆလင္ ကျပား
အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြ ကို အၾကမ္းဖက္ သတ္
ျဖတ္ခဲ့ျခင္းဟာ စစ္အုပ္စု ရဲ့ ရုပ္သြင္အစစ္ကို ကမ႓ာ
ကလည္း သိရွိသြားသလို အိုဘားမား အစိုးရလည္း
စိုးရိမ္စိတ္ အျပည့္ နဲ႕ သူတို႕ ေပၚလစီ ကို ျပန္လည္
သုံးသပ္လာရပါေတာ့တယ္။

ဘင္လာဒင္ ကို အေသမမိခင္တုန္း က စစ္အုပ္စု
လုပ္ေနတဲ့ ဒီဇတ္လမ္းမ်ိဳးက ဟုတ္သလိုလို ရွိေန
ေပမဲ့ အေသမိျပီးေနာက္မွ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္တီး
ျပီး ႏွိပ္ကြပ္ေနမႈဟာ ဒီကေန႕ ကမ႓ာ့ အခင္းအက်င္း
မွာ ေနရာ မရွိေတာ့ပါ။ စစ္အုပ္စုကလည္း ေခသူ
မဟုတ္တာေၾကာင့္ ယေန႕ ေခတ္စားတဲ့ အိုင္းစစ္ နဲ႕
အတင္း ဇတ္ထုပ္ထိုးတင္ေပမဲ့ ဒီတခါ အေမရိကန္
ေတြ ကို အရင္လို လိမ္လို႕မရေတာ့ပါ။

ဒီလို အခင္း အက်င္းေတြနဲ႕ ရွိေနတဲ့ ဗမာျပည္ကို
မၾကာခင္ အိုဘားမား လာပါေတာ့မယ္။

မလာခင္မွာ ေအာင္ေသာင္း ကို အရင္ရွင္းထားတာ
ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သာတပ္ နဲ႕ မဘသ
ကို ေျခေထာက္႐ိုက္ခ်ိဳးျပျပီး လုပ္ၾကံ ဇတ္လမ္း
ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္တီးေနတာ
ရပ္ဆိုင္းဖို႕ မီးစိမ္း အရင္ျပလိုက္တာလို႕ နားလည္
ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြမွာရွိတဲ့ ေအာင္ေသာင္း
ရဲ့ ဘီလွ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ေဒၚလာေတြဟာ ေငြေသ
ျဖစ္သြားသလို ထိတို႕လို႕လည္း မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ေသာင္းပိုင္ ဘဏ္က ေငြေတြကို
မဘသ ေတြ အေျပးအလႊား ထုတ္ယူေနတဲ့ ျမင္
ကြင္းေတြ ေပၚလာတာ ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသားေရး
ဘာသာေရး ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘဲ ေငြ နဲ႕ လဲစား
ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ ဘုန္းၾကီးေတြနဲ႕ အဝကြၽန္း
သား ရခိုင္ဆိုးေတြ ရဲ့ ေတာ္သလင္းလ ဟာလဲ
ကုန္ဆုံးသြားခဲ့ပါျပီ။

ေခ်ာင္ထိုးခံေနရတဲ့ ေဒါစုလည္း သူ႕အေျခအေန
အမွန္ကို ေလးပြင့္ဆိုင္ ဇတ္လမ္းမွာ သေဘာ
ေပါက္သြားတာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ မေကာင္း ညိႈးႏြမ္း
အျမင္ကို အထင္အရွား အားလုံး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျပီ။

ဒီေနရာမွာ အိုဘားမား မလာခင္ (သို႕) ၂၀၁၅
မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာဆယ္ဖို႕ ေဒၚစု ရဲရဲ
လုပ္သင့္တာက ေျခစံုပစ္ကန္ထားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းေတြနဲ႕ ျပည္သူကို မေတာင္း
ပန္ရင္ေတာင္ နဂိုေနျမဲ သိကၡာ အျပည့္ ရွိတဲ့
အတိုက္အခံ အျဖစ္ ျပန္လည္ ရွိသင့္သလို
စစ္အုပ္စု နဲ႕ ပူးေပါင္းျပီးေကာက္ေတးပါတီ
တက္ကေနျခင္း ကို ရပ္ဆိုင္း ၍ ခေရပင္
လမ္းဆံုက ဂ်မ္းဘံု ဘဝ နဲ႕ လမ္းခြဲ ထြက္ခြါ
သင့္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း ရစရာ တစ္ခု
မွ မရွိ ေတာ့ပါ။

မိမိ အျမင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းဟာ အိုဘားမား
အစိုးရ ေပၚလစီ မည္သို႕ ရွိေစကာမူ တိုင္းျပည္
ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳး အတြက္ ေရရွည္ ေကာင္းႏိုင္
မယ္ ျဖစ္သလို သမိုင္းမွာလည္း နံမည္ေကာင္း
နဲ႕ က်န္ရစ္ေစမယ္ ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါ
တယ္။

တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးႂကြယ္ ဆိုတဲ့
အတိုင္း အိုဘားမား လာျပီးေနာက္ ဘာ
ေတြ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေလမလဲ ၊
ပိုေကာင္းလာမလား၊ ပို ဆုတ္ယုတ္သြား
မလား၊ အလုံးစံု ပ်က္သုဥ္းျခင္းကို ဦးတည္
သြားမလား ဆိုတာေတာ့ မ်က္စိ လ်င္လ်င္
ဖြင့္ နား တဝင့္ဝင့္စြင့္ ေစာင့္ၾကည့္ယံုမွ
အပ အျခား မရွိပါ။

ဪ ေမ့ေနမွာ စိုးလို႕ သတိေပးခ်င္
ေသးတယ္။

အိုဘားမား ရဲ့ နံမည္ အျပည့္ အစံုက
Barack Hussein Obama II ေနာ္။

အလယ္ နံမည္ က ဟူစိန္ ျဖစ္သလို
အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ကာတာမွာ ငယ္စဥ္
ဘဝ ပေထြးျဖစ္သူ အင္ဒို ႏိုင္ငံသား
Lolo Soetoro နဲ႕အတူ ေနထိုင္ ၾကီးျပင္း
ခဲ့တယ္လို႕လည္း မွတ္သားဖူးတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

Andrew Soe
၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: