စစ္သား စစ္ဗိုလ္ လုပ္တယ္ ဆိုတာ လြယ္တယ္မ်ား မွတ္ မေနနဲ႔ လူသတ္ရတယ္ ဓါးျမတိုက္ရတယ္ ခိုးတတ္ရတယ္ လိမ္တတ္ရတယ္ မေကာင္းမႈေတြကို ခါးဝတ္ပုဆိုးလို ျမဲေနေအာင္ ဝတ္ထားရတယ္

November 3 2014

 ငါ့တူ မင္းႀကီးလာရင္ဘာလုပ္မွာလည္း ?

က်ေနာ္စစ္ဗိုလ္ႀကီးလုပ္မယ္

ေဟ့ေကာင္ တိတ္စမ္း တို႔အမ်ိဴ းမွာ
စစ္ဆိုရင္ ေရေတာင္ စစ္မေသာက္ဘူး မွတ္ထားကြ …
မိဘ ဘိုးဘြား ဘီဘင္ လက္ထက္ထဲမွ ထိန္းသိမ္းလာတဲ႔ ကိုယ္က်င့္ တရားေတြ ဂုဏ္သိကၡာေတြ မင္းဖ်က္ဆီးေတာ့မလို႔ လား

စစ္သား စစ္ဗိုလ္ လုပ္တယ္ ဆိုတာ လြယ္တယ္မ်ား မွတ္ မေနနဲ႔ လူသတ္ရတယ္ ဓါးျမတိုက္ရတယ္ ခိုးတတ္ရတယ္ လိမ္တတ္ရတယ္ မေကာင္းမႈေတြကို ခါးဝတ္ပုဆိုးလို ျမဲေနေအာင္ ဝတ္ထားရတယ္ လိုအပ္လို႔ အထက္က အမိန္႔ေပး လာရင္ သူမ်ား သားမယား ကို ဘလက္ကာယ ျပဳက်င့္ရတယ္
မင္း အဲ႔ဒါေတြ လုပ္နိုင္လို႔လား …ေခြမသား သြားေတာ့…
ငါလုပ္လိုက္လို႔ …ေတာက္…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: