မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သျဖင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းခံရမႈ (Analysts)

မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သျဖင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းခံရမႈ (Analysts)ႏိုဝင္ဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၄ M-Media

ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အာဏာရ ၾကံခိုင္ေရး ပါတီ၏ ထိပ္တန္းရာထူးျဖစ္သည့္ အၾကံေပးျဖစ္ၿပီး ၾသဇာႀကီးသူ ဦးေအာင္ေသာင္းကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ယိုင္နဲ႔ေစျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တြန္းအားေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔ (၃၁.၁၀.၂၀၁၄) ရက္တြင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနမွ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလိုက္သည္။

 

လက္ရိွႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဂယက္ရိုက္ခဲ့ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ားကန္ေပးေနသူဟု သံသယ၀င္ျခင္းအေပၚ သူ႔အား အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျခလွမ္းသည္ ျမန္မာ အစိုးရအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အရိွန္မေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ သတိေပးအခ်က္ျပမႈကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟုလည္း ၎တို႔က ေထာက္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ၎ျပင္ စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို စစ္တပ္၏ အမာခံလူတစ္ဦး၊ သူႏွင့္ သူ႔သားမ်ားမွာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္မႈကို အသံုးခ်၍ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ကာ သူၾကြယ္ျဖစ္ေနသူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ၾကရသည္။

၀ါရွင္တန္က ဦးေအာင္ေသာင္း အေၾကာင္း အေလးအနက္ ထားလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လူနည္းစု၀င္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အေပၚ အမုန္းတရားျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ဗုဒၶအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ သံဃာအုပ္စုျဖစ္ေသာ ၉၆၉ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ စာနယ္ဇင္းသမားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတီးလ္ လင့္တ္နာမွ ဆိုသည္။

လင့္တ္နာက “သူက ၉၆၉ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနသူလို႔ အေမရိကန္ဖက္က ယံုၾကည္ထားပံုရတယ္။ ၉၆၉ လုပ္ရပ္မ်ားဟာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလို႔ ေခၚ ဆိုထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အတားအဆီးျဖစ္ေစတယ္” ဟုဆိုၿပီးေနာက္ “ ဦးေအာင္ေသာင္းက ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရးေတြကို အဟန္႔အတားျပဳမႈမွာ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ရိွ/မရိွဆိုတာကေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္” ဟူ၍ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

အလြတ္တန္းနို္င္ငံေရး သံုးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးရန္မ်ဳိးသိန္းက အေမရိကန္အစိုးရသည္ ဦးေအာင္ေသာင္းအား ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမျပဳမီ ယင္းလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ပါ၀င္ပ တ္သက္မႈရိွသည္ကို ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွထားၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

“အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေၾကျငာခင္ သူ႔အေၾကာင္းကို အႏုစိပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ထားလိမ့္မယ္လို႔ သံသယ၀င္စရာ မရိွဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ကို အိုဘားမားရဲ႕ခရီးစဥ္ မစတင္မီ ကပ္ၿပီး ေၾကျငာတာ ကေတာ့ ထူးျခားေနပါတယ္”။

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား၏ အဆိုအရ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ေရွ႕ေျပး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအေပၚ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရာ၌ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကိုက္ လူမ်ဳိးေရး၀ါဒက်င့္သံုးရာ၌ လည္းေကာင္း ၉၆၉ ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းအား မႏၱေလးရိွ ဦး၀ီရသူ၏ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ၀င္ထြက္ သြားလာမႈ ရိွေနခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး၊ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ေတာင္သာ အမည္ရိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္ေသြးၾကြနယ္ေျမကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု သတင္း တစ္ရပ္က ဆိုထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴး တစ္ရပ္၌ ဦးေအာင္ေသာင္းက ၉၆၉ လုပ္ငန္းတြင္ မည္သည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ကာ ထိုလုပ္ငန္း၏ေခါင္းကိုင္ ဦး၀ီရသူ၏ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ထင္ထင္ရွားရွား သြားလာျခင္း အေပၚ အေရးမႀကီးသေယာင္ ဆိုခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိမိမွအားေပး ေထာက္ခံသည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

တနလၤာေန႔အထိ ဦးေအာင္ေသာင္းထံမွ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် ထြက္ရိွမလာေသးေခ်။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ရိွ/မရိွကို မိမိ မသိရိွပါေၾကာင္း ဦး၀ီရသူက ဆိုသည္။

“မႏၱေလးမွာ သူေျပာဆိုခဲ့တာကေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ သူပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ လူေတြ စြပ္စြဲေနတဲ့အေပၚ စိုးရိမ္မိတယ္ဆိုတာပါပဲ”။

ဤသည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဦးသိန္းစိန္၏ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အစိုးရ တက္လာခ်ိန္အတြင္း အေမရိကန္မွ အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းမႈ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ဦးမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးေဟာင္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး သိန္းေဌးျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျမာက္ကိုးရီးယား လက္နက္မ်ား တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္အေစာပိုင္း၌ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက သူ႔အား ပိတ္ဆို႔စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံႏွင့္အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးညီလာခံသို႔ သမၼတအိုဘားမားမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၂-၁၃ ရက္တြင္ လာေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မလာေရာက္မီ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔က ေၾကျငာခ်က္ ထြက္လာခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ကာလမ်ားအတြင္း အိုဘားမား အစိုးရအေပၚ ကြန္ကရက္၏ေ၀ဖန္မႈ ႀကီးထြားလာေနခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး အဆိုတင္သြင္းမႈကို အစိုးရမွ ကာဆီးလိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးထား သလို ကခ်င္ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံေရးကို စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနေၾကာင္း ကြန္ကရက္မွ ဆိုေနသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းကို စစ္တပ္ အေျချပဳႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ USDP ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေတြ႕ၾကရၿပီး၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နယ္လွည့္ခရီးစဥ္တြင္ သူမ၏ေနာက္လိုက္ ဒါဇင္မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္ေရး အုပ္စုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ဦးေအာင္ေသာင္းအေပၚ တစ္သီးပုဂၢလ အားျဖင့္သာ ဦးတည္ၿပီး အစိုးရယႏၱရား တစ္ခုလံုးေပၚ ရည္ရြယ္မႈ မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အရိွန္မေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေနျပည္ေတာ္ကို သတိေပးခ်က္ အျဖစ္ ေပၚလြင္ေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ ထားရိွေသာ အိုဘားမား၏ေပၚလစီ အေပၚကိုလည္း ႏွစ္သိမ့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူထုဖိုရမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ဆိုသည္။

“ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ စစ္တပ္ အမာခံတစ္ဦးအျဖစ္ အစိုးရ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔လိုလူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲက ႏိုင္ငံေရး ကစားပြဲမွာ သူ႔ကို ဆြဲသံုးလိုက္ျခင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကလည္း ဦးသိန္းေ႒းအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက ပိတ္ဆို႔မႈျပဳခဲ့တာ ဒီကအစုိးရအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ႀကီးမားတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ဘူးဗ်”။

အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးသိန္းစိိန္အစိုးရ အတြက္ အခ်က္ျပ သေကၤတျပဳျခင္းက အိုဘားမား အစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ မရိွေၾကာင္း လင့္တ္နာမွ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္၏ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး တြမ္မာလီေနာ့စကီး က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္တင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အမည္ပ်က္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာျပသည္။

“ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ေနၾကတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္သူေတြကုိ ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွတဲ့အထဲက ဘယ္အရာမဆို ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းပို႔ေနတဲ့ အင္အားစုေတြရိွေနတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္က လံုး၀ သတိမလြတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲေျပာဆိုေနတဲ့ အတိုင္း အဲ့ဒီသူေတြကို လိုအပ္လာရင္ တန္ျပန္တုန္႔ျပန္သြားပါမယ္”။

အာဏာရွင္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းအမ်ားစု ပါ၀င္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ အမ််ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးလွေဆြက မိမိ၏ပါတီ ေမွးမွိန္ေစေရးအလုိ႔ငွာ ဦးေအာင္ေသာင္း အေပၚ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲထားသည္။

“(ဒီလို) အမည္ပ်က္ စာရင္းထုတ္ျပန္မႈဟာ NLD နဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးရိွေနတဲ့ အေမရိကန္က USDP ကို တိုက္ခိုက္ခ်က္ တစ္ရပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းေပၚျပဳလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ညစ္ပတ္တဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ထပ္ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္”။

NLD ၏ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦး၀င္းထိန္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ နားမလည္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ေထာက္ခံလာသူဟု မိမိမွယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူနဲ႔ေျပာဆိုမိသေလာက္ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ရပ္တည္ခ်က္ေပ်ာ့ေျပာင္းလာသူလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀မွာ ရိွေနေသးသမွ် ၉၆၉ အဖြဲ႕အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုကို ေတြ႕ဆံုႏိုင္တယ္ေလ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လုပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီလိုကာလမ်ဳိးမွာမွ သူ႔ကို ဘာေၾကာင့္ (အမည္ပ်က္)စာရင္းထဲ သြင္းရတာလဲ ?”။ ဦးဝင္းထိန္ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ဧရာဝတီသတင္းဌာန အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ KYAW HSU MON ၏ “Aung Thaung Blacklisted for Links to Anti-Muslim Violence: Analysts” ကို ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: