မိုးေကာင္းကင္စက္ ဝဠာထက္ဝယ္ ၿဂိဳဟ္ခံု အမ်ား လ်ွက္ခါသြားလ်က္ လားလားမတိုက္ မထိခိုက္ဘူး

က်ြန္မအပါေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ပါ

လူသားတီထြင္
လမ္းျပင္ဆင္သည္
ကားတြင္တပ္ထား
ဘရိတ္မ်ားျဖင့္
မ်ားျပားအႏၲရာယ္
မတြယ္ေစရန္
ေကာင္းစြာဟန္ခ်က္
မပ်က္မွန္ကန္
အစဥ္တန္ေအာင္
တဖန္တီထြင္
သူျပင္ဆင္သည္……..

သို႔ေသာ္ျငားလည္း
ဘရိတ္ၿမဲရန္
မဖန္နိုင္ဘူး
ေဒါင့္တြင္ထူးစြာ
လမ္းကူးသာေအာင္
စံုလင္ေရာင္ျဖင့္
နီေရာင္စိမ္းဝါ
သူျပပါလည္း
တိုက္ခါအၿမဲ
လူကိုခဲ၍
ေသပြဲဝင္ရျပန္ေပသည္…….
~~~~~~~*~~~~~~~
မိုးေကာင္းကင္စက္
ဝဠာထက္ဝယ္
ဝင္းလက္ေရာင္စံု
မရွိတံုလည္း
ၿဂိဳဟ္ခံု အမ်ား
လ်ွက္ခါသြားလ်က္
လားလားမတိုက္
မထိခိုက္ဘူး
ေမွာင္မိုက္ခါသြား
ေမွာင္ခ်ထားလည္း
သူ႔သြားလမ္းမွာ
သူသာသြားသည္
ေခတ္ခါ သမယ
နွစ္မ်ားလွၿပီ
ဘယ္က ထိန္းလို႔ထားသနည္း????
~~~~~~~*~~~~~~~
ထားသူကိုရွာ
သင့္သခၤ်ာျဖင့္
ကြန္ပ်ဴတာပင္
မနိုင္စြမ္းထင္
ဥာဏ္စြမ္းအင္ျဖင့္
ဆင္ျခင္သံုးသပ္
အသင္မွတ္ေလ………
ထပ္ခ်ပ္မကြာ
အသ်ွင္သာဟု
ရင္မွာေတြ႕လာ …… ခံစားရမည္

{ဦးေဂၚရာ (သင္းဒန္ေပါက္)}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: