သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳလိုက္ၾကပါစို႔-

သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳလိုက္ၾကပါစို႔-

လက္နက္မဲ့ အရပ္သားတေယာက္အေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ က်ဴးလြန္လိုက္ၾကတာ
ဘယ္ေလာက္မ်ား လက္ယဥ္ေနၾကသလဲ

ဒါ- ကိုပါႀကီး ကိစၥ ေပၚသြားလို႔သာေပါ့-

တနိုင္ငံလံုးမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ-

ဒီလို ရိုက္သတ္ထားတဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေနၿပီလဲ-

အယင့္ အယင္ အသတ္ခံရတဲ့သူေတြရဲ႕ ၀ိဥာဥ္ကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္၎-

ကိုပါႀကီးရဲ႕ ၀ိဥာဥ္အေပၚ သစၥာရွိျခင္း အားျဖင့္၎-

ေနာက္ေနာင္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့စစ္တပ္ရဲ႕လူသတ္မႈေတြကို ဟန္႔တားေသာအားျဖင့္၎-

ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရတဲ့အမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကတဲ့-

ဖမ္းဆီးသူ
ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားခဲ့သူ
စစ္ေဆးခဲ့သူ
စစ္ေဆးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သူ
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့သူ
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သူ
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေနသည္ကို သိရွိပါလ်က္ မတားျမစ္ခဲ့သူ
အေလာင္းကို ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သူ-
သတင္းမွားကိုလိမ္ညာထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သူ
လူသတ္မႈကို ဖုန္းကြယ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သူ
လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏တာ၀န္ရွိသူ
– အားလံုးကို ၎တို႔ တာ၀န္ရွိသည့္အတိုင္း-၎းတို႔ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္အတိုင္း လူအမ်ားလိုက္နာရေသာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြား သည္အထိ မဆုတ္မနစ္ ေတာင္းဆိုသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: