အေမရိကန္ အစိုုးရရဲ႕ ဒုုတိယေျမာက္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ လာေတာ့မယ္ ဦးျမင့္ေဆြ နဲ ့ ဦးညဏ္၀င္း စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ခင္ေဇာ္ဦး ေမာင္ေမာင္ေအး ကိုုကိုု

ၾကားရ ၾကားရ နား၀မွာ မဂၤလာ ရွိလုိက္ေလ ဗ်ာ ။ အေမရိကန္ အစိုုးရရဲ႕ ဒုုတိယေျမာက္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ လာေတာ့မယ္လုုိ ့သတင္းရပါတယ္။

ရန္ကုုန္တိုုင္းက ဦးျမင့္ေဆြ နဲ ့ ပဲခူးတိုုင္းက ဦးညဏ္၀င္းတိုု ့ျဖစ္တယ္လုုိ ့သိရပါတယ္။

စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ အျဖစ္ အေရးယူဖုုိ ့ျပင္ဆင္ေနတာကေတာ့ ခင္ေဇာ္ဦး၊ ေမာင္ေမာင္ေအး ၊ ကိုုကိုု တိုု႕ ကိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုုမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း ကိုုအေရးယူ ျပီးေနာက္ … ျမန္မာ ျပည္ရင္းႏွီးျမွပ္နံမႈ ဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္း ၁၄ ခု ၊ ျပည္ပ လုုပ္ငန္း ၉ ခုု စုုစုုေပါင္း တန္ဖိုုး ၁၈. ၂ ဘီလီယံ ကိုု Black money ၊ Black Business လုုပ္သြားမယ္လုုိ ့သိရပါတယ္။

news source; @Moe Thee Zun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: