“ျပည္သူတို႕၏ ေပ်ာ့ကြက္ ကို စြမ္းအား႐ွင္ဘုန္းႀကီးတုေတြနဲ႕ အသံုးခ်ထိုးႏွက္ေနေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား”

Cho Tu Zal

“””ျပည္သူတို႕၏ ေပ်ာ့ကြက္ ကို အသံုးခ်ထိုးႏွက္ေနေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား”””

ထစ္ခနဲ႐ွိရင္ စြမ္းအား႐ွင္ဘုန္းႀကီးတုေတြနဲ႕ လူထုကို တုန္႕ျပန္တာဟာ စစ္အုပ္စု အတြက္ လက္နက္ေကာင္းတခု လုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ သာသနာ အေပၚ ျပည္သူလူထု က အၾကည္ညိဳပ်က္သထက္ပ်က္လာေအာင္ လုပ္ေနတာပါပဲ။ အ့ံၾသစရာေကာင္းတာက ဘုန္းႀကီးတုေတြနဲ႕ ဘုန္းႀကီးစစ္ေတြပါ ေရာပါေနတာပါပဲ။ ဘုန္းႀကီးစစ္ဆုိတာ ႏွစ္႐ွည္လမ်ားသကၤန္း၀တ္၊ သိမ္တက္ပဇင္းျဖစ္၊ ပရိယတၱိစာေပေတြကို
သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြ ကို ဆိုလုိပါတယ္။ သံဃာေတာ့ မမည္ပါဘူး။
သံဃာစစ္ရင္လည္း ဒီလုိ အမႈမ်ိဳးေတြမွာ ပါစရာကို အေၾကာင္းမ႐ွိပါဘူး။

ဒီလို ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႕ ဒီလို အသံုးခ်ေနသူေတြဟာ ဗုဒၶသာသနာကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြေကာ၊
တျခားဘာသာ၀င္ေတြပါ အထင္ေသး၊ စက္ဆုပ္စရာ ျဖစ္ေအာင္ သာသနာဖ်က္ေနၾကတာပါပဲ။

ဒီရန္ကို ကာကြယ္တုန္႕ျပန္ဖို႕၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့ အင္အားမ႐ွိဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလဲ သကၤနး္ေတြ႕တာနဲ႕ ေ႐ွာင္ေနရတယ္။
ျပည္သူကလဲ သကၤန္းေတြ႕တာနဲ႕ လက္အုပ္ခ်ီတတ္တဲ့ သဒၶါကဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီလို ေပ်ာ့ကြက္ႀကီး ေပၚေနတယ္။
အဲဒီေပ်ာ့ကြက္ႀကီးကိုပဲ ဦးသန္းေရႊတုိ႕ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႕တေတြ က ထပ္တလဲလဲ ထုိးႏွက္ တိုက္ခုိက္စရာ ျမင္ေနတယ္။

ဒီေပ်ာ့ကြက္ ကုိ ခုခံကာကြယ္ဖုိ႕က အဲဒီမဘသ ကို အလဲထုိးႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္။
မဘသ ကို အလဲထိုးဖုိ႕တာ၀န္က ျပည္သူေတြက ယူရလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြက မီဒီယာနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊ အဲဒီသကၤန္း၀တ္ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သံဃာမပီေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္းေဖၚထုတ္ၾကဖို႕ လိုပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲဒီ ဘုန္းႀကီးတုေတြ၊ သံဃာမပီဘုန္းႀကီးေတြကို သာသနာမွ ၾကဉ္ႏိုင္ဖို႕၊
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈေတြ မလုပ္ၾကဖို႕လဲ လုိတယ္။

ညီေသာ ရပ္ရြာတို႕က မိမိတို႕ အစဉ္ျပဳၿမဲ ျဖစ္တဲ့ ကထိန္၊ ၀ါဆုိ၊ ၀ါတြင္း၀ါပ ဆြမ္းေလာင္းျခင္းအမႈေတြကို ရပ္စဲၾကပါ။

မိမိတို႕ သာသနာကို သန္႕႐ွင္းေစဖို႕၊ သံဃာစစ္တုိ႕သာ သာသနာမွာ က်န္ေအာင္၊ အားထုတ္ၾကပါ။ မိမိတို႕ တကိုယ္ရည္ သာသနာစစ္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္၊ အားထုတ္ၾကပါ။

ျပည္သူကသာလွ်င္ ဒီအႏၱရာယ္ေဘးဆုိးႀကီး ကုိ တုန္႕ျပန္ကာကြယ္႐ွင္းလင္းႏုိင္ပါတယ္။
ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ လက္၀င္မလွ်ိဳႏိုင္တဲ့ ျပႆ နာ ႀကီးပါပဲ။

စာေပသမားေတြကလဲ သာသနာ စစ္ ကုိ ျပည္သူတို႕ သိျမင္၊ နားလည္၊ ကိုးကြယ္တတ္ေအာင္
၀ို္င္း၀န္းတည့္မတ္လမ္းျပ ၾကဖို႕ လုိပါလိမ့္မယ္။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: