ဗုဒၶဘာသာအေယာင္ေဆာင္၍ သာသနာကိုဖ်က္ဆီး ေနေသာ ၀ီရသူ ႏွင့္အေပါင္းပါ ဘုန္းႀကီးအတုအေယာင္မ်ားအား သဃၤန္းစီးခြင့္ျပဳထားျခင္း ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည္

အထူးေၾကျငာခ်က္

(၁) ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ညီအစ္ကိုရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တသားတည္းျဖစ္ၾကပါသည္။

(၂) ရခိုင္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဗမာဆိုးမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လုယက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ႐ံႈ႕ခ်သည္။

(၃)ရခိုင္ျပည္နယ္ အထက္ပိုင္း ေမယုခရိုင္၏ မူလဘူတပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္၍ နယ္ေျမကိုအပိုင္လိုခ်င္ေနေသာ ရခိုင္ဆိုးမ်ား ဗမာဆိုးမ်ား၏ အႀကံအစည္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည္။

(၄) မိန္းကေလးမ်ား မုဒိန္းက်င့္ခံေနရျခင္းကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္သည္။

(၅) ဗုဒၶဘာသာအေယာင္ေဆာင္၍ သာသနာကိုဖ်က္ဆီး ေနေသာ ၀ီရသူ ႏွင့္အေပါင္းပါ ဘုန္းႀကီးအတုအေယာင္မ်ားအား သဃၤန္းစီးခြင့္ျပဳထားျခင္း ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: