ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ဓားခုတ္ရာ လက္မလ်ႈိမိၾကေစဘု႔ိ

* ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ * ဓားခုတ္ရာ လက္မလ်ႈိမိၾကေစဘု႔ိ

သကၠရာဇ္ ၁၁၄၅ ခုနွစ္မွာ ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီး ဟာ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္ မွ
အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္ သ္ုိ႔ ေျပာင္းေ့႐ႊစံေတာ္မူပါတယ္ ။

သည္ေနာက္ အမရပူရ ထီးနန္းရွင္ ပုဂံမင္း ကုိ မင္းတုန္းမင္းသား နဲ႔ ကေနာင္မင္းသား
ညီအစ္ကုိ တို႔က နန္းခ်ၿပီး မင္းတုန္းမင္းသားက ဘုရင္အျဖစ္နန္းတက္ခဲ့၊

၁၈၅၅ခုနွစ္မွာArthur Phayre ဦးစီးတဲ့
အဂၤလိပ္သံအဖြဲ႕စီးနင္းလာတဲ့သေဘၤာဟာ
ေအာင္ပင္လယ္ကန္အတြင္းသုိ႔တိုင္
ေရာက္ရွိလာတာေၾကာင့္
အမရပူရနန္းေတာ္လုံျခဳံေရး စုိးရိမ္လာရျခင္း ၊

အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲရွံုးနိမ့္ထားတဲ့
ပုဂံမင္းရဲ႕အမရပူရနန္းေတာ္တြင္ မစိုးစံလုိျခင္း

ေဗဒင္က္ိန္းခန္းမ်ားအရ
အမရပူရၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕သက္ကုန္ဆုံးေနျခင္း ၊

သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္၂၄၀၀၀ျပည့္နွစ္နဲ႔
တ္ုက္ဆိုင္၍ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္
မင္းတရားႀကီးအျဖစ္
အမည္ခံလု္ိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးဟာ နန္းေတာ္ကုိ
အမရပူရ မွ မႏၲေလးသု႔္ိ

ရာဇဂုရုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနွင႔္
ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း ကေနာင္မင္းသား တု႔ိက

” တိုင္းျပည္ခ်ြတ္ၿခံဳက်ေနတာေၾကာင့္ ”
အျပင္းအထန္
ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားက

“နိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္” နဲ႔
ေျပာင္းေရႊခဲ့ပါတယ္ ။

နန္းေတာ္ကုိမႏၲေလးသုိ႔ေျပာင္းၿပီးေနာက္

ပညာအေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့
အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားနဲ႔
ေယာအတြင္းဝန္ဦးဘုိးလိုႈင္တု႔ိလက္တြဲၿပီး

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္
စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ

ေအာင္ပင္လယ္မွာစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲ
သည့္ေရျမဳပ္ဗုံးေပါက္သံကို
နန္းေတာ္မွာဘုရင္ကပ္ေသာဆြမ္းစားရာမွ
ၾကားသိလုိက္ေသာ
သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ဦးေဉယ်က
“သတၲဝါေတြေသေက်ပ်က္စီးကုန္
ၾကေတာ့မွာပဲ”ဟု
ဆြမ္းဆက္မစားေတာ့သည့္
ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာသည္အထိ

တိုင္းျပည္ကိုစက္မႈနိုင္ငံအျဖစ္
စြမ္းေဆာင္နိုင္ေနတဲ့
အိ္မ္ေရွစံ ကေနာင္မင္း အေပၚ

ရာဇဂုရုေတြ၊ဝန္ႀကီးေတြ
၊ျပည္သူျပည္သားေတြက
အားကုိးၾကည္ညိဳလာၾကသည္ကုိ

မင္းတုန္းမင္းႀကီး
ရိတ္စားမိေသာလည္း
တားျမစ္ျပန္ရင္ မသင့္ေတာ္တာေၾကာင့္

သာသနာပုိင္ရဲ႕စကားဟာ
တားျမစ္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ခဲ့ၿပီမု႔ိ
သာသနာပုိင္က
“ဆက္မလုပ္နဲ႔ “လု႔ိမတားျမစ္ခဲ့ေပမယ့္
မင္းတုန္းမင္းႀကီးက
သာသနာပိုင္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး
ေရျမဳပ္ဗုံးကုိ ဆက္မလုပ္ဘု႔ိ
အမိန္႔ထုတ္ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္ ။

ျမန္မာနိင္ငံ သူ႔က်ြန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရတာ
သာသနာပိုင္ က ေရျမဳပ္ဗုံးမလုပ္ဖို႔
တားျမစ္ခဲ့တာေၾကာင့္လု႔ိ
သမိုင္းတရားခံအျဖစ္
အသုံးခ်ခံလုိက္ရတဲ့
သာသနာပုိင္ဦးေဉယ် လိုမျဖစ္ရေလေအာင္

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အမ်ိဳးမွာ
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕အမွားကုိ
အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ရန္
ႂကြက္ကေၾကာင္ကုိေခ်ာင္းသလုိ
မသမာတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြက
ေခ်ာင္းေနၾကတာပါ ။

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔
အျပဳအမူ အေျပာအဆို
အေနအထုိင္ မတတ္ရင္

ဓားခုတ္ရာ လက္ဝင္လ်ႈိ သလို
ျဖစ္သြားနိုင္တာမို႔

သမိုင္းတရားခံ ဒုတိယ သာသနာပုိင္ဦးေဉယ် မျဖစ္ၾကေစရန္

အရာရာတြင္ သတိ ပညာ ေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း

ဤစာစုသည္ မိုးသု(မႏၲေလး) ဘုန္ႀကီးခရုိနီ နွင႔္ စြန္႔ခဲ့သူ၏ နွလုံးသား

စာအုပ္ မွ ထုတ္နႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: