ကိုပိုင္ ဘက္စံုအရည္အခ်ဥ္း ခ်ိဳ႔တဲ႔ျပီး မိမိကိုယ္ကို သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လို႔ inferiority complex ေႀကာင့္ (Xenophoebia) လူသစ္ကိုေႀကာက္ႀကတာ

ျမန္မာျပည္ေလ သိတယ္မဟုတ္လား

စစ္သားေဟာင္းေတြက သမတ ျဖစ္ဖို႔စစ္ေရး အျမင္ရွိရမယ္တဲ႔။ အျခားသူအဝင္မခံခ်င္ဘူး။

အတိုက္အခံ ေတြကလည္း လူသစ္ဝင္လာရင္
အေမ့လို အနစ္နာခံဖူးလားတဲ႔။ လူသစ္မလာနဲ႔ေပါ့။

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ဆိုတာေတြကလည္း ၈၈ တဲ႔။
၈၈ ကထည္းကလုပ္ခဲ႔ႀကတာတဲ႔။ no မ်က္နွာစိမ္းေပါ့။

အာဏာ ရွိတဲ႔သူေရာl အာဏာေမ်ာ္တဲ႔သူေရာl
အိမ္ျဖည့္ ေဝေလေလေတြကပါ လူသစ္ကိုေႀကာက္ႀကတာ။

စိတ္ပညာသေဘာအရ အဲ႔ဒါ Xenophoebia.
ဘာလို႔ျဖစ္ႀကသလဲသိလား။
ကိုပိုင္ ဘက္စံုအရည္အခ်ဥ္း ခ်ိဳ႔တဲ႔ျပီး မိမိကိုယ္ကို
သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လို႔ inferiority complex
ေႀကာင့္ျဖစ္တာ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: