မႏၲေလးၿမဳိ႕သားေတြ နာရီစင္ကို ဖက္ထား ၿမဳိ႕ျပင္ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္

Ashin Issariya shared ယဥ္ဝယ္ထက္

“““ မႏၲေလး ”””
—————-
ၿမဳိ႕သားေတြကို လိုက္မၾကည့္နဲ႔
ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္
ၿမဳိ႕ျပင္ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။

ဖက္ထား
နာရီစင္ကို ဖက္ထား
နန္းၿမဳိ႕ရိုးကို ဖက္ထား
ရွိေနတုန္း ဝေအာင္ၾကည့္ထား
ေနာက္ဆို
ဧရာဝတီလည္း မေသခ်ာဘူး
ရုမ္းရိုးမလည္း ျဖဴရင္ ျဖဴသြားမွာ။

မန္းေလးေတာင္နဲ႔
ဓါတ္ပုံ တြဲရိုက္ထား
ေက်ာက္စာေတြ
အလြတ္ က်က္ထား
ဒါေတြလည္း မေသခ်ာဘူး။

ေတာင္သမန္ကို
အမွတ္တရ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းထား
မဟာျမတ္မုနိေရာက္အမွတ္တရ
ေငြမပိုလည္း ဝယ္ထား
ေရႊေက်ာင္းႀကီး
သုဓမၼာဇရပ္တန္း
ပန္တ်ာေက်ာင္း
ေနာက္ဆို
ေနွာင္းလူေတြကို
က်ိန္ေျပာရင္ ေျပာေနရမွာ။

သတိထား
သတိႀကီးႀကီးထား
ၾကပ္ၾကပ္သတိထား
သူတို႔က
တတိတိနဲ႔
ပိပိရိရိ ဖဲ႔စားေနတာ
ခင္ဗ်ား
သိပ္မက်န္ေတာ႔ဘူးဆိုတာသိလား။

အခုက
လမ္းအစုတ္ေတြေပၚက
ဘီးစုတ္ကေလးၾကည့္ၿပီး
ရင္ေမာရတဲ႔အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး ကိုယ့္လူ
လာပါ
ေသခ်ာတုန္းေလး
စကားစ ျမည္ေျပာရေအာင္
ဒီကဗ်ာ ေရးၿပီးရင္
က်ေနာ္လည္း
စကားဝဲရင္ ဝဲသြားမွာ။ ။

ယဥ္ဝယ္ထက္

(ရင့္နင့္ေအာင္ခံစားလွ်က္ Bran Sai ထံမွတဆင့္ကူးယူပါသည္။မူရင္းကဗ်ာရွင္အား
ေလးစားစြာျဖင့္ေဖာ္ျပခြင့္ေတာင္းခံပါသည္.)
မူရင္းဓါတ္ပံုရွင္မ်ားအားေလးစားလွ်က္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: